Universitetet i Bergen

UiB dropper alle videre planer i omstridt Knudsen/Olsen-prosjekt

Eks-NHO-direktør Tom Knudsens tid som ansatt ved Universitetet i Bergen er straks over. Forskningsprosjektet i UiB-regi om en praksisportal legges på is og bevilgede penger betales tilbake.

Robert Rastad, universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen avslutter tidligere NHO-direktør Tom Knudsens engasjement etter seks måneder og forskningsprosjektet basert i den såkalte Knudsen/Olsen-saken legges på is.
Publisert

Om et par uker er det omstridte engasjementet til eks-NHO-direktør Tom Knudsen over ved Universitetet i Bergen.

— Vi kommer ikke til å forlenge engasjementet, sier direktør Robert Rastad.

Dermed ble det et kort UiB-kapittel for Tom Knudsen, som med sin henvendelse om en praksisportal utløste det som etter hvert er blitt kalt Knudsen/Olsen-saken.

En administrativ verkebyll som etter hvert sprakk og ga tidligere rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, et ettermæle han gjerne skulle vært uten.

Rundt den 10. mai er engasjementet til Knudsen over.

Går ikke videre

— Vi har besluttet at vi ikke går videre med prosjektet som Tom Knudsen var en del av. Dette var et forprosjekt som kunne resultere i at man gikk videre med ideene som Knudsen hadde. Det kommer vi ikke til å gjøre, sier universitetsdirektør Robert Rastad ved UiB.

Han forteller også at et forskningsprosjekt ved UiBs globale senter for læringsanalyse (SLATE) heller ikke videreføres. I dette prosjektet skulle UiB forsøke å utvikle en metode for matching av studenter og praksistilbydere. Tom Knudsens næringslivsbakgrunn og erfaring skulle bidra inn i prosjektet.

— Vi har i samråd med Slate besluttet å stoppe dette prosjektet, og de to millionene som var bevilget tilbakeføres, sier Robert Rastad.

Seks måneder

Rastad understreker at UiB ikke stopper jobbingen med praksis-feltet.

— Denne beslutningen innebærer at vi stopper arbeidet i den formen det hadde. Men å få utvidet praksismulighetene for våre studenter er et prioritert område, og vi jobber videre, men på digitaliseringsområdet arbeider vi videre i det nasjonale prosjektet, og ikke i ren UiB-regi, sier Robert Rastad.

Han viser for øvrig til Slates leder, professor Barbara Wasson når det gjelder detaljene om prosjektet.

— Vi har valgt å sette dette prosjektet på vent. Det må forankres i organisasjonen på nytt, i og med at Dag Rune Olsen er ute som rektor og Tom Knudsen ikke skal være med videre, sier Wasson. Hun forklarer også at samarbeidet med det sentrale praksisportal-prosjektet i Unit også må avklares.

— Det er et viktig prosjekt, men nå trenger vi litt tid for å avklare veien videre, sier Barbara Wasson.

Tom Knudsen fikk et seks måneders engasjement ved UiB etter at UiB ikke ville inngå en avtale om å overta et av Knudsens selskaper som skulle utvikle en praksisportal. Tidligere rektor Dag Rune Olsen hadde over et halv år jobbet for at UiB skulle inngå en slik avtale. Med full uttelling kunne avtalen bety inntil 20 millioner kroner i inntekter for Tom Knudsen og hans eierselskap.

Ekstern granking

Det var Bergens Tidende som først skrev om den mulige avtalen, en sak som utviklet seg til å handle om Dag Rune Olsens håndtering. Da saken havnet på UiB-styrets bord bestilte de en ekstern gransking. Granskingsrapporten var sterkt kritisk til den tidligere rektorens befatning med saken.

I sin behandling av rapporten retter styre knallhard kritikk mot avgåtte rektor Dag Rune Olsen. De mente den tidligere rektoren og styrelederen ved UiB hadde utvist sviktende dømmekraft, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for regler og lovverk.

Også tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm måtte tåle kritikk fra styret.

1,1 millioner i lønn

Da Olsen skjønte at det ikke var mulig å inngå en avtale om at UiB skulle overta Tom Knudsens selskap, ble det i stedet inngått en arbeidsavtale med Knudsen. Et engasjement på seks måneder i et forprosjekt til 1,1 millioner i årslønn.
Dette innebar et samarbeid med den nasjonale arbeidslivsportalen hos Unit, og prosjektet skulle vurdere om den opprinnelige ideen til Tom Knudsens selskap hadde noe for seg i praksis.

I granskingsrapporten ble det konkludert med at Knudsens idé ikke hadde noen forretningsmessig verdi. Nå er det tydelig at UiB etter engasjementet til Knudsen heller ikke ser at prosjektet skal føres videre.

Tom Knudsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Khrono, men har bekreftet at han ikke «har hørt noe» med tanke på en forlengelse av sitt engasjement.

Powered by Labrador CMS