LÆRERMANGEL

Gjør unntak for masterkrav til realfags-PPU

På NMBU åpnes det nå for å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) uten master hvis du vil bli realfagslærer.

— Norge trenger flere gode realfagslærere, sier Siri Fjellheim, rektor ved NMBU. Nå åpner NMBU for mastergrad med integrert PPU.
Publisert

Regjeringen foreslår å midlertidig fjerne masterkravet for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det har Universitetet i Oslo (UiO) allerede benyttet seg av, og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) annonserer at de nå gjør det samme. 

For å bli vurdert til PPU ved NMBU, må du ha en fullført bachelor i realfag og to års relevant erfaring. 

— Vi ber aktuelle søkere om å registrere seg, slik at vi kan vurdere søkere fram til studiestart 2024. Du kan søke helt fram til 1. august, sier Hans Erik Lefdal, leder for Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved NMBU, i en pressemelding fra NMBU.

Søkere vil få svar allerede 6. august. 

Nåværende regelverk er at søkere til PPU allerede må ha fullført en mastergrad, men ved UiO har de fått dispensasjon, og NMBU har søkt dispensasjon fra kravet. Med disse kravene kan man ta PPU på to år istedenfor tre år. 

Behov for realfagslærere

NMBU jobber også med å utvikle et toårig masterprogram med integrert PPU i realfag og naturbruk, som har planlagt oppstart høsten 2025. 

— Hvis du blir tatt opp til PPU med bachelorgrad i år, vil du kunne søke overgang eller opptak til PPU-masteren fra 2025, og dermed bli lektor i løpet av to år, sier Lefdal.

NMBU sitt nye tilbud gjelder med forbehold om at Kunnskapsdepartementet vedtar forskriften om midlertidig unntak fra kravet om mastergrad. 

 — Vi følger opp de politiske signalene med grep som kan iverksettes raskt. Vi håper at Kunnskapsdepartementet vedtar forskriftsendringen før sommerferien, slik at vi kan ønske flere nye PPU-studenter velkommen til høsten, sier rektor Fjellheim, i samme pressemelding.

Populært med integrert PPU

Til Universitetet i Oslos mastergrad med integrert PPU var 168 søkere til 50 studieplasser

— Vi er veldig glade for den store søkningen. Det viser at mange fortsatt er interessert i å bli lærere når vi legger godt til rette for det, sa Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, til Khrono i forrige uke.

UiO sin mastergrad med integrert PPU åpner for 14 ulike fag, hvor samfunnsdidaktikk og engelsk er de mest populære søkealternativene.

Powered by Labrador CMS