Russland

Professorer reiste til Russ­land: — Brudd på regelverket

To professorer knyttet til UiT Norges arktiske universitet reiste i slutten av juni til Russland. Universitetet behandler nå saken.

Campus på Universitetet i Tromsø

To professorer tilknyttet UiT Norges arktiske universitet (UiT) reiste i slutten av juni til Arkhangelsk i Russland. Det bekrefter prorektor ved UiT, Jan-Gunnar Winther, til avisa Nordlys.

Vi anser det som brudd på institusjonens regler, sier prorektor Jan-Gunnar Winther.

Winther sier at universitetet nå ser alvorlig på hendelsen.

— Vi anser det som et brudd på institusjonens regler, og ser alvorlig på det, og beklager det, sier prorektor Winther.

Ble varslet i ettertid

De to professorene skal ha deltatt på White June Festival, som siden 2020 blitt avholdt i Arkhangelsk i Russland. Festivalen omtaler seg som en bokfestival, og er den «viktigste kulturelle begivenheten i nord». 

Winther sier at han ble informert om reisen fredag 28. juni, i etterkant av oppholdet i Russland.

Dersom professorene hadde vært i kontakt med UiT i forkant, hadde rådet vært å ikke reise, sier Winther. Han understreker at det er lov å reise til Russland som privatpersoner, men:

— Mediedekning i Russland fremstiller deltakelsen som i UiT-regi, noe som er svært problematisk. UiT følger myndighetenes retningslinjer. Man ønsker ikke å samarbeide, og samhandle med Russland, og dette kan eksempelvis føre til at man blir brukt i innenlandspropaganda. Dette er et avvik fra sanksjonsregimet som Norge har etablert, sier prorektoren til Nordlys. Regjeringen innfører ikke en akademisk boikott av Russland, men som hovedregel bør alle institusjonelle avtaler mellom norske og russiske institusjoner og institutter legges på is.

I brevet Kunnskapsdepartementet sendte til sektoren like etter Russlands invasjon i 2022, heter det at Norge innfører ikke en akademisk boikott av Russland, men som hovedregel bør alle institusjonelle avtaler mellom norske og russiske institusjoner og institutter legges på is. Forsker til forsker-samarbeid kan fortsette så lenge institusjonene ser på det som forsvarlig.

Sier han reiste som privatperson

Den ene professoren, Ivar Bjørklund, er emeritus. Han sier til Nordlys at han prøvde å komme i kontakt med UiT før reisen, uten hell. Winther bekrefter dette, og sier at han ikke vet hvorfor Bjørklund ikke fikk svar.

— Jeg har noen venner som ville komme til Norge, men som fikk avslag på visum 2 år på rad. Jeg undersøkte så om reisen til Russland er problematisk, til tross for at det ikke det ikke handlet om institusjonell kontakt. Så er jeg pensjonist, emeritus, og dette var ingen jobbreise. Dette er en privat tur, sier Bjørklund til Nordlys.

Bjørklund holdt et foredrag under reisen. Da var han presentert som professor ved UiT. Han sier til Nordlys at han informerte om at han er emeritus og ikke lenger ansatt ved universitetet.

— Jeg understreker: Jeg reiste ikke som representant ved UiT, men som privatperson. Foredraget handlet ikke om faglige forhold, men var en presentasjon av en russisk opposisjonell forsker, Igor Diakonoff, som var en sterk kritiker av maktpolitiske ambisjoner ovenfor nabostater.

Den andre professoren, Urban Wråkberg, ønsker ikke å kommentere saken, skriver Nordlys.

— Et scoop

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager sier til Nordlys at det er et scoop for Russland at det kom to norske forskere til arrangementet i Arkhangels.

— Dette er god mat for russerne, for å si det sånn, sier Kaldager.

Han sier at han regner med at deltakelsen vil bli omtalt i russiske media.

— Russland er stengt ute fra vesten på alle områder, og når det plutselig kommer to professorer tilknyttet et universitet i Norge, og bare er til stede og holder et foredrag, så er det klart at russerne vil bruke det som et tegn på at «se, alle er ikke imot oss, og er kritiske til det vi driver med».

Khrono skrev nylig om en ansatt ved Nord universitet som ble kontaktet av representanter fra et kinesisk universitet både før og under den store arktiske konferansen i Bodø i månedsskiftet mai/juni. Den ansatte opplevde dette som ubehagelig, og PST ble kontaktet.

PST hadde også på forhånd advart særlig mot at russiske agenter kunne være til stede i Bodø. PST har også bedt Universitetet i Agder være forsiktige i forbindelse med en annen forskningskonferanse.

Kaldager sier til Nordlys at maktpersoner kan bli utsatt for uønsket press fra russisk etterretning.

— Det kan jo hende at de også går i «honningfeller», hvor de blir utsatt for senere press. Så er det klart at det ikke er så store akademiske miljøer i Norge, og de kjenner mange folk. Det er klart at russerne ønsker å drive den type personlig kartlegging.

Powered by Labrador CMS