Debatt ● Atle G. Guttormsen

Hva er fusk med KI?

Å avvise KI som et legitimt hjelpemiddel kan sammenlignes med å nekte bruk av ordbøker i språkstudier. Verden utvikler seg, og det gjør også måten vi lærer og jobber på.

— La oss omfavne fremtiden, ikke frykte den, oppfordrer kronikkforfatteren. — Kunstig intelligens representerer ikke slutten på originalt arbeid eller selvstendig tenkning.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kunstig intelligens (KI) har på ekstremt kort tid blitt en integrert del av samfunnet vårt, og det påvirker ikke minst utdanningssektoren. I artikkelen: «Han hevder han har løst problemet med KI-fusk» diskuteres metoder for å avsløre det som kalles «KI-fusk,» der studenter bruker verktøy som ChatGPT til å hjelpe med skolearbeid. IT-gründer Roger Larsen foreslår en løsning som involverer analysering av skriftprøver og sanntids spørsmål for å verifisere om en student har skrevet en tekst selv. Men er det juks å bruke KI på denne måten.

Verktøy som kalkulatorer, stavekontroll og elektroniske ordbøker har lenge vært en del av hverdagen. Det er vanskelig å forestille seg en verden der vi ikke kan bruke disse hjelpemidlene for å forbedre vårt arbeid. Så hvorfor blir KI, som kan strukturere tekst, foreslå formuleringer og hjelpe med argumentasjon, sett på som en form for juks?

Å avvise KI som et legitimt hjelpemiddel kan sammenlignes med å nekte bruk av kalkulatorer i matematikk, Excel i finans eller ordbøker i språkstudier. Verden utvikler seg, og det gjør også måten vi lærer og jobber på. KI kan tilby en mulighet for å forbedre skriveferdigheter, ikke erstatte dem. For mange studenter kan KI være et essensielt verktøy for å strukturere sine tanker og utvikle bedre akademiske tekster.

Begrepet «KI-fusk» hviler på en forestilling om at all hjelp utenfra er uetisk. Dette er en forenkling som ignorerer hvordan teknologi har vært med på å forme våre arbeidsmetoder i flere tiår. 

Som artikkelen antyder, kan KI hjelpe til med å oppdage plagiat og spøkelsesforfatterskap. Men dette stiller spørsmålet: Hva er forskjellen mellom å få hjelp fra en KI og å få hjelp fra en tutor eller redaktør? Personlig har jeg i mange år sendt mine engelskspråklige artikler til språkvask. Da har jeg fått tilbake artiklene med omskrevnes setninger, nye ord og forslag til bedre argumentasjon. Er det noe annet mer etisk enn å bruke ChatGPT til det samme?

Ved å bruke KI kan studentene lære mer effektivt, få umiddelbar tilbakemelding og utvikle en dypere forståelse for materialet de jobber med.

Atle G. Guttormsen

Faktisk er det slik at lærere i stadig større grad må tilpasse seg nye verktøy og metoder som kan forbedre elevenes læring. KI bør sees på som en del av denne utviklingen. Ved å bruke KI kan studentene lære mer effektivt, få umiddelbar tilbakemelding og utvikle en dypere forståelse for materialet de jobber med.

 Kritikere av KI hevder at bruken av slike verktøy undergraver studentenes evne til å skrive selvstendig. Men kanskje det er på tide å revurdere hva vi mener med skriveferdigheter i det 21. århundre. Skriving handler ikke lenger bare om å kunne formulere setninger uten hjelpemidler. Det handler også om å kunne bruke teknologi for å forbedre og utvikle tekstene våre.

Ved å integrere KI i læringsprosessen kan vi oppfordre til kreativ tenkning og effektiv problemløsning. Dette betyr ikke at vi bør slutte å lære grunnleggende skriveferdigheter, men at vi bør akseptere og integrere nye verktøy som kan støtte og forbedre disse ferdighetene.

Å merke bruken av KI som fusk er en kortsiktig reaksjon på en uunngåelig utvikling. I stedet for å demonisere teknologien, bør vi fokusere på hvordan vi kan integrere den i utdanningen på en måte som støtter læring og utvikling. KI er ikke en trussel mot autentisk arbeid; det er en mulighet for å utvikle og forbedre ferdigheter i en digital tidsalder.

Kunstig intelligens representerer ikke slutten på originalt arbeid eller selvstendig tenkning. Snarere er det et verktøy som, når det brukes riktig, kan styrke vår evne til å produsere kvalitetsarbeid. La oss omfavne fremtiden, ikke frykte den.

Powered by Labrador CMS