Forskningsmidler fra Riksantikvaren

Hilde Kristin Strand
nyheter riksantikvaren nyhetssenteret

Riksantikvaren inngår fem forsknings- og utviklingskontrakter for 2024. Det skriver de på egne nettsider.

Kontraktene har en verdi om lag 1,6 millioner kroner og går til NTNU Vitenskapsmuseet, Telemarksforsking og Norsk Folkemuseum og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

NTNU Vitenskapsmuseet har fått rett i overkant av 700 000 kroner til prosjektet «Skogen som kunnskapsbank: forvaltning av kulturmiljøer i skog basert på fjernmåling og folkeforskning.»

Telemarksforsking og Norsk Folkemuseum får kr 450 000 til prosjektet «Gift i bygningsvernet».

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har fått tre FoU-kontrakter. Det første er knyttet til muggsopp og malerier for å undersøke metoder for overvåking og fjerning fra sårbare malte overflater. Denne kontrakten er på totalt 120 000 kroner. Videre har de fått en kontrakt knyttet til pilotprosjekt på 3D-dokumentasjon som hjelpemiddel for helhetlig beredskap og 150.000 kroner til å utvikle digital dokumentasjon, sikring og formidling av bergkunst i Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS