Disse seks prosjektene får penger fra NAV

Joar Hystad
nav nyhetssenter nyheter

Seks nye forskningsprosjekter får tildelt i underkant av 29 millioner kroner til sammen fra NAV.

Det melder NAV selv i en pressemelding.

I første trinn av utlysningen mottok NAV i alt 46 skisser til forskningsprosjekter som skulle belyse ulike sider ved de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Åtte av skissene gikk videre til andre runde, og nå er det klart at seks av disse får tildelt støtte.

De seks prosjektene er:

  • Barneperspektiv i NAV: Mot en helhetlig tilnærming i arbeidet med lavinntektsfamilier? Høgskulen på Vestlandet
  • En dør inn til NAV: Hvordan kan NAV tilby sømløse sosiale tjenester til sine brukere? Universitetet i Agder
  • Hjelp med midlertidig bolig – hva fremmer god praksis i NAV-kontorene? Fafo
  • Individuell plan – papirdrage eller nyttig verktøy? VID Vitenskapelige Høgskole
  • INNSOS Innvandreres sosialhjelpskarrierer – hvilken betydning har NAV-veiledernes skjønnsrom? OsloMet NIBR
  • Kvalifiseringsprogrammet som virkemiddel for arbeidsinkludering, OsloMet NOVA
Powered by Labrador CMS