Debatt Cappelen, Mikkelsen og Schønberg-Moe

Et lite sprøytestikk for en helsefagstudent, et stort skritt for helsevesenet

Innen 11. mai skal Folkehelse­instituttet levere en ny vaksinasjonsstrategi til regjeringen. Vår bønn er innstendig: Prioriter helsefagstudentene!

Nestleder Xenia Cappelen, styrerepresentant Andreas Schønberg-Moe og leder Maja Elisabeth Mikkelsen i Norsk medisinstudentforening ønsker helsefagstudenter frem i vaksinekøen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Å prioritere vaksine til helsefagstudenter handler ikke om å skyve friske 20-åringer fram i køen, slik overlege Preben Aavitsland i FHI tidligere har uttalt. Prioritering av helsefagstudenter handler om pasientsikkerhet, investering i framtidens helsevesen, og forebygging av coronasykdom i helsevesenet.

Alle helsefagstudenter er underlagt Helsepersonelloven og dens plikter. Likevel regnes vi ikke som helsepersonell i vaksinasjonsstrategien. Dette er paradoksalt, når vi skal utgjøre frontlinjen i helsevesenet de neste 50 årene og ha hovedansvar for pasientbehandlingen ved norske helseinstitusjoner.

(les videre under AnnonseN)

Last ned Khrono-appen og få varsel om den viktig debatt og nyheter.
Last ned til iPhone - Last ned til Android
-

Vi ønsker selvsagt at utsatt helsepersonell og sårbare grupper skal vaksineres før studenter, men reagerer på at helsefagstudentene ikke nevnes med et eneste ord i strategien. Vaksinering av helsefagstudenter handler først og fremst om pasientsikkerhet, men også å investere i et høykompetent helsevesen for framtiden.

For å bli kompetente, trygge profesjonsutøvere trenger vi pasientmøter og trening i praktiske prosedyrer gjennom studieløpet. Ferdighetene denne undervisningen gir oss, kan vi ikke tilegne oss i samme grad gjennom en PC-skjerm.

Vi ønsker selvsagt at utsatt helsepersonell og sårbare grupper skal vaksineres før studenter, men reagerer på at helsefagstudentene ikke nevnes med et eneste ord i strategien.

Xenia Cappelen, Maja Elisabeth Mikkelsen og Andreas Schønberg-Moe

For å gjennomføre både praksis og klinisk undervisning ved ulike avdelinger og helseinstitusjoner innenfor trygge smittevernrammer, er vi avhengige av vaksinasjon. Dette vil styrke sikkerheten både for studentene selv, alle våre dyktige kollegaer i helsetjenesten, og ikke minst pasientene.

Helsefagstudenter er ikke en homogen gruppe friske 20-åringer. Foruten at vi alle har samme mål om å yte god helsehjelp til befolkningen under og etter studiene, utgjør vi en svært heterogen gruppe. Vi har et stort mangfold av aldersgrupper, ulik bakgrunn og erfaring fra helsetjenesten, samt ulike helsetilstander. Helsefagstudenter kan også ha underliggende sykdommer, og utsetter seg selv for betydelig sykdomsrisiko i kliniske læringssituasjoner og arbeid i helsetjenesten.

Primær- og spesialisthelsetjenesten avhenger også av studenter i deltidsjobb for å dekke bemanningen i helger og ferier. Her yter vi helsehjelp side om side med både vaksinert og uvaksinert helsepersonell. For å beskytte våre dyktige kollegaer og pasienter på jobb, tar vi ansvar og følger smittevernanbefalingene. I tillegg trenger vi vaksinen for å oppnå enda bedre sikkerhet.

Er det noe coronapandemien har vist oss, er det nettopp hvor sårbar helsetjenesten er. Nå har Norge mulighet til å investere i et robust, høykompetent helsevesen for framtiden. Helsefagstudenter bør derfor prioriteres som helsepersonell i Folkehelseinstituttets vaksinasjonsstrategi.

Powered by Labrador CMS