barnehagelæreutdanningen

Utdanningen fyller 10 år. Vestland fylke på topp

Godt over 90.000 søkere har hatt barnehagelærerutdanning på søkerlisten til høyere utdanning de siste ti årene.

Barnehagelærerutdanningen, her representert ved en gruppe studenter under studiestarten ved OsloMet i 2020, har definitivt flest kvinnelige søkere de siste ti årene, men selvsagt også noen gutter, som på dette bildet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt barnehagelærerutdanningens historie, fra dens oppstart i studieåret 2013—2014 til og med vårsemesteret 2024.

Fra og med 2013 erstattet barnehagelærerutdanningen den gamle førskolelærerutdanningen. Dette innebar blant annet en omlegging av fagsammensetning, struktur og innføring av bacheloroppgave.

Flest i vest

SSBs kartlegging viser at det er ett fylke, nemlig Vestland, som skiller seg ut når det gjelder antall søkere i løpet av de siste ti årene.

Av de totalt 93.241 søkerne, har nesten 12.000 vært bosatt i Vestland fylke, som også inkluderer tall fra det som tidligere het Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

4000 av 12.000, altså en tredjedel, begynte tok til slutt fatt på studiet.

En tredjedel er også standarden over resten av landet. En av tre som hadde barnehagelærerutdanningen på listen over studier de ønsket seg inn på, begynte nemlig på utdanningen den påfølgende høsten, viser tallene fra SSB.

Oslo på 2. plass

Fylket med nest flest søkere er Oslo fylke med sine 10.594 søkere, mens det er Rogaland innehar tredjeplassen på listen med sine 8900 søkere.

Se hele listen nederst i artikkelen.

SSB ferske artikkel viser også at det er klart flest kvinner, nærmere bestemt 81 prosent, som har søkt seg inn på barnehagelærerutdanningen de siste ti årene.

Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er lik som fordelingen blant alle studenter i Norge. 13 prosent av studentene som begynte på barnehagelærerutdanningen i perioden var innvandrere, og i underkant av 4 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

Så mange jobber i barnehage

For å få innblikk i hvor stor andel av studentene som bruker utdanningen sin til å jobbe i barnehage, har SSB sett på studenter der det har gått fem år siden de fullførte sin barnehagelærerutdanning.

Tallene, som vel å merke bare inkluderer de som begynte å studere i 2013, 2014 og 2015, viser at 85 prosent av studentene som fullførte et ordinært studieløp, har hatt jobb i barnehage en eller annen gang i løpet av de fem årene etter endt utdanning.

Ser man på arbeidsstatus når det har gått akkurat fem år etter fullført utdanning, er andelene noe lavere. 74 prosent av studentene på ordinære utdanningsløp jobbet i barnehage fem år etter fullført studium.

Til sammenligning har SSB tidligere funnet at 6 av 10 som var utdannet som barnehagelærer jobbet i barnehage ti år senere.

Søkere til barnehagelærerutdanning etter bostedsfylke per 1.1. i søknadsåret perioden 2013/2014 til 2023/2024, etter søkerantall og hvor mange som begynte på studiet. Antall

FylkeSøkereBegynte
Vestland11 7154 116
Oslo10 5943 349
Rogaland8 9003 055
Akershus8 5563 042
Trøndelag8 5362 835
Agder7 5192 323
Innlandet6 2601 983
Østfold5 8481 960
Møre og Romsdal4 8651 698
Nordland4 3221 451
Buskerud3 9561 291
Telemark3 7851 232
Vestfold3 7461 363
Troms2 800925
Finnmark1 477466

Kilde: SSB

Powered by Labrador CMS