styremøte ntnu

Campusprosjektet ved NTNU må kutte 2,7 milliarder

Etter at Kunnskapsdepartementet satte en kostnadsramme for prosjektet, blir NTNU nødt til å kutte et allerede nedkuttet prosjekt. Det reagerer styremedlem Ingrid Bouwer Utne på.

Torsdag presenterer rektor Anne Borg ved NTNU sine forslag til nedskaleringstiltak for campusprosjektet. Her fra styremøtet 25. august.
Torsdag presenterer rektor Anne Borg ved NTNU sine forslag til nedskaleringstiltak for campusprosjektet. Her fra styremøtet 25. august.
Publisert

Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet har redusert de økonomiske rammene for NTNUs campussamling til en absolutt ramme på 11,6 milliarder.

NTNU Campussamling er planlagt med en økonomisk ramme som tilsvarer 14,3 milliarder. Dette betyr at NTNU må kutte ned ytterligere 2,7 milliarder på et allerede nedskalert campusprosjekt. Hele listen over foreslåtte tiltak, samt begrunnelse kan du lese her.

Fakta

NTNU Campussamling

  • Samlokaliseringen innebærer flytting av fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst, design og musikk).
  • Fagene blir dermed samlokalisert med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet. Samlokaliseringen må gjennomføres i sin helhet.

I de foreslåtte tiltakene, er flere miljørelaterte prosjekter foreslått kuttet. Rektor foreslår blant annet å kutte termisk lager, antall solcellepanel og å ta ut ECCSEL-labratoriene fra prosjektet.

Det reagerer styrerepresentant Ingrid Bouwer Utne på.

— NTNU skal bli mer bærekraftig og miljøfokus skal ha større påvirkning på utviklingen. Så når man blir tvunget til å kutte miljøvennlige løsninger fordi man ikke ønsker å kutte funksjonsvennlighet, er det pinlig, sier hun til Khrono.

— Trist prosess

Styrerepresentant for vitenskapelige ansatte, Ingrid Bouwer Utne, sa under styremøtet 25. august at hun var bekymret for at nedskaleringen skulle påvirke arealet til studenter- og ansatte.

— Det er mange dekaner som uttrykker bekymring ettersom det allerede er trangt om plassen, sa Utne den gang.

Nå forteller Utne, med informasjonen hun nå har, at hun synes kuttiltakene og prosessen er trist.

— Slik jeg ser det nå, er hovedfunksjonaliteten fortsatt ivaretatt. Samtidig må jeg si at det, litt i lys av det som skjer i Ocean Space Centre, er veldig slitsomt at man har slike prosjekter hvor folk gjør en god jobb, og forsøker lage gode prosjekter og så må man kutte og kutte. Man vet jo at de i utgangspunktet ikke har overdimensjonert noe som helst, sier hun og legger til:

— Det blir litt som å bygge trefeltsmotorvei når en egentlig har bestemt seg for at man trenger firefelt. Hvorfor ikke bare gjøre det ordentlig fra start? En kan risikere her at visjonen om campusforslaget forsvinner. Når kommer vi så langt fra den opprinnelige visjonen at en skal gjennomføre det?

Samtidig presiserer Utne at hun skjønner at det ikke er «uendelig med penger», og at hun synes det er en vanskelig sak.

— Jeg sier ikke at det ikke kan bli bra slik det er, men når man i utgangspunktet blir tvunget til å kutte i noe som er veldig skrapa så kan resultatet bli deretter.

Studentene: «Kompleks og vanskelig sak»

Også studentenes representanter Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth uttrykte sine bekymringer for hvordan kuttene ville påvirke studenter og ansatte under forrige styremøte. De støtter Utnes uttalelser om at det er en «kompleks og vanskelig» sak.

Som vi uttalte under forrige styremøte er det viktig at studenter og ansatte ivaretas på en god måte gjennom hele prosjektet, og da spesielt i byggeperioden. Vi er derfor veldig glade for at rektoratet understreker dette som et viktig premiss i det videre arbeidet med prosjektet, svarer representantene i en felles e-post.

Studentrepresentantene i NTNU Styret, Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth gleder seg til diskusjonen som vil oppstå rundt nedskaleringstiltakene.
Studentrepresentantene i NTNU Styret, Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth gleder seg til diskusjonen som vil oppstå rundt nedskaleringstiltakene.

De tydelige kuttene i prosjektes miljøsatsninger går heller ikke de forbi, men studentene ser frem til å diskutere temaet.

— Det som derimot er synd, er at kuttene til KD gjør det vanskeligere å gjennomføre miljøambisjonen om plusscampus. Uansett så ser vi frem til gode diskusjoner i styret.

Torsdag legger rektor Anne Borg fram sine endringsforslag, og ber samtidig styret om å godkjenne enten ett av eller begge vedtakene. Samlet vil dette kutte kostnadene med totalt 2,7 milliarder kroner.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS