Debatt tre studentledere i oslo

Å skrote gratisprinsippet for internasjonale studenter undergraver lik rett til utdanning i Norge

Vi oppfordrer motstemmer i Høyre til å stå opp mot programkomiteens forslag så fort som mulig, skriver tre studentledere i Oslo.

Høyres Henrik Asheim er med i programkomiteen til Høyre. Studentledere ved Oslo mener Høyremedlemmer rundt omkring må stå opp mot programkomiteen.
Høyres Henrik Asheim er med i programkomiteen til Høyre. Studentledere ved Oslo mener Høyremedlemmer rundt omkring må stå opp mot programkomiteen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Mandag 7. september presenterte høyres programkomite som består av blant andre Linda Helleland og forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, førsteutkastet til Høyres program for 2021.

I programutkastet for 2021 foreslås det innførelse av skolepenger for studenter som kommer fra land utenfor EØS og fra Sveits, noe som ikke fantes i Høyres stortingsprogram fra 2017. Å fjerne gratisprinsippet for internasjonale studenter er en retning vi mener universitets- og høyskolesektoren ikke bør bevege seg i. Og kan det egentlig kalles et prinsipp når det ikke gjelder alle?

Å ha internasjonale studenter øker både den enkelte students, men også institusjonenes potensiale for internasjonalisering. Internasjonalisering er viktig i en stadig mer globalisert verden. Det er viktig at studenter fra hele verden får mulighet til å studere i Norge, uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn. Internasjonalisering er fundamentalt for samarbeid på tvers av landegrenser, kulturer og tankemåter. Det bidrar til idéutveksling og til nye globale løsninger som er helt nødvendig for å møte både dagens og fremtidens utfordringer.

Et førsteutkast til et program selvsagt ikke endelig eller vedtatt politikk, men partienes programkomiteer har stor påvirkning over det som til slutt blir endelig politikk før stortingsvalget.

Vi oppfordrer motstemmer i Høyre til å stå opp mot programkomiteens forslag så fort som mulig. Det bør etableres en bevegelse innad i partiet opp mot landsmøtet som kan sørge for at Høyres stortingsprogram i 2021 ønsker å bevare gratisprinsippet for internasjonale studenter.

Norge bør bidra til sosial mobilitet i verden istedenfor å ekskludere internasjonale studenter som ikke har rike foreldre. Å gi alle internasjonale studenter, ikke bare de i EØS muligheten til å studere, gjør at vi kan få flere kloke hoder til landet vårt og bidra til andre lands utvikling.

Det bør være en grunnleggende forståelse for alle partier — hevet over partipolitikk. Vi håper Høyres programkomité ser dette i tide og snur i sitt andreutkast, eller at landsmøtet til Høyre overprøver programkomiteen når programmet endelig skal vedtas.

Powered by Labrador CMS