Streik

LO Stat stemte nei. Går for frivillig lønnsnemnd

Medlemmene i LO Stat stemte nei til resultatet av årets lønnsforhandlinger. Nå blir det frivillig lønnsnemnd på partene.

Bilde av Egil André Aas som blir intervjuet av TV2
LO Stat, her ved leder Egil André Aas, har stemt nei til årets lønnsoppgjør.
Publisert Oppdatert

Riksmekleren melder på sine nettsider at det blir frivillig lønnsnemnd mellom staten og LO Stat.

I en pressemelding skriver LO Stat at resultatet normalt ville ført til streik fra 21. juni.

— Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas, i pressemeldingen.

Styret i LO Stat har mandag behandlet saken og vurderer det slik at sjansen for å nå fram med en streik ikke er store, basert på hva Akademikerne og Unio ikke oppnådde før deres streik ble stanset med tvungen lønnsnemnd.

LO Stat skriver i pressemeldingen at de vurderer at også de vil ende i tvungen lønnsnemnd uten, og uten en avtale som er bedre enn den som nå er stemt ned, dersom de går ut i streik.

Det er foreløpig ikke klart når nemnden skal behandle lønnsoppgjøret.

Det var TV2 som først meldte at et flertall av medlemmene i LO Stat stemte nei i uravstemningen om resultatet av årets lønnsoppgjør.

Sammenslutningen LO Stat inkluderer blant andre Norsk Tjenestemannslag (NTL) som organiserer universitets- og høgskoleansatte over det ganske land.

— Trynetillegg

NTL har siden resultatet av forhandlingene ble kjent oppfordret sine medlemmer til å stemme nei, blant annet fordi den enigheten forhandlingsutvalget i LO Stat og staten kom fram til inkluderte hele 75 prosent av potten til lokale forhandlinger. 

— Vi vet at dette i større grad åpner opp for en markedsorientert og individualisert lønnsdannelse som favoriserer noen få på bekostning av de mange, i tillegg til at vi får et større innslag av «trynetillegg». Dette vil skape større lønnsforskjeller mellom ansatte som gjøre samme type arbeidsoppgaver, sa nestlederen i NTL ved NTNU, Thomas Ferstad, da resultatet ble sendt ut på uravstemning.

Dette er etter hva Khrono forstår første gang uravstemningen i LO Stat har endt med at medlemmene ikke har akseptert enigheten fra meklingen. 

Lokalt vs. sentralt

Tilbudet fra staten om 75 prosent lokal fordeling ble sett på som et kompromiss som la seg for tett opp mot Akademikernes og Unios ønsker, i et forsøk på å få de to til å gå med på en felles tariffavtale i staten, i stedet for dagens to.

Akademikerne og Unio har per i dag en egen tariffavtale som sier at hele lønnsveksten skal bestemmes lokalt, en politikk som har ført til mye diskusjon i Khronos spalter etter at de to fagforeningene gikk ut i streik for å få beholde sin egen avtale med 100 prosent lokal lønnsdannelse.

På den ene siden mente blant andre Katharina Sass, menig medlem i NTL, at Forskerforbundet og Akademikerne streiket for enda større ulikhet i lønn.

I motsatt ende argumenterte Hugues Verdure og Tord Mjøsund Talmo, begge i toppen på hvert sitt lokallag i Forskerforbundet, med at lokal lønnsdannelse er sentralt for at også offentlig sektor skal ha konkurransedyktige vilkår, herunder lønn, sammenlignet med det private. 

Endringslogg: Mandag 17. juni klokken 11.14: Saken oppdatert med informasjon fra Riksmekleren.

I første versjon av saken skrev vi at det var fare for ny streik. Det var før det ble kjent at LO Stat har valgt å gå for frivillig lønnsnemnd.

Powered by Labrador CMS