tannteknikk

Ber om at nedlegging av tannteknikk stoppes

Tannlegeutdanningene i Norge ber Kunnskapsdepartementet om å stoppe OsloMets planer om å legge ned landets eneste utdanning av tannteknikere.

En mann er på vei ut døren av et glassrom i et relativt sterilt bygg. Han er blind, har svart bukse og rosa skjorte, og over dette en hvit frakk.
Asgeir Bårdsen er leder for Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Han håper at det kan settes en stopper for planene om å legge ned landets eneste utdanning for tannteknikkere.
Publisert

I et brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel peker tannlegeutdanningene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet på svært uheldige konsekvenser hvis tannteknikerutdanningen ved OsloMet blir lagt ned.

OsloMet er den eneste som tilbyr bachelor i tannteknikk, og som Khrono har omtalt, har rektor ved OsloMet bedt Fakultet for helsevitenskap sette i gang en nedleggingssak.

I gang med nedleggingssak

Fakultetet har satt ned en gruppe som arbeider med nedleggingssaken, og planen er at styret ved OsloMet skal ta stilling til nedlegging av studiet i oktober. Opptak til bachelorstudiet i tannteknikk er allerede stoppet for studieåret 2024/25.

Tannlegeforeningen og Tannteknikerforbundet har i likhet med tannlegeutdanningene reagert på OsloMets planer og sendt bekymringsmeldinger til berørte departementer og universitetet.

— En nedleggelse av det eneste tannteknikerstudiet i Norge er svært uheldig for tannteknikerprofesjonen, tannhelseteamet og alle pasienter som trenger tanntekniske tjenester her i landet, skriver ledere for de tre tannlegeutdanningene i brevet.

OsloMet har den eneste tannteknikerutdanningen i landet. Her er det studieleder Trude Myhrer som underviser.

«Viktig for nasjonen»

Instituttleder Asgeir Bårdsen ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen er en av underskriverne. Han sier at han håper at Kunnskapsdepartementet vil se at det er viktig for nasjonen å sikre tannteknikkstudiet.

— Vi er veldig bekymret for konsekvensene det vil få for hele tannhelsetjenesten og for pasientene dersom det ikke skal utdannes flere tannteknikere i Norge. Det håper vi at departementet vil forstå, og dette er også noe OsloMet som den eneste som utdanner tannteknikere må ta til seg, sier han.

Bårdsen påpeker at det ikke er noen god løsning å importere flere tanntekniske tjenester.

— Det er ikke særlig bærekraftig og dessuten er det bekymringsfullt å gjøre oss avhengige av import fra for eksempel Kina. Det er viktig fra et HMS ståsted å være sikre på hvilke materialer vi har i tanntekniske arbeider som settes i munnen på folk, sier han.

Viktig yrkesgruppe

Tannlegeutdannerne påpeker i brevet at tannteknikere er en liten yrkesgruppe, men viktige samarbeidspartnere for tannleger, som trenger tannteknisk kompetanse og bistand, blant annet i forbindelse med bro- og implantatkonstruksjoner og avtagbare proteser.

I dag er det 910 autoriserte tannteknikere i Norge, men ifølge brevet vil om lag en tredjedel av disse være pensjonert om 10 år. Allerede nå har tanntekniske bedrifter utenfor Oslo og omegn problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, heter det. Import av utenlandsk arbeidskraft er heller ingen god løsning, skriver tannlegeutdannerne:

— I et samfunnsmessig perspektiv vil det være lite bærekraftig, etisk betenkelig og beredskapsmessig uklokt om Norge skal gjøre seg totalt avhengig av import av både tannteknisk kompetanse og tjenester.

Bes utrede behovet

Kunnskapsdepartementet opplyser overfor Khrono at det har hatt dialog med OsloMet om denne saken. 

— OsloMet har orientert departementet om at universitetet har satt i gang en prosess for å vurdere å legge ned tilbudet i tannteknikk. Kunnskapsdepartementet har bedt OsloMet om å kontakte helse- og omsorgstjenestene for å få med deres vurdering av behovet i den videre vurderingen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Går med underskudd

Dekan Marit Kirkevold ved Fakultet for helsevitenskap sier at nedlegging av tannteknikkstudiet utredes og i løpet av våren vil bli behandlet i fakultetets organer, før en eventuell sak i universitetsstyret til høsten.

— Bakgrunnen for denne saken er at vi nå har kommet i en situasjon hvor det er utfordrende å opprettholde en bærekraftig tannteknikkutdanning uten at det vil gå på bekostning av andre samfunnskritiske utdanninger, sier hun.

Kirkevold påpeker at studiet i lang tid har hatt utfordringer med å rekruttere og beholde studenter og at fagmiljøet er lite. 

— Vi har ikke andre utdanninger og fagmiljøer ved universitetet som er naturlige samarbeidspartnere og som kan bidra til å styrke fagmiljøet og utdanningen. Det har over tid foregått en prosess for å samle utdanninger innen tannhelse deriblant tannteknikk ved Universitetet i Oslo. Dette har av ulike grunner vist seg vanskelig, sier hun.

Powered by Labrador CMS