Debatt ● Kjetil Tvedt

Ingen har vondt av praktisk kunnskap, ikkje ein gong sivilingeniørar

Dagens opptaksordning er sløsing med ressursar og lærelyst, og bidrar til mangel på kompetent arbeidskraft i Noreg, meiner Kjetil Tvedt i Norsk Industri.

Kjetil Tvedt
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Rundt 50 000 elevar årleg treng å forbetre sine resultat frå 13 år med teoretisk grunnskuleutdanning. Ifølgje SSB forlèt heile 45 prosent av eit kull på 35 000 studentar gradsutdanninga dei starta på (bachelor-, master- og profesjonsstudium). Med slike tal må det vere lov til å stille spørsmål ved fagleg grunnlag hos studenten, rådgivinga som blir gitt og innhaldet i utdanningane desse går på, og det trengst nytenking.

Norsk Industri har tatt til orde for å teste ut ei ordning der fagskulane kan tilby praktisk undervisning for elevar som treng å forbetre karakterar frå vidaregåande, og som i dag bruker tid og krefter på nitid repetisjon av vidaregåande pensum. Målet er at ein i staden lære noko nytt og nyttig på ein ny måte og på eit nytt nivå (fagskule), og samstundes kunne bruke resultatet som grunnlag for å søke opptak til, og få avkorting av, «høgare utdanning» (om det er lov til å seie). Lise Lyngsnes Randaberg, Professor ved NTNU og konstituert leder av Akademikerne, er redd for at eit slikt tilbod vil undergrave både fagskule og universitet.

No har eg har aldri høyrt om ein nyutdanna sivilingeniør som slit med for mykje praktisk erfaring, men fleire historiar om det motsette

Kjetil Tvedt

No har eg har aldri høyrt om ein nyutdanna sivilingeniør som slit med for mykje praktisk erfaring, men fleire historier om det motsette. Professor Lyngsnes Randeberg sitt eige NTNU, har krav om seks veker med relevant arbeidslivserfaring for å ta ein mastergrad på fem år. Ved andre universitet er krava endå mindre. NIFU si Kandidatundersøking finn at praksis frå studia bidrar til at studentane får meir relevant jobb (s. 13), og dei nyutdanna sivilingeniørar vurderte «samarbeidsevner», «munnleg kommunikasjon» og «egen erfaring med forsking og utviklingsarbeid» som dei tre læremåla utdanninga var svakast på (s. 43).

Akademikerne presenter ingen eigne forslag til endring på dagens opptaksordning. Men dagens ordning er sløsing med ressursar og lærelyst, og bidrar til mangel på kompetent arbeidskraft i Noreg. Industrien er avhengig av omstilling, også i utdanningssystemet.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS