internasjonalisering

Studentene reiser på utveksling igjen

Antall norske studenter som drar på utveksling i utlandet er tilbake på nivået før pandemien, viser tallene for 2022.

Etter en kraftig dipp i pandemiårene reiser nå flere studenter på utveksling igjen. Tall fra 2022 viser at nivåer nå er omtrent som i 2019.
Publisert

I fjor reiste 7178 studenter på utvekslingsopphold i utlandet, de fleste til europeiske land.

Dermed er antallet som reiser på utveksling tilbake på nivået før pandemien, etter å ha vært nede i kun 2810 studenter i 2021. Det første pandemiåret, 2020, var det 3950 som reiste på utvekslingsopphold på tre måneder eller mer, viser tall fra Database for høyere utdanning (DBH).

Fakta

Antall norske studenter på utveksling i utlandet

 • 2018: 7295
 • 2019: 7680
 • 2020:3950
 • 2021:2810
 • 2022: 7180

Kilde: HK-dir/DBH

— Studenter som drar på utveksling i løpet av studiet sitt kommer tilbake med viktige erfaringer og ferdigheter. Jeg er glad for at vi allerede nå er på tilbake til en tilnærmet normalsituasjon, og håper at enda flere studenter vil ta del i et internasjonalt læringsmiljø i årene som kommer, sier assisterende direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Gro Tjore, ifølge hkdir.no.

Flest til Europa

De fleste reiste på utveksling til land i Europa i 2022, i alt 4631 studenter, og en større del av utvekslingen enn før pandemien skjer gjennom EUs utdanningsprogram, Erasmus+, viser tall fra HK-dir. I fjor var det 4120 studenter som reise gjennom dette programmet, mot 2900 i 2019.

– Under pandemien var det få som kunne dra på utveksling, og de som reiste, reiste for det meste til Europa. Det betyr at andelen norske studenter som bruker Erasmus+-programmet når de drar på utveksling, har vært høyere enn noensinne. Det gjenstår å se om denne trenden vil fortsette, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Fakta

Hit reiste de i 2022

 • Europa: 4631
 • Nord-Amerika: 1143
 • Asia: 427
 • Afrika: 267
 • Sør-Amerika: 63
 • Oseania: 647

Kilde:HK-dir/DBH

Lang unna målet

Ifølge stortingsmeldingen «En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning» var andelen norske studenter som reiste på utveksling i 2019 på 16 prosent, mens regjeringens langsiktige mål er at halvparten skal reise på utveksling.

Tallene for 2022 viser at andelen som reiser ut er omtrent lik som i 2019, etter en dipp i 2020 og 2021.

Antallet utenlandske studenter som kommer på utvekslingsopphold i Norge, gikk også ned under pandemien, men er nå tilbake til litt over nivået i 2019.

I fjor kom 10.285 til Norge på utveksling, sammenlignet med 4675 i 2020 og 8895 i 2021.

Powered by Labrador CMS