Høgskulen på Vestlandet

Leverte søknaden til Nokut

I dag leverte Høgskulen på Vestlandet sin 300 sider lange søknad om å bli universitet til Nokut.

Stolte og glade leverer rektor Gunnar Yttri og styreleder Arvid Hallén sin universitetssøknad til Nokuts direktør Kristin Vinje.
Publisert Oppdatert

Dagen etter at Høgskolen i Innlandet er etter skritt nærmere universitetsstatus med et ja fra den sakkyndige komiteen, leverer den andre høgskolen som jobber hardt for å oppnå en slik status, Høgskulen på Vestlandet, sin søknad om å bli universitet.

Stolt og rørt rektor

Rektor Gunnar Yttri overleverte søknaden til Nokut-direktør Kristin Vinje.

Fakta

Nye universitetsreglar

  •  Frå neste år skal Noreg få nye reglar for kva som skal til for å bli universitet.
  • Målet er ifølgje regjeringa mindre byråkrati og universitetskrav som passar betre med landskapet for høgare utdanning.
  • I dag er det krav om fire doktorgradsprogram for å bli universitet. Regjeringa vil endre dette, og foreslår at det skal vere krav om minst eitt doktorgradsprogram.
  • Institusjonen må hadoktorgradsutdanning som dekker det vesentlege av fagtilbodet. Dette gjer at institusjonar med eit breitt fagtilbod i praksis må ha meir enn éi doktorgradsutdanning.
  • Regjeringa foreslår å vidareføre kravet om stabil forskarutdanning innanfor det vesentlege av fagområda. Det inneber at institusjonen minst må uteksaminere fem doktorgradskandidatar per år over ein treårsperiode og ha tatt opp minst 15 doktorgradsstudentar per år i snitt over ein periode på fem år. 
  • Dagens vitskapelege høgskular kan bli universitet etter ein forenkla prosedyre.

— Vi ble veldig godt mottatt av Kristin Vinje. Vi hadde en god gjennomgang av arbeidet som er gjort og det arbeidet som ligger foran oss, sier Yttri til Khrono rett etter at søknaden er overlevert på Nokuts kontor i Oslo.

— Vi er veldig fornøyd med å ha nådd denne milepælen. I dag kjente jeg virkelig på at jeg representerte hele høgskolen, og jeg er virkelig både glad og rørt. Så er det en spennende tid som ligger foran oss, sier Yttri.

— Fikk dere noen tidsperspektiver for saksbehandlingen av Nokut?

— Ikke noen tydelige signaler, men en forståelse av at realitetsbehandlingen av søknaden ikke kommer til å skje med det første, men når de først setter i gang da vil det være effektiv saksbehandling, sier Yttri.

HVL leverte universitetssøknad.

Ga klarsignal i forrige uke

Det var styret som i forrige uke ga sitt endelige klarsignal til at søknaden kunne leveres.

— Vi er framme ved en viktig milepæl for vår institusjon når styret ved HVL i dag kan gi tilslutning til søknaden, sa styreleder Arvid Hallén.

Vurderes etter nye regler

Administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut sier til Khrono at de tar sikte på å vurdere søknaden fra HVL etter de nye reglene for å bli universitet som etter planen skal gjelde fra 2025.

— Det er naturlig at HVL blir vurdert etter de nye kravene som gjelder fra 1. januar 2025. Vi har ikke fått søknaden enda, men vi vet at den kommer, så vi har ingen detaljert tidsplan annet enn at vi vet det ikke blir før sommeren, sa Vinje til Khrono, i forrige uke.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel sendte nylig de nye kravene for å bli universitet ut på høring

Reglene vil gjøre det enklere å bli universitet. Blant annet foreslår regjeringen at det blir krav om minst et doktorgradsprogram istedenfor fire. 

Da kan langt flere institusjoner kvalifisere for universitetsstatus. 

Lang vei

Høgskulen på Vestlandet har flere ganger utsatt sine planer med å levere sin universitetssøknad.

Senest høsten 2023, da den siste planen var å levere søknad rundt årsskiftet 2023/24. Den gangen ble det sagt sommeren 2024. Og slik ble det.

Powered by Labrador CMS