takhøyde

Forskning: Høyt under taket i eksamenslokalet? Ikke bra …

Funnene i en australsk studie konkluderer med at eksamensresultatene blir dårligere jo høyere det er under taket.

Vallhall Arena i Oslo er en av flere steder som ble benyttet som eksamenslokale under koronapandemien. I dag er vi tilbake til normalen med noe mindre rom enn dette, men store gymsaler og idrettshaller brukes titt og ofte som lokaler for eksamen.

En australsk forskningsstudie som er publisert i Journal of Environmental Psychology viser at studenter presterer dårligere på eksamen jo større og åpnere eksamenslokalet er.

Det skriver Times Higher Education (THE).

Forskergruppen bak studien har analysert eksamensresultatene til over 15.000 studenter ved australske universiteter, og konkluderer altså med at eksamenslokaler med stor takhøyde, som for eksempel gymsaler eller andre romslige arrangementslokaler, kan spille negativt inn på studentenes akademiske prestasjoner.

Konsentrasjon

Studien viste også at lokalets innvirkning på karakterene vedvarte selv om man tok hensyn til en rekke andre variabler, som for eksempel hvor studentene befant seg i studieløpet, alder og kjønn.

Times Higher Education viser ellers til tidligere forskning, som har antydet at store og romslige rom kan påvirke menneskers konsentrasjon negativt.

En av forskerne bak studien, postdoktor Isabella Bower ved University of South Australia, har uttalt i et intervju at det er vanskelig å identifisere nøyaktig om det er selve størrelsen på eksamenslokalet, eller andre medfølgende faktorer som romtemperatur og luftkvalitet, som er hovedårsaken til funnene.

Oppfordring

Men sammenhengen mellom store eksamenslokaler og dårligere resultater, er det ingen tvil om, understrekes det samtidig.

— Eksamenslokalene er ofte laget for andre formål enn eksamener og akademisk arbeid, og det ser ut til at størrelsen på lokalene er en ulempe for studentene. Nå skal vi forske videre for å finne ut hvilke hjernemekanismer som spiller inn, og om det er forskjell på hvilke type studenter som lar seg påvirke, uttaler Isabella Bower.

I forskningsartikkelens sammendrag oppfordrer forskergruppen utdanningsinstitusjonene til å tenke på at størrelsen på eksamenslokalene kan virke inn på resultatene når de planlegger for hvor og hvordan eksamener skal avholdes.

Powered by Labrador CMS