finalist i Årets navn i akademia

Mener Stølen bør avslutte ordning med valgt rektor 

Tidligere statsråd Ola Borten Moe oppfordrer rektor Svein Stølen til å droppe systemet med valgt rektor ved Universitetet i Oslo. Begge er finalister til Årets navn i akademia.

Meningssterke: Rektor Svein Stølen og daværende statsråd Ola Borten Moe er begge i finalen.

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har vært i tottene på hverandre i flere politiske spørsmål de siste årene. Nå er de sammen om å være finalister til Årets navn i akademia, Khronos årlige kåring. 

— Så hyggelig, da, sier Svein Stølen når Khrono forteller ham om finaleplassen. 

— Det er ett ekstra moment her. Du er i finalen sammen med Ola Borten Moe, hva sier du til det?

Fakta

Juryens begrunnelse

 • I januar 2023 varslet daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe at regjeringen 2023 ville fortsette med en "total makeover"av kunnskapssektoren. Han omtalte også regjeringens forståelse av en tillitsreform som «å forenkle, skape tillit og effektivisere". 
 • Rektor ved UiO, Svein Stølen tok bladet fra munnen i høst og mente at den sittende regjering svekket ham som leder, og var en smule forbannet og grundig lei av å bli overstyrt. Han ønsker mer tillit. 
 • Debatten om "ekstrem oppussing" i UH-sektoren har skutt fart under Borten Moe og Støre-regjeringen. Borten Moe måtte gå av som statsråd i sommer, etter habilitetsproblemer rundt aksjekjøp. Mens Borten Moe varslet «total makeover» av sektoren, satte Stølen akademias rolle generelt og myndighetenes styring av den spesielt, på dagsorden. Fra hvert sitt ståsted har de to skapt debatt om et av de viktigste spørsmålene akademia stilles overfor om dagen: rollen som fri og åpen institusjon versus statens høyre hånd.

— Hæhæ, ler han overrasket — før han utbryter:

— Det er kult!

— Viser ikke tillit

Stølen og Moe er kanskje ikke det åpenbare radarparet, men de har begge vært sentrale i debatten om akademias rolle. Ola Borten Moe lanserte som statsråd en «total makeover» av kunnskapssektoren, mens rektor Svein Stølen slo i bordet og protesterte mot det han mener er en overstyring. Han vil ha mer tillit. 

UiOs rektor lister opp flere eksempler på hvorfor han mener regjeringa snakker om tillit, men ikke viser tillit i sin styring av sektoren:

 • Forventningene om kvalitet og effektiv bruk av ressurser tilsier at institusjonenes styre selv må ha ansvar og myndighet, for eksempel til å kunne opprette og nedlegge studiesteder.
 • Tildeling av studieplasser innen medisin med føringer på hvor de skal lokaliseres.
 • Overkjøring i forbindelse med NBIOs insektsamling og kutt i avtalt prosjekt om klart språk.
 • Bråe endringer i politikken som ikke er utredet og vurdert opp mot utredningsinstruksen. Blant annet brukte sektoren massivt med energi og ressurser etter Regjeringas plutselige innføring av studiepenger. Et kaos som kunne vært unngått med en overgangsordning.

— Dette blir kombinert med en tydelig dreining fra å styre basert på samfunnets langsiktige kunnskapsbehov, til mer å se universiteter som instrumenter for å nå kortsiktige (parti) politiske mål, hevder Stølen. 

— Har hevet røsten

UiOs rektor viser til at forskningssektorens innflytelse er betydelig svekket i styringa av Forskningsrådet. I tillegg mener han direktøren har fått en slags «munnkurv» som svekker uavhengigheten til Forskningsrådet. Dette kombinert med en tydelig vilje til å styre prioriteringene. 

Fakta

Årets navn i akademia

Hvert år kårer Khrono Årets navn i akademia. Formålet er å gjøre stas på noen som har gjort seg bemerket i året som gikk.

 • I år er det kommet inn forslag på 35 kandidater.
 • Juryen skal  først plukke ut tre navn til en finale. En av dem blir Årets navn i akademia 2023.
 • Det er fjerde gang Khrono deler ut prisen.
 • Årets vinner blir offentliggjort på et arrangement som strømmes fra Khronos lokaler i Oslo 14. desember.

