Debatt ● Sunniva Whittaker

Rammeplaner virker konser­verende og hindrer kvalitetsutvikling

En ekspertgruppe foreslår nå å redusere antallet rammeplaner innen lærerutdanningene. Vårt utgangspunkt er at de burde avskaffes. Rammeplaner ikke er et ønsket styringsverktøy for universiteter og høyskoler.

Portrett av Sunniva Whittaker
Rammeplanstyring strider mot institusjonenes autonomi, mener UHR.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ekspertgruppen om styring av lærerutdanningene har nylig levert sin rapport. Der foreslås det å redusere antallet rammeplaner innen lærerutdanningene fra elleve til én.

UHR har vært tydelige på at rammeplaner ikke er et ønsket styringsverktøy for universiteter og høyskoler. Vårt utgangspunkt er at rammeplanene bør avskaffes. De virker konserverende, hindrer kvalitetsutvikling og lokal tilpasning. 

Begrunnelsen har vært at det ikke er dokumentert at rammeplaner som virkemiddel gir bedre kvalitet i profesjonsutdanningene, og at rammeplaner reduserer mulighetene for å utvikle forskningsbaserte utdanninger som er basert på den nyeste kunnskapen.

Institusjonene trenger frihet til å utvikle studieprogrammene i samsvar med ny forskning og endringer i praksisfeltet.

Sunniva Whittaker, UHR

Institusjonene trenger frihet til å utvikle studieprogrammene i samsvar med ny forskning og endringer i praksisfeltet. Rammeplanstyring strider i tillegg mot institusjonenes autonomi, det virker konserverende, og er til hinder for nytenkning og utvikling av utdanningenes innhold og organisering i lys av samfunnsmessige endringer. 

UHR var positive til Profesjonsmeldingens signaler om mer overordnet styring. Nå skal vi også sette oss godt inn i den ferske rapporten og ekspertgruppens vurderinger. 

Powered by Labrador CMS