demonstrasjon

Fire av seks teltleirer rigget ned: — Lang vei igjen å gå

Aktivister som taler Palestinas sak etablerte i mai teltleirer ved flere av utdanningsinstitusjonene. Nå har noen av dem rigget ned.

Teltleiren ved Villa Eika i Oslo blir stående inntil videre. Demonstrantene er fortsatt ikke fornøyde med UiOs innstilling, men sier at det er gjort store fremskritt.

I slutten av mai var det teltleirer til støtte for Palestina ved Universitetet i Oslo (UiO), NTNU, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Idet sommerferien står på trappene, er leirene rigget ned ved fire av institusjonene, og det er nå kun på plenen foran Villa Eika ved UiO og på Gløshaugen ved NTNU at det fortsatt demonstreres aktivt.

I midten av mai vedtok styret ved Universitetet i Oslo at det ikke ville bli etablert en akademisk boikott av Israel. Vedtaket ble fattet med et knapt flertall. På den annen side vedtok UiO at det offentlig skal fordømme krigshandlingene på Gaza, men dette er langt ifra nok for demonstrantene som har sitt hovedsete i teltleiren ved Villa Eika.

— Et stort steg i riktig retning

Norsk-palestinske Helena Natvig Safi er talsperson og koordinator på palestinacampen ved Villa Eika. Hun sier til Khrono at UiO ikke har innfridd de tre hovedkravene fra demonstrantene.

Helena Natvig Safi.

Kravene Natvig Safi sikter til, er at UiO skal avslutte og ikke inngå nye institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske universiteter og at alle innkjøpsavtaler med selskaper som tjener på den israelske okkupasjonen av palestinere avsluttes.

— Det var et stort skritt i riktig retning at alle de elleve styrerepresentantene, på det siste styremøtet denne uken, var enige om at UiO må undersøke om de samarbeider med selskaper som medvirker i eller er tilknyttet okkupasjonen, sier Helena Natvig Safi til Khrono.

Det tredje kravet om å støtte gjenoppbyggingen av palestinske utdanningsinstitusjoner har blitt delvis innfridd, med vedtak om at UiO skal bidra til gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i de palestinske områdene.

Natvig Safi sier til at demonstrantene endelig opplever at de blir tatt på alvor av UiO-styret.

— Denne runden fokuserte vi på å legge grunnlaget for større endringer i innkjøpsavtalene. Dette vil bli sett på av styret i september. Det har vært tydelig at UiO ikke har hatt oversikt over hvilke innkjøpsavtaler de har, og at dette er noe som det nå settes av ressurser til. Det skulle ikke mye til fra vår side å sette oss inn i det juridiske rammeverket for innkjøp, sier Natvig Safi, som understreker at selv om demonstrantene og aktivistene ikke er fornøyde med resultatet så langt, så er de gjort store fremskritt.

— Vi er fornøyde med resultatet etter møtet tirsdag. Likevel blir det flere runder og vi har lang vei igjen å gå og vi er klare for arbeid i sommer og for å sette inn støtet ved studiestart, sier norsk-palestineren.

Regner med videre tillatelse

Teltleiren ved Villa Eika har fått tillatelse fra eiendomsavdelingen ved UiO til å bli stående til midten av juli. Ifølge Natvig Safi er det ingenting som tyder på at de ikke vil få forlenget tillatelsen.

— Årsaken er at eiendomsavdelingen bare har mulighet til å gi tillatelse i én måned om gangen. Vi har ikke fått noen indikasjoner som tilsier at tillatelsen ikke vil bli forlenget, sier palestinaaktivisten.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, har ikke vært tilgjengelig for kommentar denne uken, men i et debattinnlegg hos Uniforum forrige uke, fikk UiO-rektoren svare på noen av påstandene fra aksjonistene.