Her er kriteriene:

«Med tittelen Årets navn i akademia ønsker Khrono å gi oppmerksomhet til noen som i kraft av sine meninger eller handlinger har gjort seg bemerket og reist eller formet viktige debatter i og/eller utenfor akademia, eller som på annet vis har hatt betydning for akademia som en del av storsamfunnet i 2023.»

Disse sitter i juryen:

 • Tony Burner, professor Universitetet i Sørøst-Norge
 • Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesenstiftelsen
 • Jonas Stein, førsteamanuensis UiT
 • Minda Holm, forsker Nupi
 • Tove Lie, redaktør i Khrono (juryleder)

— Jeg har derfor hevet røsten for å påpeke at kunnskapspolitikken tydeligere må prioritere, og for å påpeke at kunnskapspolitikken har fått et snevert nasjonalt fokus. Vi er en del av en større internasjonal kunnskapsallmenning, sier Svein Stølen. 

— Festen er over

Ola Borten Moe har et helt annet utgangspunkt. Han gjentar sitt tidligere budskap i en e-post:

— Festen er over. 

Ifølge den tidligere statsråden er det et åpenbart behov for å gå gjennom både hvordan ressursene utnyttes, hva som skal prioriteres fra samfunnets side og hvordan vi skal sikre både kvalitet og tilgjengelighet innen høyre utdanning, kvalifisering og forskning. Dette skjer etter mange år med sterk vekst i sektoren.

— Med et bakteppe av krig, en aldrende befolkning og strammere statsfinanser, sier det seg selv at dette er avgjørende viktig for framtida, og også noe som vil måtte gjelde alle områder av det norske samfunnet. Festen er over. 

Endring er noe de fleste av oss er for og ser behovet for, så lenge det ikke gjelder oss selv, mener han. 

— Det er derfor som forventet at det skaper kritikk og debatt. 

Ola Borten Moe hevder at alle endringer som er gjennomført og startet, peker i samme retning: En mer effektiv ressursbruk, større institusjonell autonomi og bedre tilgjengelighet. 

— Jeg er helt trygg på at dette vil fortsette, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det finnes egentlig ingen annen vei å gå. 

— Avslutt valgt rektor

Både Svein Stølen og Ola Borten Moe er bedt om å si noe positivt om hverandre. De er tross alt sammen i finalen til Årets navn i akademia. 

— Svein Stølen er rektor ved Norges eldste og beste universitet. Han er både tydelig og trivelig. En god mann, sier Moe. 

Samtidig benytter den tidligere statsråden anledninga til å komme med et innspill. 

— Min oppfordring til ham er at han avslutter systemet med valgt rektor ved UiO. Framtida vil kreve en enhetlig, effektiv ledelse med mandat til å gjennomføre endringer. Styringsmodellen med valgt rektor er arkaisk, uryddig og konserverende i sin natur. 

Ola Borten Moe mener det er et åpent spørsmål hvor ansvaret og makta ligger. Ligger den hos rektor eller direktør? spør han. 

— Skal UiO bevare sin posisjon i framtida bør det ryddes opp i dette. 

— Tydelig signal

Svein Stølen vil berømme Moe for nysaldering av statsbudsjettet, som ga Forskningsrådet 1,6 milliarder kroner. I tillegg også i prinsippet fokuset på kostnadene forbundet med byggeprosjekter, men her det det prosjektstyringa til Kunnskapsdepartementet og Statsbygg som byggherre som burde fått den tidligere statsrådens oppmerksomhet. 

Dessuten gir rektoren ham også ros for:

— Det tydelige signalet om en forventning til tydelig institusjonell ledelse og prioritering. 

Tre finalister

Det er fjerde gang at Khrono kårer Årets navn i akademia. Det er Khronos lesere som foreslår navn og så har en jury plukket ut tre finalister. 

Fra før er det kjent at professorene Gisle Selnes og Bjørn K. Myskja er en av dem. De er i finalen for at de startet et opprop mot at studenter blir utestengt for å gjenbruke egne tekster, det som blir kalt selvplagiering. 

Den andre er førsteamanuensis Inga Strümke for å ha etablert seg som en av de mest sentrale stemmene på et viktig globalt samfunnsområde: Kunstig intelligens. 

Den 14. desember blir vinneren kåret. Da får vi vite om Årets navn i akademia blir Gisle Selnes/Bjørn K. Myskja, Inga Strümke eller Svein Stølen/Ola Borten Moe. Powered by Labrador CMS