Debatt tuva todnem lund

Utdanning uten arbeidslivstvang

NSO håper Ap og Sp har fått tenkt seg om, og lytter til rådene fra finansieringsutvalget om å skrote arbeidslivsindikatoren.

Arbeidslivets behov kan endres nærmest over natta, skriver Tuva Todnem Lund og mener arbeidslivsrelevans ikke skal påtvinges universiteter og høgskoler.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Fremskrittspartiet (Frp) flagger at de fortsatt ønsker at relevant jobb etter studiene skal være en del av finansieringen til universitetene. Dette er en idé Norsk studentorganisasjon (NSO) ikke kunne støtte da den ble vedtatt av Stortinget i 2020, og en idé vi ønsker blir gravlagt en gang for alle.

NSO støtter tiltak som gir studenter relevante jobber når man er ferdig å studere. Vi støtter derimot også at studenter kan få velge hvilken jobb de går til når de er ferdig med å studere, uten at det skal straffe dem som har gitt deg utdanningen.

Finansieringsutvalget leverte forrige uke en anbefaling for hvordan universiteter og høgskoler bør finansieres. I dette forslaget har utvalget skrotet Stortingets vedtak om at arbeidslivsrelevans skal gi finansiell uttelling.

I 2020 klarte Frp å få med seg Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) på denne ideen. Vi håper nå FrP blir stående alene i kampen om å bevare en slik indikator i finansieringssystemet.

I motsetning til Frp har NSO tillit til at institusjonene selv kan finne løsninger for å gjøre sine studenter godt rustet til arbeidslivet, uten det skal knyttes en egen finansieringsindikator til det

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon

Vi er enig med Frp om at arbeidslivsrelevans i utdanningene er viktig. Det gir oss som studenter en trygghet mens vi studerer og gjør livet enklere for oss når vi går ut i arbeidslivet. Det er en del av samfunnsoppdraget til institusjonene at vi som studenter får den kompetansen vi trenger etter endt utdanning.

I motsetning til Fremskrittspartiet har NSO tillit til at institusjonene selv kan finne løsninger for å gjøre sine studenter godt rustet til arbeidslivet, uten det skal knyttes en egen finansieringsindikator til det.

Vedtaket til Frp, Ap og Sp utfordrer den akademiske friheten, og står dessverre ikke alene om å gjøre dette. Academic Freedom indeks ble nylig oppdatert, og viser at den akademiske friheten har sett store begrensninger det siste tiåret.

Med Frp, Ap og Sps forslag, vil vi i et verste utfall kunne ende opp med et arbeidsliv som vil ha definisjonsmakt over hvordan fagansvarlige legger opp sine emner. Vi risikerer dermed et bestillingssystem over faglig innhold. Dette vil være positivt for et arbeidsliv som trenger kompetanse, men vil ha svært uheldige konsekvenser for utdanningssystemet vårt og den akademiske friheten.

Nå som Frp står fast ved å knytte finansiering til en relevant jobb etter studiene, håper vi Frp kan svare oss på noen grunnleggende spørsmål; hvem har definisjonsmakten over arbeidslivsrelevans?

Skal uteksaminerte studenter rapportere selvopplevd relevans, eller skal arbeidslivet rapportere om kandidatene er kompetente nok? Hvis FrP vil knytte finansiering til om vi får relevant jobb, håper vi FrP har gode løsninger for hvordan vi faktisk kan måle om jobben vi har fått er relevant eller ikke.

NSO er en stor tilhenger av arbeidslivsrelevans – men ikke arbeidslivstvang. Vi kan ikke ha et system som muligens innskrenker utdanningstilbudet og den akademiske friheten ut fra dagens behov. Historien kan nemlig fortelle oss at arbeidslivets behov kan endres nærmest over natta.

NSO håper Ap og Sp har fått tenkt seg om, og lytter til rådene fra utvalget om å skrote arbeidslivsindikatoren.

Vi har alle vært i en situasjon hvor vi trodde vi hadde fått en veldig lur idé, som viste seg å ikke være så lur etter vi har fått sovet litt på det. La arbeidslivsindikatoren få stå som slik idé.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS