profesjonsmeldingen

Nederlag for regjeringen om forskningskrav

Regjeringen får ikke gjennom forslaget om å fjerne forskningskrav for dosenter i Stortinget. FrP sørger for flertall mot, og Utdanningsforbundet jubler.

Himanshu Gulati sa i Stortinget torsdag at FrP er mot å fjerne forskningskravet, men at dette ved en inkurie ikke kom med i komitéinnstillingen.
Publisert Oppdatert

I innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomité om profesjonsmeldingen var det opprinnelig flertall for regjeringens forslag om å fjerne kravet om forskning for å bli førstelektor og dosent.

Regjeringen ønsket å rendyrke dosentløpet til å bygge på yrkeserfaring og pedagogisk erfaring, for dermed å gjør det mer profesjonsnært.

Høyre, Venstre og SV utgjorde mindretallet i komiteen som ville beholde forskningskravet, ifølge innstillingen som ble avgitt 21. mai.

Inkurie i komiteen

Under debatten om profesjonsmeldingen i Stortinget torsdag sa Himanshu Gulati (FrP) at det på grunn av en inkurie ikke kom med i komitéinnstillingen at Fremskrittspartiet også gikk mot regjeringens forslag om å fjerne forskningskravet for dosenter. 

— Det ble ved en inkurie ikke meldt inn, men med FrPs tilslutning hadde dette utgjort et flertall. Det er derfor viktig for meg å klargjøre vårt standpunkt her, sa han fra Stortingets talerstol.

Utdanningsforbundets leder Geir Røssvoll er jublende glad for at flertallet i komiteen likevel vil beholde forskningskravet. Som Khrono skrev onsdag appellerte Utdanningsforbundet og Forskerforbundet direkte til FrP, Rødt, KrF og MDG før stortingsbehandlingen og ba dem stemme mot å fjerne forskningskravet.

— Det er fantastisk bra at Stortinget har lyttet til oss, til profesjonene og utdanningsinstitusjonene i denne saken, som er utrolig viktig for oss, sier Røssvoll.

I appellen til partiene på Stortinget advarte Utdanningsforbundet og Forskerforbundet mot det skarpe skillet som regjeringen foreslo mellom dosentløpet og professorløpet. De pekte på at dette ville delt de vitenskapelige stillingene i to grupper: En gruppe med ansvar for undervisning og utviklingsarbeid, og en gruppe for undervisning og forskning.

De advarte også mot at regjeringens forslag truer muligheten for å gi forskningsbasert undervisning.

«En seier for forskning»

Høyres Kari-Anne Jønnes ser det som en seier for forskning og kvalitet at stortingsflertallet vil beholde forskningskravet i dosentstigen.

— Jeg er veldig fornøyd med at flertallet i Stortinget er tydelig på betydningen av forskning. Det er viktig for utviklingen av institusjonene, profesjonsutdanningene og framtidas yrkesutøvere at den forskningsbaserte undervisningen ikke svekkes. Dette er en seier for de som er opptatt av forskning og kvalitet. Jeg er godt fornøyd med det, sier hun.

Det skal ikke voteres i Stortinget over spørsmålet om å fjerne forskningskravet for å bli dosent og i stedet kun vektlegge yrkeserfaring og pedagogisk erfaring.

Det er nå opp til Kunnskapsdepartementet å fastsette dette i ny forskrift om undervisnings- og forskerstillinger og rekrutteringsstillinger. 

Forskriften skal tre i kraft fra 1.august, samtidig med ny universitets- og høyskolelov.

Skal ta en prat

Khrono har spurt Lise Selnes (Ap) om partiet snur, nå som det viser seg å være flertall i komiteen mot å fjerne forskningskravet.

Selnes svarer slik torsdag ettermiddag:

— Vi tar en prat med Senterpartiet i morgen. Vi har ikke hatt mulighet til å snakke om dette ennå, for dette kom fram helt på tampen av debatten, sier hun.

Endringslogg: Lagt inn fredag 31/5 kl 10 at spørsmålet om forskningskrav for dosenter ikke skal voteres over i Stortinget, men fastsettes i forskrift av regjeringen.

Powered by Labrador CMS