UNIVERSITETSSØKNAD

Sender universitets­søknad nå, men vil bli vurdert etter 2025-kriterier

Høgskulen på Vestlandet (HVL) sender straks sin universitetssøknad. Nokut opplyser at den vil bli vurdert etter nye kriterier for å bli universitet som trer i kraft ved nyttår. 

Gunnar Yttri, rektor ved HVL, har fått fullmakt fra styret til å sende universitetssøknaden.
Publisert Oppdatert

— Vi er framme ved en viktig milepæl for vår institusjon når styret ved HVL i dag kan gi tilslutning til søknaden, sier styreleder Arvid Hallén på HVL sin netttside

På et styremøte torsdag 13. juni ga styret rektor fullmakt til å sende inn søknad om å bli universitet. Ferdigstilling og innsending av søknaden skjer neste uke, opplyser HVL. 

Søknaden går til akkrediteringsorganet Nokut hvor det for tiden er ventetid for å få godkjent utdanninger. Høgskolen i Innlandet søkte om universitetsstatus allerede i 2022, men har enda ikke fått svar.

Vurderes etter nye regler

Administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut sier til Khrono at de tar sikte på å vurdere søknaden fra HVL etter de nye reglene for å bli universitet som etter planen skal gjelde fra 2025.

– Det er naturlig at HVL blir vurdert etter de nye kravene som gjelder fra 1. januar 2025. Vi har ikke fått søknaden enda, men vi vet at den kommer, så vi har ingen detaljert tidsplan annet enn at vi vet det ikke blir før sommeren, sier Vinje til Khrono.

Hun opplyser at de nå er i innspurten på behandlingen av søknaden fra Høgskolen i Innlandet, men vil orientere høgskolen før de går ut med mer informasjon om den prosessen i media.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel sendte tidligere denne uken de nye kravene for å bli universitet ut på høring. Reglene vil gjøre det enklere å bli universitet. Blant annet foreslår regjeringen at det blir krav om minst et doktorgradsprogram istedenfor fire. 

Da kan langt flere institusjoner kvalifisere for universitetsstatus. 

300 sider

HVLs universitetssøknad er nesten 300 sider lang og redegjør om alt fra organisering og kvalitetsarbeid, til forskning, utdanning og samspill med samfunnet. 

I møtet torsdag uttrykte styremedlemmene at de er spesielt fornøyd med det omfattende utviklings- og kvalitetsarbeidet som ligger bak.

Nå er fokuset til styret hvordan institusjonen skal utvikles for å sikre høy kvalitet i det videre arbeidet.

Nylig disputerte Nazerke Saparbayeva på HVL, noe som betyr at høgskulen oppfyller dagens krav i studiekvalitetsforskriften for å kunne bli universitet, at det uteksamineres minst fem kandidater over tre år på minst to ph.d.-program. 

Studieportefølje og Campus Stord

I styremøtet til HVL ble også arbeid med studieportefølje og behov for arbeid med utvikling av campus Stord diskutert. I tillegg ble virksomhetsrapport for 1. tertial lagt fram, inkludert regnskap.

— Framdrift i arbeidet er i hovedsak i tråd med vedtatte planer, men den økonomiske situasjonen er veldig krevende og vil måtte påvirke mye av høgskulen sin aktivitet. I tider med omstilling, mindre økonomisk handlingsrom og trange offentlige budsjett, er det viktig å prioritere slik at vi kan styrke og utvikle universitetet, sier Arvid Hallén.

Tiltak som er satt inn, vil være mer synlige på sikt, påpeker styrelederen. Samtidig blir det behov for flere tiltak utover planlagte endringer i studieporteføljen og tiltak i økonomiske handlingsplaner. Dette følges opp i høstens styrearbeid og i budsjettprosess for 2025. 

Powered by Labrador CMS