Debatt ● Kari-Anne Jønnes

Høyre vil sikre Norge mer å leve av i fremtiden

Om Norge skal ha nok å leve av i fremtiden, må vi satse på forskning og utvikling. Derfor omprioriterer Høyre over 650 millioner kroner til et stort forskningsløft, og viderefører sentre for fremragende utdanning som sikrer prestisje til innovativ og god undervisning i høyere utdanning.

Kari-Anne Jønnes (H) presenterer Høyres alternative statsbudsjett.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Høyre har høye ambisjoner på vegne av norsk forskning. Våre forskningsmiljøer har bevist at de kan levere i verdenstoppen. 

Skal forskningsmiljøene lykkes like godt i årene som kommer, forutsetter det langsiktighet og forutsigbarhet i forskningsfinansieringen. I tillegg forutsetter det politikere som peker retning og som forstår at forskning tar tid. Den forskningen som realiserer muligheter i dag, er ofte basert på grunnforskning mange år tilbake i tid.

Høyre peker tydelig retning når vi i vårt alternative budsjett prioriterer 650 millioner til en forskningspakke som oppfølging av vårt forslag om et samfunnsoppdrag for «grønn vekst og omstilling». Regjeringen derimot, bekrefter at de ikke verken har ambisjoner om langsiktighet i finansieringen eller at forskningen skal løse de store utfordringene vi står i. 

I en tid der våre naboland investerer betydelig mer og vedtar langsiktige planer, vedtar vår regjering kutt i næringsrettet forskning. Når de i tillegg viderefører en skatt som straffer kompetansebedrifter, bidrar de til ytterligere uforutsigbarhet for det næringslivet vi trenger som partnere i FoU.

Det hjelper ikke bare å ha forskning i verdensklasse, vi må også ha formidling, derfor er viktig å bygge videre på SFU-ordningen. Likevel vil regjeringen kutte denne. 

Kari-Anne Jønnes (H)

Skal vi lykkes med å realisere mulighetene som ligger i FoU i privat og offentlig sektor, må næringslivet ha forutsigbare rammevilkår. Høyre legger til rette for et konkurransedyktig og nytenkende næringsliv når vi fjerner vi hele den ekstra arbeidsgiveravgiften, som i realiteten er en avgift på kompetansearbeidsplasser, og legger til rette for bærekraftig innovasjon for bedriftene.

Norge betaler allerede milliarder av kroner for å kunne delta i EU-programmet for digital omstilling og utvikling, DIGITAL Europe. Programmet dekker halvparten av midlene til innovasjonsprosjekter. Gevinsten er størst for små- og mellomstore virksomheter, men det er også disse som mangler midlene for å delta. Derfor prioriterer Høyre å etablere en medfinansieringsordning til programmet, slik at flere norske virksomheter kan delta og Norge får mer ut av programmet. 

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er av svært få prestisjeordning som setter god og innovativ undervisning i fokus. Det finnes mange priser for å fremheve forskere, men svært få for undervisere. Det hjelper ikke bare å ha forskning i verdensklasse, vi må også ha formidling, derfor er viktig å bygge videre på SFU-ordningen. Likevel vil regjeringen kutte denne. 

De fremragende miljøene er viktige for norsk forskning og høyere utdanningssektor. De bidrar til vekst og konkurransekraft, og er en viktig faktor for å lykkes internasjonalt. Høyre mener det fortsatt er behov for nasjonale virkemidler som fremmer kvalitet i utdanning og forskning. Vi foreslår derfor i vårt alternative budsjett for 2024 å videreføre ordningen med SFU, på lik linje som vi i vårt forslag til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023—2032 foreslo å videreføre alle ordningene med fremragende miljøer. Høyre mener de fremragende miljøene er viktige for å løse de komplekse utfordringene vi står i, og vi mener både nåværende og fremtidige studenter fortjener at det satses på fremragende undervisning.

Det hjelper ikke å satse på utdanningskvalitet om vi ikke satser på studentene. Det er dyrtid og mange studenter opplever tøffere tider. Høyre foreslår derfor å gi et ekstra frivillig lån på opptil 35 000 kroner gjennom lånekassen. Studentene som velger å ta opp lånet vil samlet sett komme opp på totalt 1,5 G i studiestøtte. Rimelig lån gjennom lånekassen er en bedre løsning enn dyr forbruksgjeld og kredittkort, og det er en ordning vi kan få på plass umiddelbart.

I tillegg tar Høyre Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) på alvor. Vi vil styrke samskipnadenes mulighet til å tilby lavterskeltilbud for studenters psykiske helse i Norge og utlandet. Slik at studenter som har det vanskelig kan få hjelp raskere.

Det er krevende tider. Da er det viktig å prioritere det viktigste. I tillegg til familieøkonomi, forsvar og sikkerhet prioriterer Høyre kunnskap, forskning og verdiskaping. Høyre er trygt og forutsigbart.

Powered by Labrador CMS