Debatt ● anne greve og solveig østrem

Mastergrad gir nødvendig faglig ballast for barnehagelærere

Rekord for avlagte mastergrader i barnehagekunnskap ved OsloMet.

Barnehagelærer ved OsloMet. Studiestart 2020. Fadderuke.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

19. juni var en merkedag på OsloMet. Aldri før har så mange avlagt mastergrad i barnehagekunnskap samtidig. Vi satte ny rekord ved å uteksaminere 28 nye masterkandidater på én gang og nådde en milepæl ved å passere 400 totalt. På lista over hovedfags- og masteroppgaver i barnehagepedagogikk og barnehagekunnskap, fra 1984 og fram til i dag, er det nå 409 titler.

Barnehagelærere har alltid vært kunnskapssøkende. Dette er en yrkesgruppe som har vært kjent for å holde seg faglig oppdatert, lese ny faglitteratur og ta videreutdanning. Barnevernsakademiet i Oslo var i 1982 først ute med å tilby hovedfagsstudium i barnehagepedagogikk. Dette studiet ble etter hvert ble til master i barnehagekunnskap.

Et stadig mer komplekst velferdssamfunn trenger barnehagelærere og andre profesjonsutøvere med solid faglig ballast, noe de får gjennom en mastergrad.

Anne Greve og Solveig Østrem

Noen kaller det «mastersyke» og sukker over at «alle skal ha en master». De snakker om «akademisering» og blir urolige når profesjonsutøvere i praktiske yrker går tilbake til universitetet for å søke mer kunnskap. Men de vet nok ikke hva de snakker om. De vet trolig ingenting om den kompleksiteten som kjennetegner pedagogisk arbeid i barnehagen i dag. Det virker heller ikke som de forstår hvilket ansvar som hviler på barnehagelærere for å formulere gode argumenter i diskusjonen om hva en barnehage skal være og hvilken barndom vi ønsker for barn.

Når barnehagens pedagogikk er under press, kan ikke barnehagelærerne overlate til andre å føre ordet i diskusjonen. Det er barnehagelærerne som vet best hvor skoen trykker. Masterutdanning gir barnehagelærere større faglig tyngde, bedre analytiske evner og dermed også bedre argumenter.

Vi har ikke nok kunnskap om hva barnehagelærere med mastergrad kan tilføre barnehagen. Men de studiene vi har, viser hva barnehagelærere med mastergrad selv forteller:

De har fått større faglig trygghet til å stå stødig i møte all den skråsikkerheten som finnes hos mange av dem som vil så mye med barnehagen. De har faglig trygghet til å verne om leken, til å stille kritiske spørsmål og til å tåle og verdsette uenighet. Faglig trygghet er også viktig i møte med eksterne samarbeidspartnere og i dialogen med andre profesjoner – der mange også har mastergrad.

Et stadig mer komplekst velferdssamfunn trenger barnehagelærere og andre profesjonsutøvere med solid faglig ballast, noe de får gjennom en mastergrad. Det trengs barnehagelærere med nysgjerrighet, åpenhet for nye perspektiver og ork til å gå gjennom det som kreves for å gjennomføre arbeidet med en masteroppgave. Vi gleder oss til å ta imot nye studenter på vårt masterstudium som kan bidra til nettopp dette.

Powered by Labrador CMS