NTNU

Styrker beredskapen. Har ti ansatte med bak­grunn fra politiet og Forsvaret

NTNU har lagt ned mye ressurser på å styrke beredskapsorganisasjonen de siste årene, og rekrutterer ansatte med bakgrunn fra politiet eller Forsvaret.

Bjørn Haugstad er direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU. Han forteller at det for tiden er ti NTNU-ansatte med spesifikk bakgrunn fra politiet eller Forsvaret.

Mandag publiserte Morgenbladet et intervju med dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, Olav Bolland, som kunne fortelle at «NTNU for tiden ansetter en del folk som kommer fra politiet».

— Vi trenger å få inn folk med den bakgrunnen. Og de tenker jo annerledes enn professorer, sa Bolland i intervjuet.

En kartlegging som Morgenbladet har gjort, viser at norske forskere de siste årene har publisert flere hundre studier sammen med forskere ved et knippe kinesiske forsvarsuniversiteter som går under betegnelsen «Nasjonalforsvarets syv sønner».

Samarbeidet har foregått på en rekke fagområder som Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at kan være av særlig interesse for fremmede makter, som kunstig intelligens, energi, radarteknologi og metallurgi, skriver Morgenbladet.

Bolland uttalte også at NTNU «helt sikkert har spioner, og at vi blir forsøkt utnyttet».

— PST skriver også det i Nasjonal trusselvurdering, og vi tenker det — det er hverdagen, sa dekanen.

Forsvarets ingeniørskole

Direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, Bjørn Haugstad, bekrefter overfor Khrono at NTNU ser til politiet, men også Forsvaret, når de ser etter arbeidskraft som skal inn i visse typer jobber innenfor beredskap og sikring. 

Haugstad sier også at han tror at dekan Olav Bolland har rett at det er en fordel å ansette folk som tenker annerledes enn de vitenskapelige ansatte.

— Når vi ansetter personer, så leter vi alltid etter de best kvalifiserte. For denne type jobber, så er vår erfaring — ikke overraskende — at den beste kompetansen finnes i politiet og Forsvaret, sier Haugstad.

Han forteller videre at det per nå er rundt ti ansatte ved NTNU som har bakgrunn fra politiet eller Forsvaret.

— Vi har for eksempel rekruttert ansatte fra Forsvarets ingeniørskole og cyberforsvaret, som nå jobber med digital sikkerhet hos oss, sier Haugstad.

Eks-politifolkene jobber ifølge Morgenbladet med både IKT, fysisk sikring av institutter og utstyr, og med sikring av kunnskap — som å hindre kunnskapslekkasje mens forskere samarbeider med utenlandske partnere.

Nye stillinger

På spørsmål om det er en bevisst strategi fra NTNUs side å lete etter ansatte i politiet og Forsvaret, svarer direktøren at det er selve satsingen og oppbyggingen av beredskapsorganisasjonen som er bevisst.

— Vi har opprettet nye stillinger på dette fagområdet både på fakultetene og i den sentrale administrasjonen. I vår fikk vi også på plass vår første felles sikkerhets- og beredskapssjef, sier Haugstad.

— Flesteparten av de nyansatte har politibakgrunn, men det skyldes som nevnt over at disse har vist seg å være best kvalifisert, legger han til.

Spionsaken i Tromsø

I april i år erklærte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de var ferdige med etterforskningen av den spionmistenkte gjesteforskeren Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, som ble pågrepet i Tromsø i oktober 2022.

PST har vært sparsomme med opplysningene rundt etterforskningen, men uttalte i november i fjor at mistanken mot Mikusjin var styrket.

Innen 13. august blir det klart hva som skjer videre i saken fra Tromsø, som er et eksempel på at det er all grunn til å ta sikkerheten ved norske utdannings- og forskningsinstitusjoner på alvor.

— Skjerper sikkerhetskulturen

Også trusler gjennom IT-systemer er noe som har blitt mer vanlig de siste årene. Bare i 2021 opplevde forsknings- og utdanningssektoren globalt en økning i dataangrep på 73 prosent fra året før, skrev Khrono.

Bjørn Haugstad ved NTNU er tydelig på at utdanningsinstitusjonene forstår truslene for å kunne beskytte seg mot dem best mulig.

— Ansatte som har operativ erfaring på dette området er også verdifulle i vårt interne arbeid med å skjerpe sikkerhetskulturen, sier Haugstad.Powered by Labrador CMS