Universitetet i Bergen

Jussprofessor mener UiB har gått i en «logisk felle»

— Dersom man legger til grunn at Margareth Hagen opptrådte som privatperson og som styremedlem, burde hun betale advokatregningen selv, sier jussprofessor Eivind Smith.

Departementet kommer med "en kraftig refs" av UiB, mener jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo. — Departementet fastslår at UiB har brukt penger på noe som var universitetet uvedkommende, sier han.
Publisert Oppdatert

Margareth Hagen, som er rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), satt ikke i styret i Trond Mohn Stiftelse som rektor, men som privatperson. Det svarte universitetet da Kunnskapsdepartementet i desember 2023 stilte spørsmål ved hvorfor UiB har dekket advokatutgifter knyttet til dette vervet.

«Det er innledningsvis viktig å presisere at brevet fra departementet kan leses som om Margareth Hagen er styremedlem i stiftelsen i kraft av å være rektor. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Som styremedlem i en stiftelse skal hun ivareta stiftelsens formål — og ikke UiB sine interesser som rektor», skrev UiB i sitt svar.

— I verste fall har UiB — ifølge sin egen fortelling — brukt statens midler for å dekke advokatutgifter for en «privatperson», sa jussprofessor Eivind Smith til Khrono tidlig i januar.

Nå har departementet slått fast at UiB ikke burde betalt. Beskjeden er at «med de premissene UiB har lagt til grunn, kan departementet vanskelig se grunnlaget for at universitetet har dekket de aktuelle kostnadene».

— Dersom departementet skal ta departementet på alvor, blir vel konsekvensen at Hagen selv må betale, sier Smith til Khrono nå.

— Logisk felle

Smith bruker begrepet «logisk felle», og viser til at både universitetet og Hagen selv har stått på at Hagen satt i styret som privatperson. Det er også dette forsknings- og høgere utdanningsminister Sandra Borch har som utgangspunkt.

— Det ikke er noe som tilsier at et universitet kan betale kostnader ansatte pådrar seg i annen egenskap enn å være ansatt, skriver Borch i en e-post til Khrono.

— Smith, hvor kraftig er refsen som nå kommer fra departementet?

— Det er en kraftig refs. Departementet fastslår at UiB har brukt penger på noe som var universitetet uvedkommende.

— Rektor har en pott med penger, men den skal brukes på rektor. Når Hagen og universitetet er enige om at Hagen i denne sammenheng ikke opptrådte som rektor, kan heller ikke UiB bruke pengene. Det vil ta seg dårlig ut om det kommer løpende nå etterpå og forteller at det likevel var UiB selv som brukte penger på advokatråd fordi det selv hadde bruk for det, mener jussprofessoren.

— Dersom man legger til grunn at Hagen opptrådte som privatperson og som styremedlem, burde hun betale selv.

Gal historie — galt svar

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB har tidligere sagt at han skjønner at Hagen ba om juridisk hjelp, for vedtektsendringen i Trond Mohn Stiftelse, som saken handler om, kunne føre til et økonomisk tap for UiB.

Professor Hans Fredrik Marthinussen, juridisk fakultet Universitetet i Bergen.

— Alle skjønner at saken handler om at UiB ikke vil miste penger. Og tenk hvor skadelig det hadde vært for UiBs rektor dersom hun hadde vært med på å endre vedtekter, og så viste det seg i etterkant at det var ulovlig, har han tidligere sagt til Khrono.

Som Smith er Marthinussen kritisk til fortellingen.

— UiB har gitt en gal historie, og derfor har de fått feil svar. Selvsagt burde man i utgangspunktet sagt at Hagen fikk råd for å ivareta UiB sine interesser i denne saken!

Men gjort er gjort, sier Marthinussen.

— UiB har sagt at de skal dekke denne regningen, og det kan de ikke trekke tilbake. Universitetet kan forplikte seg selv om det gjør at det bryter regler, så saken vil ikke få noen praktiske konsekvenser, sier han.

Brukte mye penger i 2023

Khrono har fått innsyn i fire fakturaer fra advokatfirmaet SimonsenVogtWiik. I november 2022 fikk UiB to regninger. En på 119.000 kroner og en på 15.813. I april 2023 kom det en på 168.490 og i juni 2023 kom den siste, på 63.000 kroner.

For de to første fakturaene ligger det ved en liste over hva pengene er brukt til: Saksvurdering, møte med klient, telefon med klient, gjennomgang notater, utarbeidelse av kommentarer, er noe av det som står på listen.

For de to siste fakturaene, som altså er på over 200.000 kroner, finnes det ingen slik liste.

Khrono har spurt både rektor og universitetsdirektør om hvorfor det ble brukt penger på advokat våren og sommeren 2023. Vedtektsendringen i stiftelsen ble ifølge Bergens Tidende godkjent 1. februar 2023.

Margareth Hagen har tidligere sagt at det var daværende universitetsdirektør Robert Rastad som ga klarsignal til å få ekstern advokathjelp.

Tore Tungodden, som tok over som universitetsdirektør da Robert Rastad sluttet i april 2023, viser til det han tidligere har sagt:

— Det var også behov for juridisk bistand i første halvdel av 2023 i sakens anledning.

Khrono har også bedt om innsyn i korrespondanse mellom Margareth Hagen/UiB og advokatfirmaet, men har fått avslag på dette: 

«Korrespondanse mellom Margareth Hagen som følge av det personlige vervet hun hadde som styremedlem av Trond Mohn Stiftelse og SimonsenVogtWiik er derfor ikke saksdokumenter for UiB», heter det i avslaget.

Å bruke penger på ekstern advokatbistand har ikke vært behandlet som en sak i universitetsstyret ved UiB. Men styret har vært orientert i ettertid, har flere styremedlemmer sagt til Khrono.

— Alle vet at advokater koster. Det falt meg ikke inn at UiB ikke skulle betale, dersom UiBs representant trengte juridisk hjelp, sa styremedlem Steinar Vagstad.

Styremedlemmer ønsker ikke å kommentere

Khrono har i etterkant av brevet fra Kunnskapsdepartementet forsøkt å komme i kontakt med styremedlemmene ved Universitetet i Bergen.

En av de som har svart oss, er nettopp Steinar Vagstad, leder av Forskerforbundet ved universitetet og representant for de ansatte. Han mente dette var en ikke-sak sist Khrono snakket med ham.

Steinar Vagstad mener saken om Margareth Hagens advokatregninger fortsatt er en ikke-sak for UiBs styre.

— Er dette fortsatt en ikke-sak?

— Ja, kjernen i saken står seg. Dette er fremdeles en ikke-sak, sier Vagstad.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken før den skal opp til behandling i universitetsstyret. 

Heller ikke de andre styrerepresentantene som torsdag har svart på Khronos henvendelser, ønsker å kommentere saken før den skal behandles av universitetsstyret i starten av februar.

— Jeg har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt, skriver Ida Steinsland Lutro i en tekstmelding.

— Jeg ønsker ikke uttale meg før styremøtet, skriver Ingrid Ovidia Telle.

— Jeg har ingen kommentar utover at jeg regner med saken kommer opp i neste styremøte, skriver Marit Warncke. 

— Ingen kommentar. Dette er noe vi skal diskutere i neste styremøte, sier Victor Rovira Botnevik.

Powered by Labrador CMS