statsoppgjøret

Staten mekler på overtid:
— De har noe å diskutere

Partene i statsoppgjøret sitter fortsatt sammen i mekling. — Det betyr at det fortsatt er noe å diskutere. At det trekker ut er ikke uvanlig, sier lønnsoppgjørs-ekspert.

62 ansatte ved Høgskulen på Vestlandet tas ut i streik torsdag dersom partene ikke blir enige i løpet av natten. Rektor Gunnar Yttri mener at eksamensavviklingen ved høgskolen kan stå i fare.
62 ansatte ved Høgskulen på Vestlandet tas ut i streik torsdag dersom partene ikke blir enige i løpet av natten. Rektor Gunnar Yttri mener at eksamensavviklingen ved høgskolen kan stå i fare.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert 06:30, 27.mai)

Partene i lønnsoppgjøret i staten mekler fortsatt i morgentimene torsdag. Nesten 5000 ansatte tas ut i streik dersom de ikke kommer til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt.

Klokken 0545 ble det klart at det blir streik for Unios medlemmer i kommunesektoren. Dette gjelder i hovedsak lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Det er 7000 Unio-medlemmer som streiker fra torsdag. De andre partene i kommunesektoren, LO kommune, YS kommune og Akademikerne, kom til enighet med en ramme på 2,8 prosent.

— Har noe å diskutere

— Når partene sitt sammen fortsatt betyr det at de har noe å diskutere i meklingen, sier forsker Kristine Nergaard i Fafo,. Hun er ekspert på lønnsoppgjørene.

Hun mener det er flere årsaker til at meklingen trekker ut.

Forsker Kristine Nergaard, Fafo
Forsker Kristine Nergaard, Fafo

— Koronasituasjonen lager en spesiell ramme ved at færre møter hos mekleren og at delegasjonene ikke sitter sammen. Dermed vil det også ta lengre tid å diskutere løsningsforslag og eventuelt kartlegge om alle er enige. Uansett har vi også tidligere sett at meklingen kan gå langt utpå dagen etter fristen, sier Nergaard.

— I kommuneoppgjøret fikk de 2,8 prosent, 0,1 prosentpoeng mer enn industrien. Hva tenker du om dette?

— De har fått litt ekstra for å signere og unngå en stor konflikt i kommunene. Antakelig viser det at fornuften har seiret samtidig som arbeidsgiverne gir bittelitt ekstra for å unngå en stor konflikt i kommunesektoren. Og det ligger selvfølgelig en symbolsk seier i at man fikk det samme som anslaget for prisveksten, sier Nergaard.

— Men Unio valgte å streikei kommunesektoren?

— Ja, de har vært klare på at de vil ha mye mer. Noe jeg også tidligere har sagt at de vil slite med, sier Kristine Nergaard.

Mekles fortsatt

I statsoppgjøret sitter partene fortsatt ved meklingsbordet og riksmekler Mats Ruland opplyste rett før fristen gikk ut at det ikke vil bli informert mer om meklingen før den er over.
— Hvis ingen forlater lokalene og drar hjem, mekles det fortsatt, sa han ifølge FriFagbevegelse.

Ved 06.30-tiden i dag opplyste likevel riksmeklerens kontor til NTB at det det mekles fortsatt på overtid.

I forsknings- og utdanningssektoren vil en eventuell streik ramme de administrative og ledelsesfunksjonene ved universitet og høgskoler. En konsekvens vil også være at værmeldingene delvis kan falle ut.

LO stat har henholdsvis varslet uttak av 1752 medlemmer, Ys stat om lag 2000 og Unio stat 990 medlemmer i første omgang dersom det blir streik. Disse vil i hovedsak ramme universitets- og høgskolesektoren i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Akademikerne har varslet uttak av 626 medlemmer i første runde. Disse er i Barne- og familiedepartementet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Forsvarets forskningsinstitutt og Mattilsynet.

— Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Vi er fremdeles i en pandemi og vi er spesielt opptatt av at streikeuttaket ikke skal ramme smittevernet, håndteringen av pandemien og grupper som er sterkt berørt av pandemien, sier leder i Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli.

Kan ramme eksamen

Ved Høgskulen på Vestlandet har de fått varsel om at 62 ansatte blir tatt ut i første runde, dersom det blir streik.

«Hovudsamanslutningane Unio- og YS Stat har varsla uttak av medlemmar ved HVL i ei eventuell streik frå torsdag 27. mai 2021. Unio har no varsla uttak av 62 tilsette i HVL. Dette omfattar tilsette i fleire fagmiljø og i fellesadministrasjonen ved campusen vår i Bergen. Eventuelle konsekvensar ved en streik vil mellom anna kunne ha følger for eksamensavviklingen. Ut i frå situasjonen og drøftingar med tillitsvalde kan det bli aktuelt at HVL som arbeidsgjevar vil vurdere å søke sentrale partar om unntak/dispensasjon for einskilde tilsette», skriver rektor Gunnar Yttri i en epost til Khrono.

Ved Universitetet i Stavanger er det varslet streik for 47 Unio-medlemmer i første omgang.

«Ved UiS er 47 Unio-medlemmer tatt ut. Vi kartlegger nå konsekvenser og skal ha det klart til rapportering til KD i morgen formiddag. Det jeg kan si nå er at det vil bli betydelig redusert administrativ kapasitet, noe som vil føre til forsinkelser. Dessuten vil det merkes at en del ledere er tatt ut», skriver HR-direktør Halfdan Hagen ved UiS i en epost.

