FORSKNINGSMIDLER

Fakultetet har håvet inn 100 millioner kroner fra EU

Forskere på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo har forsynt seg grundig av EUs forskningsmidler i år.  

For Yves Steinebach har det ikke helt sunket inn at han har fått 25 millioner kroner til å lede stort forskningsprosjekt.
Publisert

To forskere på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk nylig beskjed om at de er tildelt EU-midler til tematiske samarbeidsprosjekter, melder UiO på sin nettside

Yves Steinebach fra Institutt for statsvitenskap får rundt 25 millioner kroner. Ines Wagner ved Arena Senter for europaforskning får rundt 3,5 millioner kroner.

Fakta

Horisont Europas tematiske samarbeidsprosjekter

  • Samarbeidsprosjektene skal bidra til å løse globale utfordringer og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Utlysningene er inndelt i tematiske arbeidsprogrammer, som dekker et bredt spekter av temaer fra helse via digitalisering til klima og miljø.
  • Finansieringen er fra 1,5 millioner euro og opp til flere hundre millioner euro.
  • I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter søke, sammen med forskningsinstitutt.

Kilde: Innovasjon Norge

Til sammen har åtte forskere fra fakultetet fått prosjektmidler fra EUs rammeprogram Horisont Europa i år.

Samlet er beløpet over 100 millioner kroner. 

— Overveldende

— Det er overveldende. Det har ikke sunket helt inn enda, sier Yves Steinebach til Khrono. 

Han leder prosjektet «Sustaining Public Administration in Modern Democracies», som skal undersøke hvordan offentlig administrasjon i seks europeiske land kan ruste seg for å håndtere økende belastning på offentlig forvaltning. 

— Det handler om å gjøre offentlig administrasjon rustet mot overbelastning, altså gapet mellom ting du skal gjøre og ressursene du har tilgang på, sier forskeren. 

Forskerne i prosjektet ønsker å skape et verktøy som kan hjelpe med å forutse konsekvensene av lover og regler som politikere skal vedta. De kaller verktøyet for Legislative Growth Predictor Tool, forkortet til LegGPT. Forskningen vil gjøres i seks europeiske land: Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania, Nederland og Norge. 

Som koordinator for prosjektet er det Steinbach som skaffer samarbeidspartnere, skriver søknaden, fordeler midler til samarbeidspartnerne og leder prosjektet med alt av rapportering til EU underveis. 

Digitalt og grønt skifte

Ines Wagner er partner i prosjektet «Encouraging a digital and Green transition through Revitalized and Inclusive Union-Employer Negotiations». Det handler om hvordan digitalisering og grønn omstilling endrer økonomiene og arbeidsforholdene våre. 

— Målet er å finne ut hvordan vi best kan sikre en rettferdig grønn og digital overgang for alle involverte parter, sier hun på UiOs nettside. 

Forskningsdekan Lars T. Westlye ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet syns det er svært gledelige nyheter med EU-tildelingene. 

— Det er bare å gratulere prosjektledere og alle dyktige kolleger i forskningsmiljøene og i administrasjonen med imponerende innsats, sier han. 

Store summer

Det regner penger på fakultetet, som til sammen har fått over 100 millioner kroner totalt i år, fordelt på åtte forskere. 

To forskere har fått Marie Sklodowska-Curie doktorgradsnettverk.

I tillegg har fire forskere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i år fått Advanced Grants fra Det europeiske forskingsrådet. De fire er Andrea Joslyn Nightingale fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Andreas Moxnes ved Økonomisk Institutt, Vegard Skirbekk ved Psykologisk institutt og nevnte Steinebach som samarbeidspartner i et annet prosjekt. 

Powered by Labrador CMS