norce

Ekspert mener Norce-sjefen burde opplyst om anmeldelse

Å tro at en anmeldelse ikke ville komme i media, er i beste fall naivt, mener ledelsesekspert Petter Gottschalk. Norce-sjef Kristin Wallevik unnlot å flagge at hun var anmeldt for svindel under ansettelsen i fjor vår.

konsernsjef Kristin Wallevik i Norce

Da konsernsjef Kristin Wallevik i Norce ble ansatt i mars i fjor, unnlot hun å opplyse at hun og ektemannen var anmeldte for svindel i en lånesak som gjaldt mannens forretningsdrift. Anmeldelsen er senere henlagt to ganger av politiet.

Nå er Wallevik i stedet medsaksøkt av de samme personene i en erstatningssak, der saksøkerne forsøker å få igjen tapte, utlånte penger fra hennes mann Morten Hansen.

Det var Bergens Tidende som først meldte om saken. Wallevik mener saksøkerne bare er ute etter å sverte henne som et pressmiddel overfor hennes mann.

Åpenbart

Men en ledelsesekspert mener Wallevik uansett skulle opplyst om anmeldelsen i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

– Når du skal ansettes som toppleder, er det helt avgjørende å opplyse om alle forhold som kan påvirke din evne til å gjøre jobben. En anmeldelse er på strafferettssporet. Slik sett vil det være åpenbart noe det skal opplyses om, sier professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI.

Han mener selve anmeldelsen ikke betyr noe her.

– Du er ikke ansvarlig for en politianmeldelse av deg selv. Jeg har selv vært politianmeldt, og det kan være helt grunnløst. Like fullt er det slik at den som anmelder ønsker iallfall to ting. At du kan bli svertet i media og i tillegg straffet, sier Gottschalk.

Kan skade

– Wallevik sier hun ikke tenkte at denne saken ville nå mediene?

– Det er i beste fall naivt. Det sier noe om dømmekraft. Selv om du mener en slik anmeldelse er «høl i huet», er det klart at det kan være til skade for deg og selskapet du leder, sier professoren.

Han viser til at det er et helt spekter av saker der ledere i ulik grad er blitt påvirket av saker om omhandler ektefellen.

Professor Petter Gottschalk. Foto: BI

– Det er jo en kobling i et ekteskap, jussen er ikke entydig på det, men du kan se folk som har gått av fordi ektefellen har gjort noe lovstridig, sier Gottschalk.

Han viser til tidligere leder i Senterpartiet Åslaug Haga. Mannen hennes bygget en ulovlig brygge. Saken endte med at hun trakk seg.

– Men vi har også eksempler på at dette er mer frikoblet, slik som daværende ordfører Trude Drevland, der ektemanne ble dømt for bedrageri. Men hun fikk ingen formell konsekvens, sier Gottschalk.

Opp til henne selv

Etter det Khrono kjenner til skal Norce-styret ha et ekstraordinært styremøte i nær fremtid. Agendaen dreier seg om situasjonen konsernsjefen er kommet i og at hun ikke opplyste om anmeldelsen da hun ble ansatt.

Overfor Khrono gir sentrale personer uttrykk for at selskapet etter mye turbulens ikke ønsker å bytte ut topplederen.

– Men mange tenker nok at vi var kommet inn i et bedre spor med ro etter mye konflikt og uroligheter. Vi trengte ikke denne saken nå, sier en kilde til Khrono.

Petter Gottschalk mener det nå er opp til Wallevik selv å vurdere egen situasjon.

– På dette nivået er det mest opp til personene selv. Det vil være Kristin Walleviks egen vurdering som i første omgang må tillegges vekt. For å komme på offensiven må hun åpent resonnere og argumentere i styret for sitt syn. Dersom hun har en god begrunnelse oger komfortabel med å fortsette, bør det nok bli slik, sier BI-professoren.

Wallevik: – Misforstod

Khrono har spurt Kristin Wallevik hvorfor hun ikke opplyste om anmeldelsen i rekrutteringsprosessen da hun var aktuell som toppsjef i Norce.

– Da jeg begynte prosessen som endte med at jeg ble ansatt, hadde politiet allerede henlagt anmeldelsen mot meg med begrunnelsen at det ikke var «rimelig grunn til å iverksette etterforskning». Samme dag som jeg skulle på intervju, fikk jeg et brev fra politiet i Altinn. Jeg misforstod brevet som informasjon om at det var kommet en klage på henleggelsen, at klagen var behandlet, og at anmeldelsen nå var endelig henlagt etter en grundig klagebehandling. Grunnen til at jeg oppfattet politiets brev som informasjon om at anmeldelsen var endelig henlagt, var følgende formulering i brevet: «Klagen med tillegg av ettersendt ytterligere dokumentasjon til klagen inneholder ikke slike opplysninger at en har funnet å omgjøre tidligere henleggelse.», skriver Wallevik i sitt svar til Khrono.

Vurdert annerledes

Hun forklarer videre:

– Jeg oppfattet derfor at saken på dette tidspunktet var endelig henlagt. I tillegg til at påstandene var vurdert som grunnløse av politiet, handlet dette om private forhold som jeg tenkte ikke var relevant for jobben i Norce. Når det nå skjer en koordinert svertekampanje i flere medier mot meg basert på anmeldelsens sviktende grunnlag, skulle jeg ønsket at jeg hadde vurdert saken annerledes i mars i fjor og informert både om anmeldelsen og politiets vurderinger av den, skriver Wallevik, som henviser til styreleder Robert Bjerknes i Norce angående hvilken prosess styret setter i gang rundt saken.

Bjerknes opplyser til Khrono at styret jobber med saken.

– Styret arbeider fortsatt med sakskomplekset. Når styret har fått oversikt vil vi behandle saken. Ut over det har jeg ingen kommentar nå, skriver Bjerknes i en e-post.

Powered by Labrador CMS