Streiken

Her er det streik i dag

— Det er kjipt hvis vi ikke får tatt eksamen, sier studentene Helle Myrvold og Jenny Fenghua Arntsen ved OsloMet. Se hvor og hvordan streiken rammer.

Studentene Helle Myrvold (t.v.) og Jenny Fenghua Arntsen ved OsloMet
Studentene Helle Myrvold (t.v.) og Jenny Fenghua Arntsen ved OsloMet.
Publisert Oppdatert

OsloMet er ett av universitetene hvor ansatte er tatt ut i streik fra mandag av. 65 av universitetets ansatte er med i streikeuttaket. Studentene Helle Myrvold og Jenny Fenghua Arntsen har forståelse for at det streikes, men er usikre på akkurat hva det streikes for.

— Lønn? foreslår de, og legger til at de ikke har rukket å tenke så mye på streiken ennå. Det er fortsatt to uker til de skal ha eksamen. Den håper de ikke ryker.

— Det ville vært litt kjipt om vi ikke får ta eksamen. Den har vi jobbet for i hele semesteret, sier de.

Se hvor mange som er tatt ut i streik i faktaboks og hvordan streiken rammer ved de forskjellige utdannings­institusjonene lenger nede i artikkelen.

Streikevakter ved NTNU mandag morgen. Fra venstre: Elisabeth Høidal, Marthe Lønnum og Karoline G. Sandnes.
Fakta

Disse blir tatt ut i streik i kunnskapssektoren

Unio

Fra mandag (fase 2):

 • Høgskulen på Vestlandet: 78
 •  NMBU: 47
 • NTNU: 324
 • OsloMet: 63
 • Universitetet i Bergen: 118
 • Universitetet i Oslo: 52
 • Universitetet i Stavanger: 84
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 103
 • Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6
 • Veterinærinstituttet: 13

Under Unio ligger blant annet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Akademikerne: 

Har ikke varslet uttak ved universiteter og høgskoler, men vil totalt ta ut 1930 statsansatte fra mandag. Under Akademikerne ligger blant annet Tekna, Juristforbundet og Samfunnsviterne.

Lind: — Sterk kost

Leder i Forskerforbundet og Unio Stat, Guro Lind, sier til Khrono at staten må ta det hele og fulle ansvaret for den pågående streiken.

— Dessverre ser jeg det som lite sannsynlig at de plutselig skulle finne veien til forhandlingsbordet og endre sitt ståsted, men vi er selvsagt mer enn klare hvis invitasjonen kommer, sier Lind.

Hun mener at staten har skjøvet Akademikerne og Unio ut i streik ved å undergrave partssamarbeidet og overkjørt flertallet.

— Kravet vårt er at den eksisterende tariffavtalen som ble forhandlet ved forrige oppgjør blir forlenget. Nå opplever vi at staten prøver å brekke oss på plass inn i en dårligere tariffavtale. Akademikerne og Unio er også størst i staten, så her overkjører de faktisk flertallet. Det er sterk kost i tariffsammenheng, kommer det fra Lind.

På spørsmål om hva hun tenker om sjansene for at streiken kan avblåses i løpet av kort tid, svarer Lind at det er det digitaliserings- og forvaltningsminister, Karianne Tung (Ap) som må svare på.

— De med høyere utdanning har hatt en lavere lønnsvekst enn resten av samfunnet i mange år. Får staten det som de vil, vil den utviklingen bare fortsette.

— Staten har dyttet oss ut i denne streiken. Det er helt uforsvarlig og ikke konsekvensutredet. Men det er politisk villet. Dessverre, sier Guro Lind.

Trude Engebretsen (t.v.) og Ragnhild Ihle står streikevakt utenfor hovedinngangen på HVLs campus på Kronstad i Bergen. I bakgrunnen blir hovedtillitsvalgt Gjert Anders Askevold intervjuet av NRK.

