studieavgift

Rektorer ber om at skole­penger utsettes ett til to år

Margareth Hagen og 20 andre rektorer frykter for konsekvensene dersom innføringen av studieavgift for internasjonale studenter innføres allerede i høst.

Margareth Hagen og 20 andre rektorer har sendt brev til Utdannings- og forskningskomiteen.
Publisert Oppdatert

Før jul ble det vedtatt at universiteter og høgskoler skal kreve studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits.

Vedtaket har skapt sterke reaksjoner i universitets- og høgskolesektoren, og nylig slo Universitets- og høgskolerådet (UHR) alarm om store utfordringer knyttet til ordningen som etter planen allerede skal iverksettes i høst.

I februar kom det frem at internasjonale studenter som skal studere i Norge kan ende opp med å betale inntil en million kroner i skolepenger.

— Ikke konsekvensutredet

Nå går 21 rektorer ved statlige universiteter og høgskoler ut og ber om at ordningen utsettes med ett til to år.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, har lagt ut brevet, som er adressert Stortingets utdannings- og forskningskomite, på sin Facebook-profil.

Fakta

Disse rektorene har signert brevet

 • Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Anne Borg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Curt Rice, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo
 • Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger
 • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Sunniva Whittaker, Universitetet i Agder
 • Hanne Solheim Hansen, Nord universitet
 • Christen Krogh, OsloMet – storbyuniversitetet
 • Irene Alma Lønne, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Markus Degerman, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole
 • Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole
 • Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole
 • Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde
 • Peer Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold
 • Johann Roppen, Høgskolen i Volda
 • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet
 • Laila Susanne Vars, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

I brevet viser rektorene til Universitets- og høgskolerådet som tidligere særlig har pekt på utfordringene rundt at ordningen skal gjelde allerede fra i høst av.

— Ved siden av de praktiske utfordringene, vil vi også påpeke at innføringen av studieavgift ikke er konsekvensutredet. Uten avbøtende tiltak, vil innføringen få store konsekvenser for rekrutteringen av internasjonale studenter til norsk høyere utdanning på grunn av det høye kostnadsnivået i vårt land, skriver rektorene.

Overfor Khrono utdyper Hagen med at det er store utfordringer med å gjennomføre denne endringen på så kort varsel som er skissert fra regjeringens siden.

— Det er derfor ikke bare riktig, men også rasjonelt, å utsette innføringen. Dette handler både om administrative endringer, men også om usikkerhet om en fremtidig stipendordning og strategiske valg ved de enkelte institusjonene for å sikre fortsatt internasjonal rekruttering i nye rammer og betingelser, sier UiB-rektoren, som håper at brevet fra et samlet rektorkorps vil gjøre inntrykk på komiteen.

— Det bør det gjøre, sier hun til Khrono.

En berikelse

I brevet står det at rektorene vet at det arbeides med lovproposisjon som skal hjemle innføringen av studieavgiften og at det i den sammenheng vil bli innarbeidet unntaksbestemmelser.

— Vi kjenner ikke til hvilke unntak som vil bli fremmet og proposisjonen vil først bli behandlet av Stortinget sent i vårterminen, skriver rektorene.

Det pekes også på at rekruttering av internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits er en berikelse for mange av fagmiljøene og blant annet for rekrutteringen til mange av doktorgradsutdanningene, og for rekruttering av kompetanse til norsk arbeidsliv.

— Ved siden av unntaksbestemmelser i loven, bør derfor nasjonale stipendordninger for studenter fra land utenfor EØS og Sveits utredes og vurderes som avbøtende tiltak. Ett til to års utsettelse vil dessuten sette den enkelte institusjon i stand til å utrede og iverksette institusjonelle og regionale tiltak, avslutter de 21 rektorene.

Utdannings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har tidligere kontant avvist protestene mot innføring av studieavgift. På årets kontaktkonferanse med sektoren i januar advarte han mot å bruke tid på et slag som er tapt:

— Her er vedtak er fattet, regjeringen og SV, FrP er for dette, dette blir gjennomført. Det er ikke fruktbart å ta opp denne debatten. Men hvis sektoren selv ikke klarer å finne ut av hvordan de skal sette pris, så kan jeg og departementet gjøre den jobben for dem i første omgang, sa Ola Borten Moe.

Powered by Labrador CMS