kapasitet

NMBU innfører makstid på to timer undervisning: — Vi er urolige for utviklingen

Kapasiteten for studentenes timeplaner er sprengt og romkabalen ved NMBU går ikke opp.

NTL-leder ved NMBU, Signe Kroken, frykter at de nye tiltakene universitetet iverksetter for å få timeplanene til å gå opp kan skape utfordringer for både ansatte og studenter.
Publisert Oppdatert

I januar la Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ut en melding på universitetets intranett der de informerte om en rekke tiltak som skulle iverksettes for å løse kapasitetsutfordringene ved universitetet.

Tiltakene trer i kraft nå. Blant annet skal det innføres en makstid på to timer sammenhengende undervisning på dagtid fra september til desember og fra februar til mai. 

Emner som trenger tre timer eller mer sammenhengende undervisning i disse periodene, må starte etter klokken 14.

Bekymret

Hovedtillitsvalgt og leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NMBU, Signe Kroken, sier til Khrono at de frykter at dette vil øke belastningen på de ansatte.

— Vi er urolige for utviklingen. Den manglende romkapasiteten skaper utfordringer for både ansatte og studenter, sier Kroken.

Hun peker særlig på at tiltaket kan føre til forskyvning av arbeidstiden.

— Vi er bekymret for at dette vil skape utfordringer for ansatte som har barn i barnehage eller i skolen. Vi frykter også det økte presset som studentene vil få i enkelte perioder, sier fagforeningslederen.

Studentleder ved NMBU, Wilhelm Olav Anthun, sier til Khrono at det ikke er bra dersom mange studenter opplever at det blir flere lange ettermiddager med undervisning.

— Slik det ser ut per nå, unngår vi i stor grad det, sier studentlederen, som legger til at Studenttinget kommer til å følge nøye med på utviklingen utover høsten.

Anthun poengterer ellers at det aller viktigste for studentene er at kvaliteten i utdanningen ivaretas, og at undervisningen legges til normalarbeidstiden så langt det lar seg gjøre.

Bømlingen Wilhelm Olav Anthun er studentleder ved NMBU, og understreker at Studenttinget i utgangspunktet er positive til tiltakene som innføres.

Har skapt utfordringer

I meldingen som ble lagt ut på NMBUs intranett i januar, står det blant annet at kapsiteten i august og januar er sprengt, og at det først og fremst er romkapasiteten som er utfordringen i disse månedene.

Videre står det at det med den nåværende praksisen kun er plass til cirka 25—30 prosent av studentene i de to månedene, noe som fører til høyere belastning i resten av studieåret.

Instituttleder ved Institutt for fysikk, Espen Olsen, sier til Khrono at tiltakene har skapt utfordringer, særlig for undervisere som praktiserer samlingsbaserte undervisningsformer.

— I enkelttilfeller må det tilpasninger til. Jeg vet at flere undervisere har løftet slike problemstillinger opp for ledelsen, sier Olsen.

— Mer rettferdig fordeling

Prorektor for utdanning ved NMBU, Elise Norberg, sier til Khrono at de tar grep for å få timeplanene til å gå opp.

— Med rundt 6000 studenter er det mange behov og ønsker som skal oppfylles. Veldig mange studenter skal ta fag på tvers av fakultet og studieprogram, og dette øker kompleksiteten. Med den nye praksisen vil det bli en mer rettferdig fordeling, sier Norberg.

Hun legger til at det også vil kunne gjøres unntak fra de nye reglene, for eksempel når det gjelder felt- eller laboratoriearbeid, studioundervisning, eller dersom personlige hensyn må ivaretas.

Elise Norberg.

På spørsmål om NMBU har vokst seg for stor for sin egen kapasitet, svarer prorektoren at antall studenter er noe som alltid vil være på agendaen.

— Vi har 65 forskjellige studieprogrammer som skal fylles med studenter. Det er mer kompleksiteten og alle valgmulighetene heller enn antall studenter som er utfordringen.

— Har dere tatt inn for mange studenter?

— Nei, det har vi ikke, men hadde vi vært 2000 studenter, hadde vi ikke hatt disse utfordringene. Det sier seg selv, svarer Norberg.

Forståelse

Khrono kjenner til at NMBU har sendt ut tilbud om studieplass til 1000 ekstra studenter i årsstudiet i bærekraft, økonomi og ledelse. Men dette er et heldigitalt studium, som dermed ikke vil påvirke timeplankapasiteten direkte, ifølge Norberg.

Hun forteller at tiltakene som er iverksatt for å kunne gjennomføre timeplanleggingen har vært drøftet i studieutvalget og at det har kommet relativt få negative tilbakemeldinger. Samtidig påpeker Norberg at noen har syntes det har vært utfordrende å skulle endre opplegget de tidligere har brukt.

— Slik er det hver gang man gjør relativt store endringer. Det har vi forståelse for, sier prorektor Norberg.

Hun understreker at NMBU er av den klare oppfatning at de nye tiltakene ikke vil gå utover studiekvaliteten.

— Det er riktignok en del av underviserne som må justere litt på oppleggene sine, men dette er vi sikre på at alle kommer til å løse greit, avslutter Norberg.

— Har stor tillit

Professor Birger Svihus sitter i styret ved NMBU som de faglige ansattes representant.

— Den store undervisningsveksten fører til store kapasitetsutfordringer. I tillegg til romkapasitetsutfordringer er en minst like stor utfordring at vi har en unikt tverrfaglig tilnærming til fagene.

Birger Svihus er de faglige ansattes representant i NMBU-styret.

— Vi gir av lignende grunner stor frihet til studentene i å sette sammen studieopplegg, noe som gjør det svært krevende å timeplansikre emnene som går i semestrene der det er parallellundervisning, sier Svihus, som legger til at han har forståelse for at det er iverksatt tiltak.

— Jeg har tillit til at studieadministrasjonen gjør en god jobb i å sikre høy faglig kvalitet på undervisningen i denne krevende undervisningskabalen, sier professoren.

Studentleder Wilhelm Olav Anthun understreker overfor Khrono at Studenttinget i utgangspunktet stiller seg positiv til tiltakene som innføres.

— Vi er veldig glade i den eksisterende semesterstrukturen, og dersom vi skal fortsette med den, er det nødt til å gjøres tiltak.

— Har NMBU tatt inn for mange studenter?

— Det vil jeg ikke si. Det foreligger dessuten planer om å utvide studiearealet. Om et par år regner vi med at kapasitetsutfordringene er ikke-eksisterende, avslutter Anthun.

Powered by Labrador CMS