Så mange voksne videreutdannet seg i 2022

Joar Hystad
nyhetssenter nyheter statistisk sentralbyrå ssb

En rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt hvor stor del av voksne mellom 30 og 69 år som tok mer formell utdanning i løpet av kalenderåret 2022.

Rapporten belyser deltakelse i formell utdanning blant voksne i alderen 30–69 år og kartlegger hvem som deltar i utdanning, kjennetegn ved utdanningen, motivasjon for å ta utdanning og hvilke resultater utdanningen har gitt, skriver SSB.

Rundt 9 prosent av voksne i alderen 30–69 år tok formell utdanning i 2022. Blant deltakerne var det en overvekt av kvinner og personer med universitets- og høgskoleutdanning som sitt høyeste fullførte utdanningsnivå, og over halvparten av deltakerne var i aldersgruppen 30–39 år.

Formell utdanning karakteriseres som utdanning via det formelle utdanningssystemet, mens ikke-formell utdanning kan være for eksempel deltakelse på kurs og seminarer. Regner man med det sistnevnte, var totalt 54 prosent av voksne mellom 30 og 69 år innom kompetanseutvikling i 2022, hvorav altså 9 prosent var en del av det formelle utdanningssystemet.

Powered by Labrador CMS