Debatt Mamelund, Haugen, Holmen, andersen

Ny rektor på OsloMet bør fokusere på kvalitet i forskning

Innspill fra ansatte om ny rektor ble avfeid på styremøte til OsloMet, fredag 19. juni. Innspillet gjengis her i sin helhet.

Erfaring med å fremme gode betingelser for kvalitet i forskning bør inngå som både kvalifikasjonskrav og arbeidsoppgaver for OsloMets nye rektor, mener innleggsforfatterne. Avbildet er Svenn-Erik Mamelund..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

UNIVERSITETSDEMOKRATI| Tirsdag 15. juni sendte vi rektor, styreleder og et internt styremedlem et innspill til stillingsbeskrivelse, utlysningstekst og hva tilsettingsutvalget bør se etter i ny rektor på OsloMet. På OsloMet styremøtes andre dag, fredag 18. juni, skulle disse sakene opp til votering. Da internt styremedlem annonserte at det var kommet innspill fra ansatte, ble det hevdet at det ikke fantes tid til å diskutere dette.

Vi ble svært forundret over at innholdet i vårt innspill ikke ble nevnt og tatt opp til votering. Vi har fulgt universitetsdemokratiets spilleregler, men blir avfeid med at det ikke «var tid» til å diskutere innspillet og votere på vårt forslag til endring.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Vårt innspill var at vi ønsket at ny rektor skal ha «Erfaring med å fremme gode betingelser for kvalitet i forskning». Ettersom innspillet ikke ble behandlet gjengir vi det ordrett her:

«Vi har lest utkast til stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for ny rektor som skal behandles på styremøte på OsloMet 17 juni. Vi savner et kulepunkt som eksplisitt sier noe om hvordan den nye rektoren skal sikre kvalitet i forskning.

OsloMet er et universitet med kort tradisjon for forskning og med fokus på profesjonsorientert og anvendt forskning. Ifølge Lov om universitet og høyskoler, § 1-4. Særlig ansvar for enkelte institusjoner (1), har «Universiteter og høyskoler (har) et særlig ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innenfor de områder der de tildeler doktorgrad». Dette betyr at OsloMet i likhet med resten av sektoren også har et ansvar for grunnforskning eller grunnleggende forskning med fremragende kvalitet.

OsloMet har i de senere årene bygget mentorprogram for professoropprykk, Talentprogram med fokus på FRIPRO og ERC, MSCA masterclass, og pilot for forskerlinje på Fakultet for helsevitenskap. Som del av Strategi 2024 har det også blitt opprettet 5 sentre for fremragende forskning, hvor forventningen er at disse skal søke om SFF-status i neste runde i november 2025.

Vi har fulgt universitetsdemokratiets spilleregler, men blir avfeid med at det ikke «var tid» til å diskutere innspillet og votere på vårt forslag til endring.

Et viktig ledd for økt kvalitet i forskning ved OsloMet er å vinne frem med en søknad om SFF status. Vi tror at det er mulig å vinne frem i konkurransen om å få det første SFF til OsloMet, men da må vi samtidig bygge sterkere kultur og betingelser for fremragende forskning de neste årene, blant annet gjennom utrulling av forskerlinjer på alle fakultetene og sentrene, bygge opp tilgang til sabbatsordning for ansatte som ved de «gamle» universitetene og strategifeste at OsloMet skal lykkes i toppforskprogrammer i EU (ERC, MSCA) og i Norge gjennom Forskningsrådet (FRIPRO), Senter for grunnforskning (CAS) og Sentre for fremragende forskning (SFF).

Vi foreslår at følgende kulepunkt plasseres under både kvalifikasjonskrav og arbeidsoppgaver i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse:

  • Erfaring med å fremme gode betingelser for kvalitet i forskning»».

Selv om styret nå allerede har vedtatt stillingsbeskrivelse og utlysningstekst for ny rektor, håper vi likevel at vårt konkrete forslag kan tas inn i ettertid.

Powered by Labrador CMS