Debatt ● Arbeidsutvalget i Det nasjonale publiseringsutvalget

Vår metode er å lytte til forskere med spesial­kompetanse

Det nasjonale publiseringsutvalget tar alle bekymringsmeldinger på stort alvor. Vi lytter da til forskere med spesialkompetanse. Kommer det nye opplysninger kan vi vurdere på nytt.

I publiseringsutvalget er vi glade for tips og utvikling av bedre metoder for å avdekke manglende kvalitet, skriver kronikkforfatterne. — Vi vil også i fortsettelsen involvere fagkomiteene i vurderingsarbeidet, fordi de best kjenner fagtradisjoner og tidsskriftfloraen i de aktuelle fagfeltene.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Per Refseth og Morten Oksvold tar i Khrono opp viktige bekymringer om manglende kvalitetssikring i en del tidsskrifter. De bringer også inn nye opplysninger om ett konkret tidsskrift som Publiseringsutvalget vil vurdere nytt. Samtidig er det ikke sånn at enhver bekymring ender med at et tidsskrift blir nullet i kanalregisteret.

Morten Oksvold har levert inn svært mange kommentarer i Kanalregisteret om tidsskrifter der han er bekymret over kvalitet og rutiner for kvalitetskontroll. Publiseringsutvalget har tatt disse på stort alvor og vurdert disse tidsskriftene i tråd med våre rutiner. Vi har også vært oppriktig interessert i metodene Oksvold bruker og har invitert han til møter for å lære mer om disse.

Publiseringsutvalget henter alltid inn råd fra våre fagkomiteer når vi mottar bekymringsmeldinger. Da vi involverte fagkomiteene i å vurdere bekymringene til Oksvold fikk vi avdekket svakheter ved metoden han bruker for å identifisere manglende kvalitet i tidsskriftene.

Oksvold bruker blant annet frasesøk i tidsskriftdatabaser for å avdekke mistenkelig praksis. Et flertall av bekymringene til Oksvold kan knyttes til et frasesøk som gir treff på følgende metadata: «Research data are not shared» og «No data was used for the research described in the article».

Dette er et standardsvar i en nedtrekksmeny i innsendingsportalen til Elsevier, og brukes av flere av deres tidsskrifter. Elsevier skriver i en henvendelse til Publiseringsutvalget at:

Metoden kaster ut et ganske stort garn. Den fanger dårlige tidsskrifter, men også en del tidsskrifter som vurderes av våre fagkomiteer som gode tidsskrifter.

AU i Publiseringsutvalget

«The Data Statement «No data was used for the research described in the article» is a standard answer available from a drop-down list in our Editorial Manager (EM) manuscript submission system and should not be interpreted as a sign of problematic behavior or poor quality. The author must select one of the available options in EM on research data/code to be able to complete their submission.»

Andre forlag bruker tilsvarende løsning for sine tidsskrifter. Det kan være feil i hvilke artikler som har krysset av for dette, men det er ingen indikasjon i seg selv på at tidsskriftet er useriøst. Det er også en del tidsskrifter som publiserer oversiktsartikler der det ikke er like relevant å dele data.

Oksvolds metode har altså vesentlige svakheter. Metoden kaster ut et ganske stort garn. Den fanger dårlige tidsskrifter, men også en del tidsskrifter som vurderes av våre fagkomiteer som gode tidsskrifter. Den faglige vurderingen blir her viktig.

Publiseringsutvalget har diskutert erfaringene vi har gjort oss i et møte med Morten Oksvold (november 2023). I dette møtet har vi gitt tilbakemelding om at vi setter stor pris på engasjement, men at vi ser svakheter i metoden der et hovedproblem er kriteriene han bruker for å identifisere problematiske forhold. Vi har understreket våre rutiner som innebærer å lytte til komiteer som står tidsskriftene faglig nært når vi innhenter råd. Vi har utfordret han til å teste ut sine metoder på tidsskrifter innen hans eget fagfelt, slik at vi sammen kunne gjøre oss noen erfaringer og foredle metoden slik at den ble mer presis. Denne invitasjonen står fortsatt åpen.

Det er krevende å avdekke useriøse tidsskrifter. I publiseringsutvalget er vi glade for tips og utvikling av bedre metoder for å avdekke manglende kvalitet. Vi har også dialog med forlag om dette. Samtidig vil vi også i fortsettelsen involvere fagkomiteene i vurderingsarbeidet, fordi de best kjenner fagtradisjoner og tidsskriftfloraen i de aktuelle fagfeltene.

Når det gjelder tidsskriftet Fuel merker vi oss at det er nye opplysninger som gjør at vi vil se på denne saken på nytt. Vurdering av tidsskrifter er en løpende aktivitet. Et tidsskrift kan endre karakter, eller nye opplysninger komme til. Da tas de opp til ny vurdering.

Powered by Labrador CMS