fusk

Ble utestengt for selvplagiering i 2021. Nå har saken fått sitt punktum

Etter at Ola Borten Moe uttalte seg om fuskesaker i fjor, fikk den tidligere sykepleierstudenten saken sin opp på nytt. Men Felles klagenemnd holder fast ved at Universitetet i Agder gjorde rett i å utestenge henne.

Publisert Oppdatert

I 2021 ble en sykepleierstudent ved Universitetet i Agder (UiA) utestengt for fusk i form av plagiat og gjenbruk av eget tidligere innlevert arbeid. Saken ble omtalt i Khrono og andre medier. Straffen var utestengelse i to semestre, altså et helt studieår på «sidelinjen».

Reaksjonen fra den lokale klagenemnda ble påklagd, men universitetet fastholdt sitt vedtak og sendte saken videre til Felles klagenemnd. Der fikk universitetet medhold i 2022.

Saken var en av de første selvplagieringssakene som fikk stor oppmerksomhet i media.

Professor emeritus ved Universitetet i Oslo (UiO), Karl Øyvind Jordell, var blant de som engasjerte seg. For litt over ett år siden leverte han en klage på vegne av UiA-studenten der han begjærte omgjøring av vedtaket om straff.

Forrige uke kom vedtaket:

«Felles klagenemnd har i møte 17.06.2024 vurdert sitt eget vedtak i lys av innholdet i begjæringen, og kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre vedtaket.»

Borten Moe-sitat

I begjæringen til Felles klagenemnd viste UiO-professoren blant annet til en uttalelse om straffenivå fra tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Borten Moe uttalte i VG at det ikke burde gis like sterke reaksjoner for små feil, sammenlignet med rene plagiatsaker.

Men Felles klagenemnd har nå altså satt endelig punktum. I sitt siste avslag skriver nemnda at det ikke foreligger feil eller mangler ved det opprinnelige vedtaket som kan føre til ugyldighet.

«Nemnda viser til at det ikke er tilkommet nye faktiske opplysninger i saken som rokker ved nemndas opprinnelige bevisvurdering. Nemnda finner ikke at uttalelsen fra statsråden som det vises til gir grunnlag for en fornyet vurdering av nemndas lovforståelse eller subsumsjon», skriver Felles klagenemnd.

— Ingen klare planer

Khrono har vært i kontakt med UiA-studenten, som ikke lenger ønsker at navnet hennes skal brukes i forbindelse med omtale av saken.

Hun ønsker heller ikke å stille til intervju, men sier at hun har tatt straffen sin og fullført sykepleierstudiet. 

Jordell sier til Khrono at han er overrasket over den siste utviklingen i saken.

— Jeg er overrasket over at Felles klagenemnd opprettholder det høye straffenivået, i lys av de uttalelser som er sitert fra Ola Borten Moe, skriver han i en e-post.

På spørsmål om hva han og UiA-studenten tenker å gjøre videre, svarer Jordell følgende:

— Vi har ingen klare planer.

Kommunikasjonsdirektør ved Universietetet i Agder, Øivind Dagsvik Eskedal, sier i en kort kommentar til Khrono at de tar resultatet av behandlingen til etterretning.

100 saker

Forrige uke skrev Khrono om at Felles klagenemnd hadde behandlet nesten 100 fuskesaker på nytt, hvorav det kun ble gjort om på vedtaket i én av dem.

Grunnen til dette er at det viste seg at Marianne Klausen, som var leder av nemnda fram til september i fjor, hadde blitt ugyldig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Saken med UiA-studenten var ikke en av de 100 sakene. Saken ble behandlet etter begjæringen Karl Øyvind Jordell sendte inn i fjor.

Powered by Labrador CMS