Ny strategi i Agder

Sveinung Engeland
uia nyhetssenteret

Onsdag vedtok styret ved Universitetet i Agder (UiA) visjon og mål for universitetets virksomhet i perioden 2025-2028.

Visjonen for UiA er den samme som før: «Samskaping for fremtidens kunnskap». De seks hovedmålene er:

  • UiA skal være studentenes universitet
  • UiA skal ha relevante, robuste og attraktive studietilbud
  • UiA skal øke kvaliteten i forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
  • UiA skal gå foran i effektiv, bærekraftig og ansvarlig bruk av ny teknologi og nye arbeidsmåter
  • UiA skal bli sterkere på samfunnsnyttig nyskaping og entreprenørskap
  • UiA skal ta en tydeligere nasjonal posisjon

Universitetsstyret brukte lang tid på å diskutere forslaget til strategi, punkter ble presisert og flyttet om på, men til slutt kom styret i havn og fikk gjort et vedtak.

Strategiforslaget har vært gjennom en høringsrunde i og utenfor UiA, og ble også diskutert i forrige styremøte i mai.

Universitetet i Agder får ny strategi. Her fra studiestart i 2023.
Powered by Labrador CMS