Når det gjelder kravet om å avslutte innkjøpsavtaler skrev Stølen følgende:

«UiO har de to siste årene kjøpt varer og tjenester fra fem israelske leverandører. Ingen av disse innkjøpsavtalene er aktive. Ingen av selskapene vi har handlet med de to siste årene står på FN-listen over selskaper som driver forretninger med israelske bosettinger på ulovlig okkuperte områder. Det er denne listen Etisk Handel Norge anbefaler oss å bruke.»

Portrett av Svein Stølen
UiO-rektor Svein Stølen.

Videre:

«Det er kommet gode og prinsipielle innspill fra flere hold vedrørende vårt innkjøpsregelverk. Vi har satt i gang et arbeid for å gjennomgå regelverket nøye, og vi bruker egen juridisk kompetanse. Dette pågående arbeidet vil universitetsdirektøren redegjøre for i styremøtet tirsdag 18. juni, og saken kommer deretter opp som en vedtakssak i første styremøte over sommeren. Målet er en generisk rutine som gjør oss forberedt på fremtidige situasjoner.»

Pakker ikke ned på Gløshaugen

Styret ved NTNU vedtok tirsdag denne uken at de ikke skal samarbeide med israelske institusjoner. Når det gjelder samarbeidet NTNU har med våpenleverandøren Kongsberg Gruppen, er også dette noe som demonstrantene i teltleiren ved NTNU har krevd stanset.

NTNU-styret vedtok til slutt at det skulle opprettes en åpen dialog med Kongsberg Gruppen, men at det ikke vil være aktuelt å stanse samarbeidet.

Styremedlem i Studenter for Palestina i Trondheim, Shams Jabari, bekrefter overfor Khrono at teltleiren ved NTNU blir stående inntil videre.

— Vi står fortsatt fast på det vi har sagt tidligere, og kommer ikke til å pakke ned før alle kravene våre innfris, sier Jabari til Khrono.

Shams Jabari og Bassam Hussein
Shams Jabari og Bassam Hussein.

Hun peker blant annet på at samarbeidet med Kongsberg Gruppen og andre NTNU-samarbeid med forsvarssektoren ikke ble stanset, samt andre «hull» i vedtaket om ikke å inngå samarbeid med israelske institusjoner.

— I første omgang har vi tillatelse til å bli værende til 1. september, så vi pakker i hvert fall ikke ned før den tid, sier Jabari, som ellers viser til en pressemelding som Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk nettverk for Palestina sendte ut onsdag.

— Vi er uenige i NTNUs tolkning av hva som omfattes av forsker-til-forsker-samarbeid. Vi ønsker også å uttrykke vår dype skuffelse over vedtaket angående Kongsberg Gruppen, skriver de to organisasjonene.

Måtte ta styremøte digitalt

På Muséplassen ved Universitetet i Bergen har det til tider vært relativt omfattende demonstrasjoner. Hele forrige uke blokkerte demonstrantene alle inngangene til administrasjonsbygget, noe som førte til at styremøte til UiB torsdag 13. juni måtte arrangeres digitalt, ettersom man ikke kom seg forbi blokadene.

På Universitetet i Stavanger sitt styremøte torsdag 6. juni ble det vedtatt at UiS skulle stanse alt institusjonelt samarbeid med Israel. Samme dag pakket studentene som hadde etablert teltleir på plenen like ved universitetet sakene sine og avsluttet demonstrasjonen, informerer kommunikasjonsavdelingen ved UiS i en e-post til Khrono.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo var det teltleir til støtte for Palestina fra 9. mai til 11. juni. Da pakket aksjonistene ned gapahuken og teltene, og forlot området. I hvert fall foreløpig, for KHiO vedtok nemlig ikke å innføre akademisk boikott mot Israel.

— Kravene våre er ennå ikke innfridd. Etter planen skal vi sette opp teltleiren igjen i august, uttalte masterstudent og talsperson for leiren, Carmel Alabbasi, til Khrono i forrige uke.

Teltleiren som var etablert ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble rigget ned tidligere denne uken. Det er foreløpig usikkert om denne vil rigges opp igjen eller ikke etter sommeren. NMBU har ikke vedtatt akademisk boikott av Israel.

Powered by Labrador CMS