universitetsallianse

Jublar for innpass i allianse: — Vi er stolte

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har for første gong fått status som European University (EUI).

Gunnar Yttri og HVL har fått plass i ein europeisk universitetsallianse. Det har også Margareth Hagen og Universitetet i Bergen, i tillegg til ti andre norske institusjonar.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er no ein av 12 norske forskings- og utdanningsinstitusjonar som har den prestisjefylte statusen som European University.

I ei pressemelding skriv HVL at dei denne veka fekk beskjed om at dei var ein av 130 andre europeiske institusjonar som fekk innvilga søknadane sine om å bli del av ein universitetsallianse.

Som Khrono skreiv tysdag, fekk også Høgskolen i Innlandet (HINN) innpass i EUI denne veka.

— Styrkjer oss

Både HVL og HINN er i søknadsprosessar om å gå frå høgskule til universitet. HINN har kome lengst, og i midten av juni fekk dei beskjed frå den sakkunnige komitéen i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) om at dei no innfrir alle krava som skal til for å kunne nå målet om universitetsstatus.

HVL sende på si side av garde søknaden tidlegare i juni, og Gunnar Yttri har tidlegare uttala at det ikkje er usannsynleg at HVL blir universitet allereie frå hausten 2025 av, men at dette kjem an på sakshandsaminga i Nokut.

Universitetsstatus eller ei, HVL har no altså fått innpass i EUI, noko som gler rektor Gunnar Yttri.

— Vi er stolte over vår nye status som European University. Dette styrkjer oss som utdannings- og forskingsinstitusjon, uttalar rektoren.

— Ei spanande tid

Yttri poengterer vidare at EUI er den fremste utmerkinga innan europeisk utdanningssamarbeid, og at HVL no får høve til å styrke den internasjonale orienteringa si, samstundes som innverknaden av HVL sine utdanningar og forsking kan bli større.

— Det er verkeleg ei spanande tid for HVL, våre studentar og tilsette, og for våre mange samarbeidspartar i privat og offentleg sektor på Vestlandet, seier Yttri.

Den nye universitetsalliansen som HVL inngår i har namnet ARTEMIS.

Direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), Sveinung Skule, gratulerer både HVL og HINN med statusoppdateringane.

— Universitetsalliansane er EU sitt flaggskip for kvalitet og nyskaping i høgare utdanning, seier Skule.

I ARTEMIS er det sju partnarar i tillegg til HVL:

  • Université Clermont Auvergne (UCA), Frankrike
  • University of Ioannina (UOI), Hellas
  • Ovidius University of Constanta (OUC), Romania
  • VIVES University of Applied Sciences (VIVES), Belgia
  • Ostbayerische Technische Hochschule (OTH), Tyskland
  • Tallin University of Applied Sciences (TTK)
  • University of Perugia, Italia (UniPG)
Powered by Labrador CMS