kina

Kontaktet PST etter henvendelse fra Kina

PST advarte før konferansen i Bodø. De ble kontaktet etter at en ansatt ved Nord universitet ble kontaktet av personer tilknyttet Kina før den store konferansen om Arktis.

På forhånd var det ventet at etterretningsagenter fra flere land kunne komme til konferansen i Bodø. Nå kommer det fram at en ansatt ved Nord universitet har blitt kontaktet to ganger av representanter fra et kinesisk universitet.

PST antok at etterretningstjenester fra flere land kom til å være til stede under den store arktiske forskningskonferansen som ble arrangert i Bodø i månedsskiftet mai/juni.

Fakta

Arctic Congress 2024

  • Gjekk av stabelen i Bodø 29. mai – 3. juni. 
  • Tre arrangement som vart sydde saman til eitt. Bak står Arctic Social Sciences Association (ICASS), University of the Arctic (eit nettverk av universitet) og High North Dialogue.
  • Kongressen samlar fagfolk, næringsliv, urfolk, studentar og diplomatar. Blant temaene er klima og miljø, berekraftig økonomisk utvikling og urfolk/folk i nord.
  • Nordlandsforskning og Nord universitet er vertskap.

På forhånd var det Russland som var særlig tematisert, både av Kjærsti Helland, leder for PST i Nordland, og fra Grete Kaare Hovelsrud, professor ved Nord universitet.

Men også Kina, Iran og Nord-Korea kunne tenkes å sende etterretningsansatte til Bodø, sa PST.

Når skriver Avisa Nordland (AN) at en ansatt ved Nord universitet før konferansen fikk en e-post fra en person tilknyttet East China Normal University, med spørsmål om å etablere en kontakt. 

Dette er et kinesisk universitet som har sterke forbindelser til Russland og samtidig et universitet som Nord universitet har samarbeidsavtale med. En avtale som ble fornyet senest i fjor høst.

Denne meldingen ble PST varslet om. Under selve konferansen gjorde avsenderen et nytt forsøk på å oppnå kontakt, skriver AN.

Varslet leder

Det var to personer som oppsøkte den Nord-ansatte i Bodø. Ingen av de to er kinesere, men tilknyttet det kinesiske universitetet Nord universitet samarbeider med. Den fysiske kontakten ble oppfattet som ubehagelig av den Nord-ansatte, som varslet sin leder.

— Det er en kjent metode Kina benytter seg av for å etablere kontakter og samle inn informasjon. De benytter gjerne utenlandske studenter og ansatte til slike operasjoner, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager til AN.

2. juli ble en norsk statsborger siktet for spionasje til fordel for Kina. Vedkommende har ingen direkte tilknytning til akademia, men Janne Haaland Matlary, professor ved Universitetet i Oslo, har vært i kontakt med mannen. Hun opplever det nå som ubehagelig, har hun uttalt.

Som kjent ble en såkalt illegalist avslørt ved UiT Norges arktiske universitet i 2022. Mannen hevdet at han var fra Brasil, men innrømmet etter hvert å være russer.

— I tråd med det PST advarte mot

— Det er ikke uventet at en av våre ansatte har en slik opplevelse, men det beklagelig at slikt skjer, sier Elisabeth Ljunggren, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet, til AN.

Hun viser til at arrangør hadde dialog med PST i forkant av konferansen og at PST var til stede både i forkant og under konferansen for å kunne gi veiledning og råd, samt overvåke situasjonen.

Kjærsti Helland i PST Nordland vil ikke kommentere en enkelthendelse. Men hun sier at et slikt scenario er i tråd med det PST gikk ut i media og advarte mot i forkant av Arctic Congress. 

— Vi setter pris på at media omtalte våre bekymringer i forkant, svarer Helland.

Powered by Labrador CMS