varsling og konflikt

Omvarslet leder trer til side og får ny jobb ved OsloMet

Den omvarslede instituttlederen på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet slutter ved instituttet, men har fått ny jobb ved samme fakultet.

Dekan Sarah J. Paulson informerte fredag om en løsning på den vanskelige situasjonen ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet. Hun er glad for at alle parter nå er fornøyde.
Publisert Oppdatert

Ledergruppen ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) ved OsloMet har vært rammet av arbeidsmiljøproblemer og varsler om trakassering og konflikt i ledergruppen siden tidlig i vår.

Fredag informerte dekan Sarah J. Paulson de ansatte ved hele fakultetet i en e-post om at det nå er det funnet en løsning:

Instituttlederen og OsloMet er blitt enige om en avtale hvor han nå trer ut av instituttlederstillingen på barnehagelærerutdanningen for resten av åremålsperioden. Han vil jobbe med undervisnings- og forskeroppgaver på GFU (Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Red.mrk) og noen oppgaver på YLU (Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Red.mrk.)

Dekan Paulson skriver til de ansatte at «fakultetet er veldig glad for» at en avtale som er tilfredsstillende for instituttlederen er kommet på plass. Hun er også veldig glad for at den avgåtte instituttlederens faglige kompetanse «kan komme fakultetet til gode framover».

Fungerende instituttleder Inger Marie Lindboe fortsetter i stillingen fram til 31. desember 2022, ifølge e-posten, og flere studielederstillinger skal lyses ut.

Dekanen: Ikke omplassering

Sarah J. Paulson er dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, fakultetet til barnehagelærerutdanningen. Hun har både leid inn juridiske faktagranskere og andre eksterne konsulenter i saken, samtidig som også den sentrale varslingsnemda ved universitetet har vært involvert uten å ha tatt opp saken i sin fulle bredde.

— Vi er kjent med at dere har funnet en endelig løsning på barnehagelærerutdanningen (BLU), der tidligere instituttleder er omplassert. Slik vi forstår det er alle parter godt fornøyd med løsningen?

— Det stemmer at alle parter er fornøyd med det vi har kommet fram til. Alle har her bidratt til en god, samlende løsning for BLU. Jeg vil presisere at det ikke er snakk om noen omplassering. Det er en frivillig avtale som alle involverte er enige om, og fornøyd med, understreker Paulson i en e-post til Khrono.

— Hva tenker du om din egen rolle i varslingssaken, som nå faktisk ender med at lederen det er varslet mot faktisk blir omplassert. Du avviste alvorligheten i saken på et tidlig tidspunkt. Hva tenker du om det i dag?

— Jeg har ikke avvist alvorligheten i denne saken, verken nå eller tidligere. Tvert imot tar jeg det på største alvor, og jeg har sammen med ansatte og tillitsvalgte på instituttet jobbet iherdig for å finne gode løsninger. Det opplever jeg nå at vi har lykkes med, svarer Paulson.

Hun opplyser videre at fungerende instituttleder har takket ja til å fortsette å fungere i stillingen, i første omgang fram til 31. desember 2022.

— Der er derfor for tidlig å ta stilling til en eventuell utlysning av stillingen, forteller Paulson.

Varsler: Bra løsning

En av varslerne, studieleder Geir Aaserud, sier til Khrono at han forstår at denne sakene har vært vanskelig for mange.

Han opplever at man nå har funnet fram til en bra løsning.

Varsler og studieleder Geir Aaserud ved OsloMet håper dekanen oppfyller sine løfter om at OsloMet lærer av det som har skjedd i denne saken.

— Så håper jeg dekanen oppfyller sine løfter om at OsloMet lærer av det som har skjedd i denne saken, og bygger nødvendig kompetanse på slike saker, sier Aaserud.

Han trekker fram at det er flott at fungerende instituttleder skal fortsette fram til 31. desember, og at hun nå får tid til å bygge en ledergruppe for instituttet framover.

Studieleder Hege Løberg, som tidligere har uttalt seg om saken til Khrono, sier hun at hun er glad for at det har kommet en løsning.

— Det er godt for instituttet og ledergruppa at vi kan gå videre nå. Jeg opplever at fungerende instituttleder gjør en god jobb, og det er et godt grep å la henne bli stående i instituttlederstillingen ut 2022. Det skaper ro, sier Løberg, som legger til at det har vært en lang og krevende prosess, men at hun tror løsningen blir godt mottatt på instituttet.

«Enorm lettelse»

Professor Anne Greve har vært blant en av flere ansatte Khrono har snakket med underveis som har uttrykt sterk bekymring for situasjonen ved instituttet.

— Jeg kan jo bare snakke for meg selv, men jeg føler en enorm lettelse ved at man nå har funnet en løsning på situasjonen, sier Greve.

— Samtidig som mange av oss er lettet er vi også slitne. Dette har jo snart vart et helt år, siden februar, legger Greve til.

Greve legger til at hun synes det er betryggende at man har tenkt langsiktig i de løsningene som nå er etablert og at fungerende instituttleder skal sitte fram til desember neste år, og at de som har hatt viktige oppgaver i høst skal fortsette med disse.

— Det vi kanskje ikke orker å tenke så mye på nå er hvordan organisasjonen kan lære av det som har skjedd. Hva var det egentlig som skjedde med både munnkurv og konsulentbruk, legger Greve til, som håper man på sikt også kan sørge for at det blir trukket lærdommer som kan hjelpe til at noe lignende ikke skjer igjen.

Pågått siden februar

Den konfliktfylte situasjonen ved Institutt for barnehagelærerutdanning har pågått siden februar. Dekan Paulson mottok flere bekymringsmeldinger om uholdbare forhold i ledelsen ved barnehagelærerutdanning.

Instituttet har om lag 2000 studenter og 115 ansatte.

Det skal være sagt fra om «uforsvarlig ledelse» samt brudd på arbeidsmiljølovens krav om et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» ved instituttet. Det er flere enn bare Aaserud som har meldt fra.

Samtlige seksjonssjefer, verneombud og ansatterepresentanter i instituttrådet ved utdanningen uttrykte skriftlig sterk bekymring for situasjonen ved instituttet.

Khrono har også kontaktet instituttlederen og hans advokat. De har ingen kommentar til saken.

Powered by Labrador CMS