Fagskolen i Viken

Vil gi studenter unikt tilbud i cybersikkerhet og KI

Et nytt senter skal for første gang gi fagskolestudentene opplæring i kunstig intelligens, produksjon og cybersikkerhet. — Banebrytende, sier utviklingsleder Jonny Pettersen ved Fagskolen i Viken. 

Portrett av Jonny Pettersen og Eirik Hågensen
De er svært fornøyde med å ha fått skaffet til veie midler til det nye senteret. Fra venstre: Utviklingsleder Jonny Pettersen og rektor Eirik Hågensen.

Fra høsten 2025 håper Fagskolen i Viken at senteret for kunstig intelligens, produksjon og cybersikkerhet er på plass. Dette blir det første spesialiserte senteret ved en norsk fagskole som kombinerer opplæring i de tre temaene. 

— Dette er banebrytende. Jeg finner ingen andre miljøer som gir opplæring i bruken av maskinlæring direkte rettet inn mot produksjon for fagarbeideren, verken i Norge eller i Europa. Vi har lett etter miljøer som kan bidra, men de fleste er mer rettet inn mot programmering, sier utviklingsleder og prosjektleder Jonny Pettersen ved Fagskolen i Viken til Khrono. 

Digitalt laboratorium

Bakgrunnen for at fagskolen ønsker å etablere et slikt senter, er tallene som viser at det vil bli stor mangel på folk med IKT-bakgrunn i årene som kommer. Pettersen peker på framskrivinger som viser at mangle 30 000 ansatte med denne bakgrunnen i 2030. Fagskolen vil ta hensyn til hva slags utdanning og kompetanse det er behov for i framtida. 

Senteret skal holde til i Krona i Kongsberg, i fagskolens lokaler. Ifølge ei pressemelding skal studentene lære å anvende kunstig intelligens (KI) for å ta bedre beslutninger, forbedre produksjonsprosesser og øke effektiviteten. I tillegg skal de lære å utvikle maskinvare og programvare for optimalisering av produksjonslinjer. 

Jonny Pettersen forteller at de er ute etter samarbeidspartnere. De har allerede vært i kontakt med NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge samt leverandører og miljøer i Norge som kan bidra. 

— Det er noe helt nytt å tenke på hvordan vi skal få fagarbeidere til å anvende maskinlæring direkte inn mot produksjonen. Vi har et digitalt laboratorium for produksjon på fagskolen, og vil koble senteret med Cyber Physical-laboratoriet, sier han til Khrono. 

Simulere cyberangrep

Senteret vil også sørge for at studentene blant annet kan simulere ulike typer cyberangrep. På denne måten kan studentene bli forberedt på trusler industrien kan stå overfor. 

— Det er å utdanne studenter som skal jobbe i industrien, som er målet.

Senteret har ei budsjettramme på vel tre millioner kroner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har bidratt med halvparten og resten blir finansierte av Fagskolen i Viken. 

Samtidig som senteret etter planen skal være etablert, lanserer også fagskolen to nye studier fra høsten 2025. Det ene studiet heter Anvendt maskinlæring/kunstig intelligens og det andre har fått navnet Dataanalytiker. Begge har et omfang på 60 studiepoeng og tilbys også ved studiested Kongsberg. 

— Vi må omfavne KI

— Dette blir fagskolenes første spesialiserte senter. Har fagskolene vært seint ute når det gjelder kunstig intelligens og cybersikkerhet — eller er dere tidlig ute?

— Vi er tidlig ute. Vi finner veldig få miljøer direkte rettet mot dette. Vi lykkes ikke med kunstig intelligens rettet inn mot produksjon før fagarbeiderne tar det i bruk i industrien. 

Det som først og fremst har skapt bekymring for ansatte ved universiteter og høgskoler, er hvordan unngå juks på hjemmeeksamen når kunstig intelligens er så lett tilgjengelig. Det nye senteret vil også bruke prosjektoppgaver og måter å finne ut hvordan produksjonen kan bli mest mulig effektiv uten at det er eksamen, slik at andre kan dra nytte av de erfaringene de gjør seg. 

— Jeg er så gammel og har levd så lenge, at jeg husker at internett kom. Da var det noen som mente at dette vil gå over. Kunstig intelligens vil ikke gå over. Vi må omfavne KI og bruke dette til det beste. Og så må vi finne evalueringsmetoder som er annerledes enn i dag. For eksempel kan vi bruke refleksjonsnotat, og så må studentene forsvare dette notatet muntlig. De kan også levere ulike prosjektoppgaver. Det vil bli mer tidkrevende, men vi må finne metoder som gjør at vi måler studentenes læringsutbytte. 

— Ikke slutt på eksamen

Dette vil bli gjennomgående i hele skolesektoren, tror Jonny Pettersen. De må lære å bruke kunstig intelligens på en positiv måte, og det blir store endringer i evalueringsmetodene for å kartlegge læringsutbytte. 

— Nå høres det ut som at du mener det ikke skal være skriftlig eksamen lenger?

— Nei, men det vil være en del begrensninger i bruk av internett og kunstig intelligens, der du har en helt bestemt type programmer som hindrer deg i å bruke dem. Der du for eksempel har hjemmeeksamen i to uker, så kan det ende opp i et oppsummeringsnotat og høring. Det fins alltid metoder for å finne ut hvilket læringsutbytte studenter har.

— Et viktig skritt

Jonny Pettersen er oppglødd over det nye senteret, og sier at senteret og de to nye studiene er viktig med tanke på framtidas utdanningstilbud. 

— Det er interesse for senteret. Folk har tatt kontakt og vi har fått tilbakemeldinger fra industrien. Dette er spennende og nytt, og vi nå skaffe oss kompetanse for å greie dette. Det skal vi greie. Vi har også mye kompetanse innomhus, sier prosjektleder Pettersen. 

Rektor Eirik Hågensen er glad for at Fagskolen i Viken kan bidrar til å dekke noe av det behovet som er for avansert kompetanse innen kunstig intelligens, produksjon og cybersikkerhet for fagarbeidere. 

— Dette senteret er et viktig skritt for Fagskolen i Viken og for tekniske fagskoleutdanninger i Norge, sier han i ei pressemelding fra fagskolen. 

Powered by Labrador CMS