Nedbemanning

Reagerer på at NTNU vil tilby «sluttpakker» for  seniorer

Etter å ha forsøkt uten hell å komme i mål med naturlig avgang, vil NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap tilby individuelle sluttavtaler til ansatte mellom 62 og 67 år. — Helt forferdelig, sier professor.

En NTNU-ansatt sitter i en stol
NTNU-professor Beate André synes ikke noe om at seniorene er pekt ut som de som skal redde økonomien til Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Publisert Oppdatert

— Jeg synes dette er helt forferdelig. Jeg skjønner jo at ungdommen ikke skal rammes så sterkt, men likevel. Dette syntes jeg ikke var noe kjekt å høre, sier Beate André, professor i sykepleie ved NTNU.

— Det er litt av en seniorpolitikk å utsette de eldre for. En føler jo på et visst press for å avhjelpe situasjonen. At det er vi eldre, vi som har gitt så masse tid til NTNU, vi som har mest erfaring, som nå skal berge det synkende skipet.

Onsdag kom beskjeden om at Fakultet for medisin og helsevitenskap, som må kvitte seg med 95,5 årsverk for å få budsjettene i balanse, tilbyr seniorene en egen individuell avtale mot at de går av med pensjon.

Tilbudet ble formidlet i et digitalt allmøte, omtalt først av Universitetsavisa.

— Ikke riktig å trikse og mikse sånn

På informasjonssiden om avtalen skriver NTNU at personer mellom 62 og 67 år ikke har anledning til å søke om eventuelle ordinære sluttavtaler ved overgang til AFP/pensjon.

Årsaken til det er at sluttavtaler også medfører utmelding av Statens pensjonskasse.

Det de kan få i stedet, er en individuell avtale med NTNU som gir dem lønn i ni måneder, med redusert arbeidsplikt, mot at de går av med pensjon når perioden er over. I praksis en sluttavtale.

Det var i hvert fall slik det var formulert i den første utgaven av teksten. Torsdag ettermiddag var «redusert arbeidsplikt» endret til «alternative arbeidsoppgaver», uten at fakultetets kommunikasjonsavdeling har noe klart svar på hva det betyr.

Beate André er uansett ikke fornøyd med universitetets framstøt.

— Å omgå regler på den måten der er ikke bra. Det er ikke noe NTNU bør være bekjent med. Det er ikke riktig å trikse og mikse sånn, selv om det er en kritisk situasjon, sier hun.

— Er det aktuelt for deg å søke?

— Det høres ikke ut som et glimrende tilbud det er nødvendig å slå til på.

André stiller også spørsmål ved hva som vil skje med sykepleierutdanningen om seniorene forsvinner.

— Vi er fire professorer her nå. To av oss er over 62, en er 60. Det er jo krav til antall professorer for å få ha en masterutdanning. Hva tenker de da her? Skal de legge den ned? spør hun.

Dekan Siri Forsmo har fått seg forelagt kritikken, og forklarer sluttavtale-tilbudet slik:

— Fakultetet må nedbemanne, og før vi må gå til oppsigelser ønsker vi å gi et tilbud til fakultetets ansatte for frivillig avslutning av arbeidsforholdet. For de av våre ansatte i alderen 62 til 67 år som kunne tenke seg å gå av innenfor rettighetene av avtalefestet pensjon (AFP), har vi formidlet en mulighet til å søke om en individuell avtale, sier hun.

Trange tider

Allerede i april var det klart at fakultetet ikke kom til å klare å få ned lønnskostnadene nok gjennom bare naturlig avgang.

— Det går ikke fort nok. Så nå må vi begynne å se på andre metoder, og det vil nok bli tilbudt sluttpakker ettert hvert, sa dekan Siri Forsmo til Khrono den gang.

Det sentrale samarbeidsutvalget ved NTNU har drøftet seg fram til en enighet om at det kan tilbys sluttpakker på inntil halvannet års etterlønn, men dette må også drøftes lokalt før det kan tilbys på instituttene.

Ved Institutt for lærerutdanning fikk alle ansatte ved de åtte fagseksjonene tilbud om å søke sluttpakker mandag denne uken.

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har de så langt ikke drøftet bruken av slike avtaler, blant annet fordi streiken førte til at alt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverside ble satt i bero.

Dagen etter at lærerutdanningen fikk sitt tilbud, kom den nedslående beskjeden fra NTNU-direktør Bjørn Haugstad under NTNUs styremøte:

— For ett år siden kunne jeg ikke garantere at det ikke vil komme oppsigelser. Nå er budskapet: Det vil bli oppsigelser ved NTNU, sa han.

Endringslogg: Oppdatert 21. juni kl. 10.56 med kommentar fra dekan Siri Forsmo.
Saken er oppdatert torsdag 27.06 klokken 18.35 med følgende presisering: I opprinnelig sak var direktør Haugstad sitert på at han «garanterer at det vil bli oppsigelser». Dette er rettet til «Nå er budskapet: Det vil bli oppsigelser».

Powered by Labrador CMS