sykepleierutdanning

Vil endre praksisreglene, og ber regjeringen få opp farten. Dette svarer Borten Moe

Ap, Sp, SV og Rødt avslår Høyres, FrPs og Venstres forslag fordi de mener at de allerede er i gang med arbeidet om å få økt bruk av simulering i praksisen.

Kari-Anne Jønnes (H), her fotografert sammen med Abid Raja (V), mener at regjeringen må jobbe raskere når det gjelder å få endret EU-direktivet som hindrer økt bruk av simulering i sykepleierutdanningen.
Publisert Oppdatert

Et ti år gammel EU-direktiv sier at halvparten av sykepleierutdanningen skal være praksis og at praksisen må være ute hos ekte pasienter. Det er bred enighet blant partiene på Stortinget at direktivet bør endres.

Tidligere i år fremmet Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et forslag i Stortinget om at regjeringen skulle ta initiativ til at det foretas endringer i EU-direktivet, slik at man kan ta i bruk simulering som del av praksisundervisningen.

De tre partiene ba også regjeringen om å utforske hvilket handlingsrom som finnes innenfor dagens direktiv, for å kunne legge til rette for mer bruk av simulering.

Behandles neste uke

Nå har Utdannings- og forskningskomiteen, med flertall fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet , SV og Rødt, kommet frem til at forslaget ikke skal vedtas.

Saken skal først til behandling i Stortinget neste uke, men ettersom avslaget allerede har flertall, er resultatet mer eller mindre gitt på forhånd.

Grunnen til at regjeringspartiene, SV og Rødt ikke vil vedta forslaget, er kort fortalt at de mener de allerede er godt i gang med å gjennomføre det forslaget går ut på.

— Arbeiderpartiet og Senterpartiet påpeker at regjeringen allerede har tatt initiativ til å ta tak i flaskehalsen som praksis utgjør for uteksaminering av sykepleiere, skriver komiteen i sin merknad til innstillingen.

Videre står det at komiteen er positiv til økt bruk av simulering i sykepleierutdanningen, slik at flere studenter kan øve i simulerte, kontrollerte og trygge miljøer, der det er mulig å gjøre feil og lære av dem uten at det går ut over mennesker.

— Komiteens medlemmer fra SV og Rødt støtter disse initiativene og mener at forslagene i saken allerede er fulgt opp, står det avslutningsvis.

— Stort behov for fortgang

Medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Kari-Anne Jønnes (H), ser frem til at saken skal debatteres i Stortinget. Hun mener at ting tar for lang tid.

— Det er et stort behov for fortgang i denne saken. Mangelen på helsepersonell er stort, og vil bare øke fremover. Vi ser at andre land i Europa tar i bruk mer simulering for å møte utfordringene. Det bør Norge også gjøre, sier Jønnes til Khrono.

Hun peker på at det allerede eksisterer kunnskapsmiljøer i Norge som er klare til å starte økt bruk av simulering.

— Vi har ikke tid til å vente så mye lenger, sier Jønnes.

— Regjeringen sier at de er i gang med arbeidet. Mener du at Norge skal bryte reglene og autorisere helsepersonell i strid med EU-direktivet?

— En til er regelverket, det skjønner jeg at kan ta tid å få endret. Men det er mulig å snu seg om og se nærmere på handlingsrommet innenfor selve regelverket, slik andre land gjør, svarer Jønnes.

Borten Moe er enig

I et notat til vedtaket skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at han er enig med forslagsstillerne om at det bør åpnes opp for økt bruk av simulering.

Når det gjelder forslaget som handler om at regjeringen bør ta initiativ til at det foretas endringer i EU-direktivet for å kunne ta i bruk simulering, presiserer ministeren at dette initiativet allerede er tatt.

— Norge har siden i fjor vært i dialog med andre EØS-land om å endre yrkeskvalifikasjonsdirektivet slik at mer simulering i sykepleierutdanningene kan bidra til å heve kvaliteten og kapasiteten i utdanningen, skriver Borten Moe.

Når det gjelder forslag nummer to, som handler om handlingsrom innenfor dagens regelverk, skriver statsråden følgende:

— I forbindelse med en vurdering av konsekvenser av covid-19 for helseyrkene uttalte Europakommisjonen seg om sin tolkning av kravet til klinisk opplæring i direktivet og bruk av simulering. Kommisjonen presiserte at bruk av ulike former for simulering ikke kan medregnes i klinisk utdanning, og videre at klinisk utdanning kun kan regnes med når den er i direkte kontakt med friske eller syke personer.

Og:

— Kommisjonen understreket at dersom simulering skal benyttes i utdanningen må dette være utenfor de 2300 timene som regnes med i klinisk utdanning. Regjeringen legger etter dette til grunn at det ikke finnes noe handlingsrom for å kunne godkjenne simulering som en del av praksis.

Statsråd Ola Borten Moe er enig i at noe må gjøres.

Borten Moe gjør ellers oppmerksom på at kravet til klinisk utdanning i sykepleierutanningen har vært tema i flere møter i koordinatorgruppen til EU-direktivet.

— Norge deltar på disse møtene og vi har selv tatt opp problemstillingen. Europakommisjonen har på disse møtene gjentatt at simulering ikke kan medregnes i den kliniske delen av sykepleieutdanningen. Dette er et syn regjeringen er uenig i, og det er beklagelig og lite forståelig at Europakommisjonen på denne måten stiller seg i veien for en naturlig modernisering av sykepleierutdanningene, skriver Borten Moe.

Besøkte HVL

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) besøkte Høgskulen på Vestlandet i slutten av mars, var simulering i praksis et tema.

I løpet av runden sin på Kronstad i Bergen var statsråden blant annet innom det avanserte laboratorieanlegget SIMArena, der studenter i helsefag får ferdighetstrening gjennom å trene på aktuelle situasjoner med dukker som pasienter.

På besøket sitt på HVL ble Borten Moe utfordret av HVL-rektor Gunnar Yttri om at noe bør gjøres med EU-direktivet.

Statsråden svarte at det først og fremst handler om hvilket handlingsrom direktivet gir uten at norsk sykepleierutdanning skal bli underkjent i andre EU-land.

— Det er en hårfin balansegang. Å gå for langt vil være farlig, sa Borten Moe.

I notatet sitt til innstillingen skriver Borten Moe at forskning har vist at simulering har mye å si for læringsutbyttet, og at det er gevinster knyttet til blant annet pasientsikkerhet.

— Det er klart at simulering kan brukes innenfor direktivets rammer. Det er derimot klart at simulering ikke kan erstatte den kliniske delen i undervisningen. For å åpne for det må yrkeskvalifikasjonsdirektivet endres, og det krever at mange land er enige, skriver Borten Moe.

Powered by Labrador CMS