Debatt

Undervisning i koronaens tid

For mange ble omveltningen stor og dramatisk – hvordan skal vi greie dette? For andre var det ikke særlig endring av opplegget i det hele tatt, fordi undervisningen allerede lå der online, ferdig digitalisert.

Fra den ene timen til den andre, skulle vi ikke inn i klasserommene lenger. Studentene kom ikke inn i bygningene lenger. De skulle ha undervisning som før allikevel, skriver innleggsforfatterne fra OsloMet og Boksapet.no, her representert ved et ppent kontorlandskap på OsloMet..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nedstengingen kom brått. Det kom mens vi fremdeles var glade for at dette ikke hendte hos oss, da vi så nyheter fra Kina og Italia.

Akkurat da kom det. Nedstengingen. Vi hadde ikke forberedt oss nevneverdig, for vi var opptatt med å være glade at det ikke hendte her. Det kunne ikke skje her. Kunne det?

Fra den ene timen til den andre, skulle vi ikke inn i klasserommene lenger. Studentene kom ikke inn i bygningene lenger. De skulle ha undervisning som før allikevel.

De som har lagt ned mye krefter gjennom flere år med en systematisk oppbygging av digitale læringsressurser, med hele personalgrupper som har blitt fortrolige med digitale læreverk, ja de er ganske lettet i disse dager.

Kari Gerhardsen Vikestad, Emma Sjøenden Vestli og Kaare Magne Nielsen

For mange ble omveltningen stor og dramatisk – hvordan skal vi greie dette? For andre var det ikke særlig endring av opplegget i det hele tatt, fordi undervisningen allerede lå der online, ferdig digitalisert.

Den eneste forskjellen er at vi må veilede og svare på spørsmål via padlet eller zoom, og det er ikke særlig utfordrende.

De som har lagt ned mye krefter gjennom flere år med en systematisk oppbygging av digitale læringsressurser, med hele personalgrupper som har blitt fortrolige med digitale læreverk, ja de er ganske lettet i disse dager.

Ressursene ligger der allerede, de er pedagogisk fundert og de er allerede testet ut på tidligere studenter.

Det som mange baserer undervisningen sin på nå er fragmenter av digitale løsninger for å holde hodet over vann og for å slukke branner. Mange må finne løsninger uten å få noen opplæring og uten å kjenne verktøyenes intensjon eller potensiale.

Manglende kompetanse blant de UH-ansatte kan i disse dager føre til løsningner man ikke ville valgt om tiden strakk til for å få på plass pedagogisk funderte løsinger der digitale verktøy blir satt sammen til en helhet for studentene.

Bokskapet ved OsloMet tok raskt grep og la hele innholdet i kursporteføljen på en ny url som er åpen for alle, som ikke krever innlogging eller registrering - læreverk.no. Der ligger nå alle kursene helt åpent. Hvem som helst kan gå inn i kursene, se hva som ligger der, bruke det man trenger og la resten være. Enklere kan det nesten ikke bli.

På læreverk.no ligger kurs i legemiddelregning, nukleærmedisin, sykdomslære, hjerte- og lungefysiologi og anatomi og fysiologi. Hele eller deler av disse kursene er aktuelle for de fleste av helsefagene. Som en vanlig nettside, kan man lenken til læreverkene i Canvas og kan fungere som et supplement til pensumlitteraturen.

Det er utfordrende å dele innhold i Canvas med andre, spesielt på tvers av utdanningssteder og faggrupper. Og det er vanskelig å få oversikt over alt som finnes av ressurser som kan gjenbrukes der. Læreverk.no ligger åpent – det vil si at alle har tilgang, noe som gjør det enkelt å sjekke om innholdet passer for dine studenter.

Innbakt i de digitale læreverkene som ligger på Bokskapet (bokskapet.oslomet.no) finner man forelesninger og digitale oppgaver. Studentene kan teste seg selv og sjekke om de har forstått det de skal. Her ligger både formative og summative oppgaver.

I tillegg til flere læreverk innenfor helsefag finner man også Startpakka for studenter, om eksamen- og oppgaveskriving. Det ligger også flere “How to do it” kurs for ansatte skal i gang med å lage eget digitalt undervisningsmateriell - som Tips og veieledning ved fjernundersvisning, Open edx-kurs, Kameraklar og Presentasjon med power point.

OsloMet åpner opp og deler det vi har av digitale læreverk. Det åpner opp for innspill, kvalitetsutvikling og tilbakemeldinger på flere kurs og bidrag fra flere fag- og yrkesgrupper. Kanskje koronaen er bra for noe. At den digitale dugnaden er kommet for å bli. Vi er blitt bevisste og ser nå tydeligere behov og mulighetr for samarbeid om utviklingen av digitale læreverk på tvers av utdanningssteder, fylkesgrenser og landegrenser.

Powered by Labrador CMS