Får autorisasjon likevel

Elise Lystad
paramedic nyhetssenteret

Nå snur regjeringen og åpner for at flere helsepersonell i en overgangsordning får videreutdanne seg til paramedisinere, skriver Adressa.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut høring om en forskriftsendring i mars der flere grupper helsepersonell kan søke autorisasjon som paramedisiner i en overgangsperiode. Der var det enkelte helsearbeidere som falt utenfor, noe som førte til over 200 høringssvar

En del av det foreslåtte kravet er yrkeserfaring som kommer i etterkant av fullført videreutdanning: 2,5 år arbeid. Det betyr at en ambulansearbeider som har ti års yrkeserfaring, men kun to av disse årene etter fullført videreutdanning innen mai 2022, ville falle utenfor ordningen.

Nå har regjeringen snudd og sier at kravet er at videreutdanning i paramedisin er påbegynt, og alle krav er oppfylt innen 1. januar 2023. 

Paramedisinere er en ny gruppe helsepersonell der første kull var ferdig utdannet med bachelorgrad i mai 2017. Fra mai 2022 ble paramedisinere omfattet av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. 

Powered by Labrador CMS