Senter for kjønnsforskning trekker seg fra Bærekraftshuset

Elise Lystad
nyhetssenteret kjønnsforskning

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker ikke lenger bli del av det nye Bærekraftshuset til UiO, skriver Kilden Kjønnsforskning.

Senteret sendte et brev til UiO-ledelsen i slutten av mai der de redegjør for beslutningen. Det var først tenkt at senteret skulle være med på etableringen av Senter for global bærekraft sammen med Senter for utvikling og miljø.

– Vi mener at forslaget om organisering som nå skal opp til vurdering, ikke innebærer gode nok betingelser for kjønnsforskningen som fag. Dette er et særlig viktig for oss i en tid hvor vi opplever at kjønnsforskningen er under press flere steder i Europa, sier senterleder Inger Skjelsbæk til Kilden.

Forslaget til organisering er at Bærekraftshuset skal deles opp basert på emner knyttet til bærekraft. Dette vil gå på tvers av fagområdene de ansatte jobber i fra før, og da blir ikke lenger kjønnsforskningsfeltet en samlet enhet.

Skjelsbæk sier det kan være aktuelt å bli med i prosjektet igjen dersom organiseringen endres. Bærekraftshuset og dens rammer skal behandles på et møte i rektoratet den 18. juni.

Powered by Labrador CMS