arbeidsliv

Viderefører kompensasjons­ordning for hjemmekontor også etter pandemien

— Vi ser at det er positivt med en viss fleksibilitet knyttet til arbeidsplassen, uavhengig av en pandemisituasjon, sier HR-direktør ved Nord universitet, Anne-Line Bosch Strand.

Nord universitet, her representert ved campus i Bodø, har hatt gode kompensasjonsordninger for de ansatte under pandemien. Ordningen skal også videreføres når koronapandemien en gang er over.
Publisert

Nord universitet kompenserer sine ansatte for å jobbe hjemmefra under pandemien.

Økonomi- og HR-direktør ved universitetet, Anne-Line Bosch Strand, forteller til Khrono at ordningen skal videreføres også etter pandemien.

— Vi gjør dette fordi de ansatte skal kunne jobbe hjemmefra både når det er pålagt, som nå, og ellers når de ansatte selv ønsker å jobbe hjemmefra i et begrenset tidsrom, sier Strand.

Månedlig kompensasjon

Fra og med mars 2020, da Norge stengte ned for første gang, til og med juni 2021, betalte Nord universitet ut en skjønnsmessig kompensasjon til de ansatte for kostander knyttet til arbeid på hjemmekontor.

— I utgangspunktet, før skatt, var det snakk om et engangsbeløp på 7500 kroner, og så et tillegg på 450 kroner per måned, forteller Strand.

Hun understreker at kompensasjonen varierer noe utfra blant annet stillingsprosent og om man er midlertidig eller fast ansatt.

Ettersom de som har mulighet til det i skrivende stund er pålagt hjemmekontor, fortsetter Nord med ordningen, og så snart det er avklart hvor lenge det blir påbud om hjemmekontor, vil de ansatte igjen få en månedlig kompensasjon på 450 kroner.

Økonomi- og HR-direktør Anne-Line Bosch Strand forteller at Nord unviersitet viderefører kompensasjonsordningen.

Og ordningen skal som sagt videreføres også etter pandemien.

— I tillegg skal det utbetales en årlig kompensasjon på 1000 kroner for vedlikehold av utstyr, sier økonomi- og HR-direktøren, og legger til at Nord universitet så langt ikke har forskjellsbehandlet ansatte utfra hva de jobber med eller hvilket utstyr de trenger.

— Ved Nord er arbeidsplassen i utgangspunktet på kontoret eller i kontorfellesskapet. Vi ser likevel at det er positivt med en viss fleksibilitet knyttet til arbeidsplassen, uavhengig av en pandemisituasjon, og vi har derfor valgt å videreføre kompensasjonsordningen på permanent basis.

— Det er viktig å presisere at kompensasjonen som er omtalt over kun skal dekke skjønnsmessige kostnader fordi man arbeider hjemmefra. Det er ikke en kompensasjon for eventuelt ekstraarbeid, da det dekkes av de ordinære reglene for mertid eller overtid, avslutter Strand.

Lønnstillegg for HINN-ansatte

HR-direktør ved Høgskolen i Innlandet, Lars Petter Mathisrud, forteller at HINN ikke opererer med en generell kompensasjon for arbeid på hjemmekontor, men at det finnes ordninger som kan kompensere for dokumenterte ekstrakostnader til for eksempel mobiltelefon, bredbånd eller mobildata.

— I tillegg besluttet høgskolestyret å legge ekstra midler i potten i de lokale lønnsforhandlingene høsten 2021, og disse ble fordelt flatt blant alle medarbeidere som varig tillegg i lønn på 3300 kroner, informerer Mathisrud.

— Vi har gjennom hele pandemien hatt oppmerksomhet rundt mulige arbeidsmiljømessige utfordringer og belastninger knyttet til pålagt bruk av hjemmekontor, men har ikke sett noe behov for særlige kompensasjoner for arbeid fra hjemmekontor i seg selv, kommer det fra HR-direktøren ved Innlandet.

Ingen generell kompensjon i sør og vest

Et stykke lengre sørvest, nærmere bestemt ved Universitetet i Agder, har de heller ikke gitt de ansatte noen form for generell kompensasjon.

— Men den enkelte leder har fullmakt til å dekke konkrete ekstrakostnader der det er nødvendig for å utføre arbeidet, understreker universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen overfor Khrono.

Ett knepp lengre vest forteller direktør for organisasjon og infrastruktur ved Universitetet i Stavanger, Ole Ringdal, at det heller ikke der eksisterer en økonomisk kompensasjonsordning i forbindelse med pålegg om bruk av hjemmekontor.

Ole Ringdal, direktør for organisasjon og infrastruktur ved Universitetet i Stavanger.

— Høsten 2020 laget vi retningslinjer for tildeling av utstyr til bruk på hjemmekontor, og disse gjelder fortsatt, sier Ringdal.

— Vi har foreløpig ikke vurdert å innføre andre ordninger, legger han til.

Krav til UiO-ledelsen

Nylig gikk Forskerforbundet med UiO ut og ba Universitetet i Oslo om å vurdere å kompensere sine ansatte ytterligere for bruk av hjemmekontor.

I fjor fikk alle UiO-ansatte 7000 kroner i engangskompensasjon som skulle dekke utgifter knyttet til hjemmekontor.

UiO-ledelsen har svart at de skal se på saken.

I Bergen og Trondheim sitter henholdsvis Forskerforbundet og NTL på vent før de vil avgjøre om de også skal kreve hjemmekontor-kompensasjon fra institusjonen.

Powered by Labrador CMS