styremøte

Ny strategi med samme visjon i Agder

Styret ved Universitetet i Agder skal vedta ny strategi og retningslinjer for kunstig intelligens på styremøtet 19. juni.

Styret ved Universitetet i Agder skal vedta ny strategi for perioden 2025-2028 på styremøtet 19. juni.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Agder har møte på campus i Kristiansand onsdag 19. juni. Styremøtet kan følges her fra kl. 9.

Ifølge virksomhetsrapporten for første halvår ligger universitetet an til å bruke mer enn bevilgningen i 2024. Hvis andre og tredje tertial går som budsjettert, vil UiA ha redusert sine avsetninger fra 101,3 millioner ved inngangen av året til 61,4 millioner ved utgangen av 2024.

Fortsatt visjon om samskaping

På sakskartet står ellers ny strategi for UiA for perioden 2025—2028. Forslaget til ny strategi har vært på høring internt og eksternt og universitetsstyret hadde høringsforslaget oppe på forrige styremøte 8. mai.

Nå skal strategien vedtas. I høringen ønsket flere å beholde visjonen slik den står i dagens strategi. Det har universitetsledelsen tatt til følge og foreslår å beholde visjonen «Samskaping av fremtidens kunnskap». 

Det er en ny struktur med tydeligere målformuleringen i den nye strategien, og det er tatt hensyn til innspill om ambisjon, prioritering og retning, går det fram av sakspapirene.

Kunstig intelligens (KI) blir også et tema på styremøtet, der ambisjoner og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens skal vedtas.

«UiAs ambisjon er å integrere KI på en måte som styrker og hever kvaliteten i vår akademiske og administrative virksomhet, og gjøre dette med høy bevissthet om de komplekse etiske, juridiske, teknologiske, sikkerhets- og miljømessige dilemmaer KI-teknologien har med seg», står det i saksframlegget.

På sakskartet

 • UiA strategi 2025—2028 
 • Anbefalinger til Universitetsstyret for økt satsning på etter- og videreutdanning (EVU)
 • Anbefalinger til Universitetsstyret for å styrke studienes relevans for arbeids- og samfunnslivet (Arbeidslivsrelevans — prosjektet)
 • Virksomhetsrapport første halvår 2024 
 • Utdannings- og forskningsmelding 2023 — til universitetsstyret
 •  Studieportefølje 2025—2026
 • Ambisjoner og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens ved Universitetet i Agder
 • Revisjon av forskrift om studier og eksamen ved UiA våren 2024
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 •  Kallelse til midlertidig 100 % stilling som professor ved Handelshøyskolen
 •  Styrets egenevaluering
 • Orienteringssaker: Orientering om UiAs innsendte innspill til Kunnskapsdepartementet ifm. regjeringens arbeid med stortingsmelding om forskningssystemet (systemmeldingen). Referat- og rapportsaker. Informasjonsutveksling
Powered by Labrador CMS