Universitetet i Bergen

Vil ha omkamp om  utvekslings­avtale med israelsk universitet

Enten må vedtaket om å si opp utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv oppheves, eller så må utvekslingsavtaler i alle land som ikke lever opp til  standardene man setter for Israel sies opp, mener jussprofessor Eirik Holmøyvik.

– Det at flertallet i fakultetsstyret med åpne øyne valgte å avslutte utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel-Aviv, og samtidig beholder avtalene med Kina, er for meg uforståelig og prinsippløst, sier jussprofessor Eirik Holmøyvik.
Publisert Oppdatert

Like før påske vedtok fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen (UiB) å si opp utvekslingsavtalen fakultetet hadde med det israelske Tel Aviv University.

Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall, og i etterkant har det vært debattert, blant annet i KhronoStudvest og Bergens Tidende.

— Et himmelropende, dobbeltmoralsk vedtak, sier Eirik Holmøyvik til Bergens Tidende.

Han er professor ved fakultetet, sitter selv i fakultetsstyret, og stemte mot forslaget.

— Hva med Kina og Uganda?

— Jeg stemte imot forslaget fordi jeg mener studentutveksling er et demokratisk og fredsbyggende prosjekt, og da blir dette tiltaket feil. Jeg er enig med Hans Petter Graver i at akademisk boikott er autoritært og prinsippløst, sier Holmøyvik til Khrono.

Graver, som er jussprofessor og ansatt ved Universitetet i Oslo, skriver i et innlegg i Universitetsavisa og Aftenposten at universitetene ikke har noe med å drive politisk sensur av ansatte og studenters valg av partnere.

«Det er et direkte og alvorlig inngrep i den enkeltes frihet til å bestemme innhold og metoder i egen forskning. Når et universitet sier opp avtaler med universiteter i andre land ut fra politiske grunner, er det nettopp politisk sensur. Boikott er dermed direkte i strid med den akademiske friheten, og et brudd på den lovfestede plikten til å fremme den», skriver Graver.

Holmøyvik påpeker at UiB har utvekslingsavtaler med andre universiteter i land som på ulike måter bryter med Norges liberale og etiske verdier.

— Både vi og andre universiteter har utvekslingsavtaler med land som ikke er fullverdige demokrati eller regelrette diktatur uten respekt for menneskerettighetene, slik som Kina. FN, EU, Europarådet og en rekke land har konstatert at Kinas behandling av uigurene utgjør en forbrytelse mot menneskeheten eller folkemord. I motsetning til i Israel, er det heller ikke akademisk frihet i Kina og andre autoritære stater, slik at det der er vanskelig å skille mellom statens og universitetenes handlinger, sier han til Khrono.

— Det at flertallet i fakultetsstyret med åpne øyne valgte å avslutte utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv, og samtidig beholde avtalene med Kina, er for meg uforståelig og prinsippløst. Jeg er sterkt bekymret for at vi nå etterlater et inntrykk av at vi forskjellsbehandler israelske universiteter fordi de er israelske. Skal vi ty til et så ekstremt virkemiddel som akademisk boikott, må vi i det minste likebehandle alle partnere etter en grundig prosess.

Til Bergens Tidende nevner Holmøyvik også utvekslingsavtaler med Russland og Uganda som problematiske.

Har bedt om ny sak

Denne vinteren har flere universitet og høgskoler debattert akademisk boikott. Flere steder er utvekslingsavtaler blitt frosset, men ingen har gått inn for akademisk boikott. Ved UiB ble det blant annet vedtatt at «akademisk frihet er en rettesnor for UiB. Styret ønsket ikke å begrense de akademiske fagmiljøenes muligheter til akademisk arbeid». 

— Er det problematisk at det nå er vedtatt forskjellige ting på fakultetsnivå og høyeste nivå ved UiB?

— Universitetsstyret tok ikke stilling til den konkrete utvekslingsavtalen, men overlot til fakultetet å bestemme. Men uten en felles tilnærming og standarder, risikerer vi at ulike institusjoner og ulike enheter innenfor en institusjon opererer med ulike etiske standarder. Hvis det først er slik at vi skal si opp utvekslingsavtaler på etisk grunnlag så bør vi likebehandle. Det bør ikke være ulike etiske standarder innad på en institusjon, sier Holmøyvik.

Han sier at han nå har fremmet en ny sak til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultetet: Enten må vedtaket om å si opp utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv sies opp, eller så må universitetet si opp utvekslingsavtaler i alle land som ikke lever opp til de standardene som stilles til Israel, mener han.

— Doble standarder kan vi ikke leve med.

Mener saksframlegget var mangelfullt

Jussprofessor Terje Einarsen har vært en av dem som har oppfordret til boikott. Han var en av flere UiB-ansatte som i et debattinnlegg blant annet skrev at «samtidig er det et spørsmål om en institusjon som bidrar til et mulig folkemord er i stand til å utdanne jurister på vegne av UiB».

Einarsens synspunkt var også gjengitt i sakspapirene til fakultetsstyret: «Det juridiske fakultet i Bergen må si opp avtalen med TAU. Noe annet vil være etisk uforsvarlig og pådra risiko for straffbar medvirkning til folkemord. Det bør studentene i styret med et langt liv foran seg vite om», skrev blant annet Einarsen i sitt innspill.

Holmøyvik mener at saksframlegget fakultetsstyret fikk, var mangelfullt. Han sier at det kun inneholdt to lenker til nettsiden til Universitetet i Tel Aviv. 

— Saken er ikke tilstrekkelig opplyst grunnlag for å treffe et vedtak som bryter radikalt med både fakultetets og UiBs utvekslingspolitikk gjennom mange tiår. De som satte frem vedtaket hadde ikke kontaktet Universitetet i Tel-Aviv, så det fikk ingen mulighet til å forsvare seg mot anklagene. Det er ikke spesielt god folkeskikk mot sine samarbeidspartnere, sier Holmøyvik.

Han sier at studentutveksling i Norge over lang tid har blitt regnet som nettopp et verktøy for å bidra til fred, demokrati og respekt for menneskerettighetene.

Powered by Labrador CMS