I Kunnskapsdepartementet forventer de at en streik vil ramme hardt.

«Nesten 40 prosent av de ansatte i Kunnskapsdepartementet er varslet tatt ut i streik. Det er tatt ut ansatte i alle avdelinger. En eventuell streik vil forsinke arbeidet med mange oppgaver», skriver HR-sjef i KD Marthe Nedreskår Larsen i en epost.

Muntlig i fare ved NTNU?

Hos OsloMet er det varslet uttak av 56 ansatte dersom det blir streik. Kommunikasjonsrådgiver Kjersti Thoresen opplyser at dette vil ramme universitetsbiblioteket. Der må de gå over til selvbetjent drift, både fysisk og digital skranke vil være stengt, epost og telefon vil ikke bli besvart, og bestillinger og reserveringer vil ikke bli behandlet, skriver Thoresen i en epost.

Ved NTNU har de fått varsel om at 154 ansatte kan bli tatt ut i streik fra midnatt.

«Det er noen funksjoner ved NTNU som spesielt vil bli rammet. UNIO har varslet at i alt 154 NTNU-ansatte kan bli tatt ut i streik ved midnatt. Disse fordeler seg på flere enheter. Vi ser at spesielt Institutt for lærerutdanning, Universitetsbiblioteket og Kommunikasjonsavdelingen vil bli berørt. Ved lærerutdanningen kan for eksempel muntlig eksamen måtte utsettes for en del studenter ettersom flere sensorer er ført opp på navnelista fra UNIO. Ved Universitetsbiblioteket kan et par avdelingsbibliotek bli stengt og tilbudet til brukerne vil generelt bli redusert», skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU i en epost.

I Utdanningsdirektoratet blir trolig arbeidet med eksamen kunne bli rammet av en streik, da 130 ansatte vil legge ned arbeidet.

«Ved en streik vil flere av oppgavene vi jobber med bli berørt. Blant annet vil det ramme eksamen, noe som betyr at vi ikke vil ha brukerstøtte under eksamen. Vi er også i sluttfasen i arbeidet med nye læreplaner for yrkesfag. Disse læreplanene skal tas i bruk til høsten, og en streik vil forsinke dette arbeidet. Det samme gjelder ny rammeplan for SFO. I tillegg er det en rekke andre oppgaver som vil bli berørt av en streik. Til sammen vil 130 ansatte bli tatt ut hvis det blir en streik», heter det i en uttalelse fra avdelingsdirektør Rikke Lia i Udir.

Vil ramme arbeidsgiver

Situasjonen ved UiS viser hvordan arbeidstakerorganisasjonene i første runde vil gjøre livet vanskeligere for ledelsen i de aktuelle virksomhetene ved en eventuell streik.

— Vi ønsker primært å ramme arbeidsgiver. I universitets- og høgskolesektoren betyr det at lederstøtte i sentraladministrasjonene og ved fakultetene vil bli tatt ut i første omgang dersom det blir streik, sier Andreas Christensen som er Forskerforbundets medlem i Unios konfliktberedskapsutvalg.

Han forklarer at bibliotektjenester og forskningsstøttefunksjoner også vil rammes.

Christensen understreker at de ønsker å skjerme studentene.

— Studentene er en gruppe er vi ønsker å ramme minst mulig. De har hatt en tøff situasjon lenge nå. Derfor vil vi så langt det er mulig gjøre uttak som ikke går ut over studentene, sier Andreas Christensen.

Han legger til at uttaket gjelder også medlemmer som jobber med forskning og undervisning. Det er her Forskerforbundet har tyngden av medlemsmassen.

Det vil også være uttak i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Her vil konsekvensene skje for løpende prosjekter og utredninger, ifølge Christensen.

— Det vil kunne føre til forsinkelser i de aktuelle arbeidene. Ved en opptrapping vil det nok raskt bli større konsekvenser av en mulig streik som også i større grad vil merkes av tredjepart, sier Andreas Christensen.

Værmeldingen kan bli borte

Han bekrefter at Meteorologisk institutt vil bli rammet, og at værmeldingen på NRK kan falle ut. Ved instituttet har de forberedt seg på at NRK blir uten værmelding.

« Hvis den varslede streiken blir en realitet vil det mest synlige og de mest praktiske konsekvenser for tjenestene fra Meteorologisk institutt være bortfall av noe av vår tilstedeværelse i NRK ( både Radio og TV )», skriver direktør for værvarslingsdivisjonen Bård Fjukstad ved Meteorologisk institutt i en epost til Khrono.

Det er likevel ikke slik at folk flest mister alt som har med værmeding å gjøre i første omgang.

«Alle tjenester på Yr og all farevarsling vil fortsatt være ivaretatt, sammen med alle beredskapsoppgavene som MET har. Dette er gitt det omfanget vi er kjent med på dette tidspunktet og de dispensasjoner som er gitt», forklarer direktør Bård Fjukstad i eposten til Khrono.

Når det gjelder konsekvenser av LO stats varslede uttak av 1752 medlemmer henviser de til arbeidsgiversiden.

— Vi har sagt at dette er noe arbeidsgiverne får svare på, sier kommunikasjonsansvarlig Kristian Brustad i LO stat.

Red. anm: Saken er oppdatert med info om biblioteket ved OsloMet torsdag 27.mai kl 10.13.

Powered by Labrador CMS