Debatt ● Amalie Lunde og Sonja Dyrkorn

Vi skal strekke oss så langt vi kan for å hjelpe studenter i vanskelige situasjoner

Som en stor samskipnad møter vi ofte studenter i ulike sårbare situasjoner. Vi skal strekke oss så langt vi kan, men vi må også holde oss innenfor rammene, skriver styreleder og direktør i Sammen.

I all vår virksomhet ønsker vi å møte studentene med forståelse og fleksibilitet, skriver kronikkforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

5. mai publiserte Khrono en sak hvor Sammen fikk kritikk for håndtering av en sak knyttet til vold i nære relasjoner hvor en av våre tidligere beboere var involvert. Vi kan ikke kommentere enkeltsaker i media, men temaet er likevel så viktig at det er nødvendig å komme med noen generelle kommentarer. 

Som en stor samskipnad møter vi ofte studenter i ulike sårbare situasjoner, og fra tid til annen får vi spørsmål om bistand fra studenter som har opplever vold i nære relasjoner. Ingen saker er like, men de er alltid vanskelige og inneholder mange avveininger. 

Vi strekker oss langt for å hjelpe innenfor de rammer vi har. Eksempelvis prøver vi alltid å tilby ny bolig til de som har akutt behov for det. Det er ikke alltid vi kan tilby dette, da vi er avhengige av ledige boliger for å få dette til.

Vi lærer hele tiden av egne og andres erfaringer i møte med slike saker, og er blitt mer bevisste på viktigheten av godt samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene våre for å ivareta studenter i vanskelige livssituasjoner. Når det kommer til psykisk helsehjelp er vi opptatt av at studenter som står i ulike typer kriser skal ha en enkel inngang til kvalifisert hjelp og støtte hos oss, selv om vi ikke er eller skal være et akutt-tilbud. Vi viser også til andre hjelpeinstanser der dette er relevant.

Husleieloven har lovmessige rammer vi må forholde oss til. Loven setter leietakers vern høyt og begrenser vår mulighet til å bestemme hvordan leietaker bruker boligen og hvem leietaker velger å gi tilgang til. Dette gjør at vi ikke har lov til å kaste ut personer som har blitt gitt tilgang til en bolig, uavhengig av grunn. Slike forhold er det andre instanser som må ta hånd om.

Videre må vi forholde oss til den studenten som har signert avtalen med oss. Det er leietaker som bærer ansvar for husleie og andre kontraktsrettslige forhold. I denne sammenhengen dukker det ofte opp problemstillinger knyttet til husleiebetaling og erstatning for skader. Her er vi imøtekommende for å finne løsninger for betaling, om det er utsettelse eller en lengre avbetaling.

I all vår virksomhet ønsker vi å møte studentene med forståelse og fleksibilitet, og har som grunnleggende holdning at vi skal strekke oss så langt vi kan for å hjelpe studenter, spesielt de som står i vanskelige situasjoner.

Powered by Labrador CMS