Slik blir streiken

Khrono innhentet fredag opplysninger fra universitetene og høgskolene om hvordan streiken vil slå ut. Slik var status da:

Universitetet i Oslo: 52 personer vil være tatt ut fra mandag. Universitetet opplyser at eksamen og opptak inntil videre vil gå som normalt. Sju fakulteter er berørt: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet, og i tillegg Fellesadministrasjonen og Universitetsbiblioteket.

NTNU: 324 ansatte går ut i streik mandag. Dette er i hovedsak ansatte ved Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap (SU)- og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), samt i Fellesadministrasjonen. HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes opplyser torsdag at de ikke har fullstendig oversikt over hvilke stillinger disse har, men sier det gjelder både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte, og at det er enkelte mellomledere blant dem. De jobber med å finne ut hvilke konsekvenser det får for driften. Universitetet vurderer at det varslede streikeuttaket ikke vil påvirke gjennomføring av skriftlig eksamen. Det kan imidlertid gi noen konsekvenser for muntlig eksamen, lokale prøver og sensur, uten at HR- og HMS-direktøren kan si nøyaktig hvordan.

OsloMet: Til sammen 65 medarbeidere går ut i streik mandag. Dette vil i all hovedsak ikke påvirke undervisningen eller eksamensavviklingen fram til en eventuell opptrapping av streiken, sier Martin Halvorsen, seksjonssjef for opptak og vurdering på OsloMet.

NMBU: 47 streiker fra mandag. NMBU opplyser at det kan ramme NMBUs studenter ved at ansatte ved universitetsbiblioteket og den sentrale studieavdelingen er tatt ut. NMBU opplyser at de legger opp til å gjennomføre eksamen som planlagt, men at de likevel kan måtte avlyse ved ytterligere uforutsette hendelser. Studenter som eventuelt blir rammet, vil få beskjed hvis det blir endringer. Øvrig drift er rammet i mindre grad i uttaket til nå.

Universitetet i Bergen: 118 ansatte tas ut i streik mandag. Til Bergensavisen sier rektor Margareth Hagen at Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet blir berørt. Dette rammer eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier hun. På universitets nettsider står det at streiken vil kunne få konsekvenser for eksamen, sensur og ansettelsesprosesser. Studenter som blir berørt av streiken vil få nærmere informasjon om dette. 

Høgskulen på Vestlandet: 78 ansatte i Bergen blir tatt ut i streik. 40 av disse jobber ved Fakultet for lærerutdanning, 26 ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og 10 ved Fellestjenester i administrasjonen. HVL skriver på sine nettsider at de jobber med å klargjøre konsekvensene av streiken for utdannings- og forskningsvirksomheten sin.

Universitetet i Sørøst-Norge: Unio har varslet at de vil ta ut 103 ansatte fra alle deres fire fakulteter og fra flere administrative avdelinger. På sine nettsider skriver universitetet at dette kan føre til at enkelte eksamener må utsettes og at sensur kan bli forsinket. Hvis en eksamen må utsettes, vil studentene få beskjed på e-post senest kl. 9.00 dagen før. Så snart streiken er over, vil det bli satt opp nye datoer for utsatte eksamener. Det vil ikke bli eksamen i sommerferien, men enkelte eksamener kan bli utsatt til uke 32. 

Universitetet i Stavanger: 84 Unio-medlemmer blir tatt ut i streik, de fleste tilknyttet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap og Det helsevitenskapelige fakultet. Det er en blanding av administrativt og vitenskapelig ansatte. UiS opplyser at eksamensavviklingen kan bli berørt, for eksempel ved at eksamen gjennomføres uten at faglærer er tilgjengelig. Sensur på gjennomførte eksamener kan også i noen tilfeller bli forsinket. Veiledning / endelig sensur av enkelte master-/bachelor-oppgaver vil også bli berørt. Dette kan medføre forsinket sensur. Veiledning av ph.d.-stipendiater vil bli berørt. Streiken vil få konsekvenser for utbetalinger av honorarer/lønn av sensoroppdrag.

Powered by Labrador CMS